Terug naar overzicht

Vaderdag

Zo vader zo dochter

Het mooiste wat je als docent een student kunt meegeven is laten inzien dat ze heel veel mooie kwaliteiten hebben en ze mogen zijn wie ze zijn.

Liane Sterrenburg, docent Omgangskunde bij de opleiding Pedagogisch Werk heeft haar liefde voor het docentschap niet van een vreemde. Ook haar vader, Pieter Sterrenburg, docent Meet en regeltechniek en Bedrijfskunde aan mbo LiS, vindt het een prachtig beroep. Tijdens een interview blijken er heel wat overeenkomsten. Liane vertelt: “We vinden het allebei mooi om te zien dat mensen zich ontwikkelen en hun eigen vaardigheden ontdekken. Dat ze zichzelf kunnen zijn en in hun vak hun doel voor het leven vinden. Gelukkig zijn of worden met wat ze doen. Mijn ouders hebben mij altijd gestimuleerd om eigen regie te nemen en zelf te ontdekken waar je goed in bent. Dit heb ik overgenomen en stimuleer nu mijn studenten. Het mooie is, mijn vader doet dat ook bij zijn studenten!”

Hieronder een paar vragen aan vader en dochter.

Waarom hebben jullie gekozen voor het onderwijs?
Pieter: “Graag wil ik een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van studenten op mijn vakgebied en de mogelijkheid om dit mooie vak in al zijn verscheidenheid te mogen ontdekken.

Mensen die op basis van vakmanschap en vaardigheden nieuwe toepassingen/apparaten kunnen ontwikkelen en bouwen, zijn in staat om nieuwe oplossingen in de technologie in de praktijk te laten werken. Op dit gebied krijgen MBO-ers veel te weinig aandacht in het onderwijs. Het ontdekken en ontwikkelen van deze vaardigheden gebeurt meestal niet. Waardoor veel vakmanschap verloren gaat. En dat is jammer, want Nederland speelt een grote rol in de wereld op het gebied van ontwikkeling van medische apparatuur.”

Liane: “Het werken met jonge mensen en die mogen zien groeien, vind ik geweldig. Vaak herken ik mezelf in de student, en het is gaaf om ervaringen te mogen uitwisselen. Het coachen, vakkennis bijbrengen en de student mogen begeleiden in hun passie voor het werken met kinderen en jongeren en het ontdekken van hun sociale en creatieve vaardigheden geeft me erg veel voldoening”.

Jullie hebben allebei eerst iets anders gedaan voordat jullie voor het onderwijs kozen. Wat hebben jullie eerst gedaan?
Pieter: “Vanuit het wetenschappelijk onderzoek ben ik overgestapt naar het bedrijfsleven en uiteindelijk in het onderwijs terecht gekomen. Ik geef les op de Leidse instrumentmakers School (mbo), kortweg LiS genoemd. Met name richt ik mij op de medische techniek. Voor ontwikkelen van nieuwe toepassingen moeten prototypen gemaakt worden die in de handen van medische gebruikers werken. De research instrumentmakers (mbo) kunnen op basis van hun vakmanschap nieuwe, nog nooit gemaakte apparatuur, bouwen. Daarbij staat gebruik in de praktijk dus voorop.”

Liane: “Ooit ben ik zelf gestart in het mbo, namelijk op de opleiding Sociaal pedagogisch werk. Van daaruit ben ik verder gegroeid in het sociaal, cultureel pedagogische werkveld en onderwijs.

Ik begon in de kinderopvang, daarna jeugd- en jongerenwerk, kunst en cultuursector, en tot slot basis- en voortgezet onderwijs. Deze brede ervaringen, samen met verschillende gevolgde opleidingen komen prachtig samen in mijn huidige baan in het mbo.”

Wat is jullie visie op het onderwijs?
Pieter: “In het lesgeven leg ik vooral de nadruk op het ontwikkelen van vakmanschap en persoonlijke eigenschappen van de student.”

Liane: “Bouwen aan een relatie met de student, ik wil dat een student zich veilig voelt op school, dat hij of zij zich gezien voelt en erkend voelt in persoonlijke kwaliteiten. Van daaruit kan iemand zich verder ontwikkelen op kwaliteiten en vaardigheden.”

Wat is er mooi aan het onderwijs?
Pieter: “Mensen zien ontwikkelen en ontplooien naar een niveau waar zij enthousiast van worden. En daar halen wij weer energie uit. Het “meester-knecht principe” in het vakmanschap ontwikkelen en als dat goed gaat is dat zo fijn om te zien.”

Liane: “Eigen regie versterken, je doelen najagen en tot je recht mogen komen. Het mooiste wat je als docent een student kunt meegeven is laten inzien dat ze als individu heel veel mooie kwaliteiten hebben en ze mogen zijn wie ze zijn. Docent-zijn is echt een prachtig vak!”