Terug naar het overzicht

Economie & ondernemerschap • Mbo-certificaat

MBO-certificaat Basis Hospitality

Mbo-certificaat C0035

Dit breed toepasbare certificaat Basis Hospitality richt zich op het klant-/gastcontact, zoals dat voorkomt in verschillende contexten binnen hospitality (toerisme, recreatie, hotellerie, horeca en facilitair). In het klant-/gastcontact draait het om persoonlijke- en commerciële dienstverlening in de taakgebieden informatie, advies, sales of administratie.

Informatie

Duur en lestijden Duur en lestijden

Dit certificeerbare keuzedeel wordt aangeboden in 26 weken. Elke week wordt een dagdeel les verzorgd.

Voor wie Voor wie

De doelgroep voor het certificaat Basis Hospitality betreft werknemers, zoals backoffice medewerkers, die (meer) willen optreden als aanspreekpunt voor klanten/gasten. Daarnaast is het certificaat ook bedoeld voor werkzoekenden (vanuit andere sectoren, uitkeringsgerechtigden, statushouders) die willen optreden als aanspreekpunt voor klanten/gasten in de sectoren toerisme, recreatie, hotellerie, horeca of facilitair, waar werkgevers kampen met personele tekorten.

Toelatingseisen Toelatingseisen

  • de deelnemer is minimaal 2 weken in dienst bij een werkgever of werkzaam als stagiaire of vrijwilliger
  • een praktijkovereenkomst en/of scholingsovereenkomst zijn van toepassing
  • de deelnemer heeft een PC, laptop en is digitaal vaardig
  • een diploma vmbo basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengde- of theoretische leerweg, een diploma entreeopleiding of een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo,

De deelnemer dient voor minimaal 16 uur per week, gedurende het traject werkzaam te zijn bij een erkend leerbedrijf.

Resultaat Resultaat

Na het volgen van dit scholingstraject zijn werknemers, zoals backoffice medewerkers, breder inzetbaar als aanspreekpunt voor klanten/gasten in persoonlijke- en commerciële dienstverlening in de taakgebieden informatie, advies, sales of administratief. Voor werkzoekenden zorgt het scholingstraject voor betere inzetbaarheid in deze taakgebieden.

Investering Investering

Voor bedrijfsgroepen gaan wij graag in gesprek voor een passende offerte.

Opzet en inhoud Opzet en inhoud

In dit mbo- certificaat zijn de volgende onderdelen opgenomen:

  • Ontvangt de klant/gast
  • Informeert en adviseert de klant/gast
  • Verkoopt en/of verhuurt producten en/of diensten
  • Signaleert en behandelt klachten
  • Onderhoudt in- en/of externe contacten
  • Werft klanten/gasten en opdrachten

Informatie Informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij het Da Vinci College via:

Marieke van Halm
accountmanager Da Vinci College
Leven Lang Ontwikkelen
E mvanhalm@davinci.nl
T 06-30798124