Terug naar het overzicht

Techniek • Mbo-certificaat

MBO-certificaat Basisvaardigheden elektrotechnische installaties

Mbo-certificaat K0665

Veel bedrijven in de technische installatiebranche verrichten werkzaamheden in zowel elektrotechnische als werktuigkundige installatietechniek. De Deelnemer wordt als beginnend beroepsbeoefenaar breder inzetbaar als hij buiten werktuigkundige kennis en vaardigheden ook elektrotechnische kennis en vaardigheden bezit. De communicatie met andere vakdisciplines wordt hierdoor effectiever en gemakkelijker. Hij vergroot met dit keuzedeel zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Informatie

cursor-information Basisvaardigheden elektrotechnische installaties

Er is sprake van een breed gedeelde, landelijke scholingsbehoefte. De bedrijven in de installatietechniek staan voor een flink aantal uitdagingen. Als gevolg van de prominente rol van installatiebedrijven in de energietransitie en de branchevervaging tussen elektrotechniek en installatietechniek en de daarmee samenhangende hard oplopende vacatures, zijn er steeds meer geschoolde vakmensen binnen de elektrotechnische installatietechniek nodig. Het scholingstraject richt zich op het opdoen van praktijkervaring binnen de elektrotechniek.

Om zittend personeel te ontlasten, zijn nieuwe werknemers nodig om eenvoudigere klussen uit te voeren en geschoolde monteurs te assisteren. Dit nieuwe personeel wordt zowel geworven onder werktuigkundige zij-instromers als onder werkzoekenden uit andere sectoren met affiniteit voor techniek, maar zonder de benodigde vaktechnische basiskennis en –vaardigheden om direct inzetbaar te zijn. Door het keuzedeel ‘Basisvaardigheden elektrotechnische installaties geschikt voor niveau 2 en 3’ in te zetten voor hun scholing kan aan deze scholingsbehoefte worden voldaan.

calendar-clock Duur en lestijden

Startdatum: 17 mei 2024

Duur:7 weken waarvan 6 weken theorie- en praktijklessen met aansluitend 1 week praktijkexamen.

Dagdeel: 1 lesdag per week

messages-people-user-check Voor wie

Dit certificaat is bedoeld voor zowel werktuigkundige zij-instromers als werkzoekenden met affiniteit voor elektrotechnische installatietechniek.

check-double Toelatingseisen

 • De deelnemer is bij voorkeur 20 uur per week werkzaam in de techniek waarbij de taken die horen bij het certificaat worden uitgevoerd of geleerd. 16 uur werkzaam in de techniek is het minimum.
 • De deelnemer is in ieder geval reeds twee weken in dienst bij een werkgever, of werkzaam als stagiair of vrijwilliger.
 • De werkgever is bereid om de deelnemer door middel van een werkbegeleider te begeleiden gedurende het opleidingstraject.
 • Een praktijkovereenkomst en een onderwijsovereenkomst zijn van toepassing.
 • Gewenst opleidingsniveau: vmbo diploma kader of de voorloper hiervan.*
 • Om de opleiding te kunnen volgen is het een voorwaarde dat de deelnemer een goede beheersing van de Nederlandse taal heeft. Omdat dit een intensieve cursus is, wordt een grote mate van zelfstandigheid verwacht. Verder werken we veelal met digitale leermiddelen, dus het is belangrijk dat de deelnemer digitaal vaardig is (en in het bezit is van een PC of laptop).

*Het is belangrijk dit opleidingsniveau te hebben. Indien iemand wel het niveau heeft maar geen diploma, dan kan via een uitgebreide intake bekeken worden of instroom alsnog mogelijk is

check-badge Resultaat

Resultaat van deze scholing is een mbo-certificaat. Dit certificaat wordt landelijk erkend door het Ministerie van Onderwijs. Na het doorlopen van het programma en praktijkopdrachten wordt een examen afgenomen. Na succesvolle examinering wordt het behaalde Mbo-certificaat ingeschreven in het diplomaregister van DUO en in heel Nederland erkend als officieel deeldiploma.

money-wallet-1 Investering

1.625,- exclusief btw per deelnemer inclusief praktijkexamen en lunch.

Vanuit een subsidie is er een kortingsmogelijkheid. Voor meer informatie neem contact op via LLO@davinci.nl.

school-test-results Programma

Vanzelfsprekend bestaat de scholing uit een afwisseling tussen theorie en praktijk. Er is één vaste lesdag per week, op het Leerpark in Dordrecht. Voor bedrijfsgroepen is een training op locatie in overleg mogelijk.

De scholing is gericht op:

Basiskennis van:

 • de beveiligingen die in elektrotechnische installaties worden gebruikt
 • de opbouw, functie en werking van elektrotechnische componenten en apparaten
 • de opbouw, functie en werking van elektrotechnische schakelingen en installaties
 • elektriciteitsleer
 • materialen en middelen die bij het aanleggen van elektrotechnische installaties worden gebruikt
 • gereedschappen en materieel die worden toegepast bij het installeren van elektrotechnische installaties
 • montagetechnieken in elektrotechnische installaties
 • relevante NEN-normen uit het vakgebied van de elektrotechnische installatietechniek
 • vaktermen op het gebied van elektrotechnische installaties

 

Vakkennis en vaardigheden:

 • (delen van) elektrotechnische installaties aanleggen
 • beknopte, eenvoudige elektrotechnische tekeningen en schema’s lezen en begrijpen
 • beknopte, eenvoudige Nederlandse instructies en technische handleidingen lezen en begrijpen
 • de regels en veiligheidsvoorschriften toepassen die bij de klant/opdrachtgever voor hem gelden
 • kan eenvoudige elektrotechnische technische tekeningen en schema’s lezen en begrijpen
 • kan eenvoudige technieken toepassen voor het bewerken, monteren van leidingen, geleiders, bedradingen en bedieningsapparatuur
 • kan elektrotechnische componenten, toestellen en (delen van) installaties demonteren en monteren
 • kan instructies en technische handleidingen lezen en begrijpen
 • kan onder begeleiding eenvoudige testen en beproevingen uitvoeren aan elektrotechnische componenten, apparaten en installaties
 • kan regels en veiligheidsvoorschriften toepassen die bij de klant/opdrachtgever voor hem gelden
 • kan relevante arbo-, veiligheids- en milieuregels op het gebeid van elektrotechnische installaties toepassen
 • kan relevante kennis van VCA-1 toepassen met de aspecten op hoogte en in kruipruimten werken
 • kan relevante niet-elektrotechnische NEN-normen toepassen
 • kan standaard gereedschappen voor het aanleggen van elektrotechnische installaties en elektrotechnische bedradingen bedienen
 • kan technieken toepassen voor het bewerken en monteren van leidingen, geleiders en bedradingen
 • kan vaktaal op het gebied van elektrotechnische installaties toepassen in werksituaties
 • kan voor hem geldende bedrijfsregels en instructies toepassen
 • kan voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen

information-circle Informatie

Na het behalen van dit certificaat zijn zowel werktuigkundige zij-instromers als werkzoekenden met affiniteit voor techniek beter inzetbaar op het zelfstandig uitvoeren van eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden, zoals het veilig aanleggen van elektrotechnische installaties.

Meld je aan

De deelnemer wordt als beginnend beroepsbeoefenaar breder inzetbaar als hij buiten werktuigkundige kennis en vaardigheden ook elektrotechnische kennis en vaardigheden bezit.