Praktische informatie voor studenten

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Aangepaste Examens

(Studenten met een beperking)

Heb je een beperking, bijvoorbeeld een chronische ziekte en wil je naar het mbo? Of wil je studeren terwijl je geen (vo-)diploma hebt? Het team Passend Onderwijs geeft advies en bemiddelt bij het vinden naar een opleiding.  

We helpen je bij:

 • Nader onderzoek naar scholings- of arbeidsmogelijkheden 
 • Het realiseren van speciale voorzieningen 
 • Het maken van afspraken met de opleiding 
 • Het geven van advies voor extra begeleiding 
 • Het leggen van contacten met hulpinstanties 

Studenten met een beperking
Sommige problemen maken het studeren moeilijker. Hierbij heb je extra ondersteuning nodig. Het team passend onderwijs onderzoekt of het Da Vinci College je de juiste ondersteuning kan bieden tijdens het volgen van je opleiding. 
Na aanmelding volgt eerst een uitgebreid onderzoek waarna je wordt uitgenodigd voor een uitgebreid intakegesprek.
Na een positief advies krijg je extra ondersteuning denk hierbij aan begeleiding (individueel en groepsgewijs), voorzieningen en hulpmiddelen en aangepaste examens. Het kan zijn dat je in aanmerking komt voor aangepaste lestijden, stages of extra rustmomenten.

Aanmelden

(Aanmelden)

Aanmelden doe je digitaal op de website via de link: Aanmelden

ADD

(Begeleiding)

Als er ernstige taal of rekenproblemen zijn dan zijn er naast de docenten van de reparatietrajecten ook remedial teachers aanwezig. Zij kunnen uw kind via individuele begeleiding helpen zo goed mogelijk te functioneren bij dyslexie en dyscalculie.

ADHD

(Begeleiding)

Als er ernstige taal of rekenproblemen zijn dan zijn er naast de docenten van de reparatietrajecten ook remedial teachers aanwezig. Zij kunnen uw kind via individuele begeleiding helpen zo goed mogelijk te functioneren bij dyslexie en dyscalculie. 
Kijk hier naar het passieverhaal van Jamie.

Adressen

(Algemeen)

Je vindt de adressen van al onze locaties op de locatiepagina.

Afmelden

(Afmelden)

Neem contact op met de studentenadministratie als je nog niet gestart bent met je opleiding.
Neem contact op met je studieloopbaanbegeleider als je al gestart bent met je opleiding.

Ambassadeur van het Da Vinci College

(Algemeen)

Vind je het leuk om voorlichting te geven op middelbare scholen over het Da Vinci College? Wil je met je mede-ambassadeurs helpen tijdens de open dag? Wil je betrokken worden bij diverse activiteiten en evenementen op school? Meld je dan aan als studentenambassadeur door een mailtje te sturen naar: studentambassadeur@davinci.nl

Annulering inschrijving

(Afmelden)

Neem contact op met de studentenadministratie als je nog niet gestart bent met je opleiding.
Neem contact op met je studieloopbaanbegeleider als je al gestart bent met je opleiding

Arbeidsmarkt Perspectief

(Kans op werk)(Stage)

Het is fijn om te weten wat de kansen zijn op werk als je een bepaalde opleiding wilt volgen. Onderstaande link geeft aan per regio en beroepsgroep wat de kansen zijn op werk en stage: Kansopwerk

Autisme

(Studenten met een beperking)

Heb je een beperking, bijvoorbeeld een chronische ziekte en wil je naar het mbo? Of wil je studeren terwijl je geen (vo-)diploma hebt? Het team Passend Onderwijs geeft advies en bemiddelt bij het vinden naar een opleiding.  

We helpen je bij:

 • Nader onderzoek naar scholings- of arbeidsmogelijkheden 
 • Het realiseren van speciale voorzieningen 
 • Het maken van afspraken met de opleiding 
 • Het geven van advies voor extra begeleiding
 • Het leggen van contacten met hulpinstanties 

Studenten met een beperking
Sommige problemen maken het studeren moeilijker. Hierbij heb je extra ondersteuning nodig. Het team passend onderwijs onderzoekt of het Da Vinci College je de juiste ondersteuning kan bieden tijdens het volgen van je opleiding. 
Na aanmelding volgt eerst een uitgebreid onderzoek waarna je wordt uitgenodigd voor een uitgebreid intakegesprek.
Na een positief advies krijg je extra ondersteuning denk hierbij aan begeleiding (individueel en groepsgewijs), voorzieningen en hulpmiddelen en aangepaste examens. Het kan zijn dat je in aanmerking komt voor aangepaste lestijden, stages of extra rustmomenten.

B

BBL

(Opleidings info)(Stage)

Bbl is de afkorting van beroepsbegeleidende leerweg, oftewel een combinatie van werken en leren. Je moet een baan hebben bij een erkend leerbedrijf voor minimaal 20 uur per week. Je gaat per week één dag of 1-2 avonden naar school. Je moet die baan bij een erkend leerbedrijf zelf vinden. Het voordeel van een bbl-opleiding is dat je een salaris krijgt en veel kunt leren in de praktijk. Het moet wel passen bij jouw leerstijl: leren door te doen.

Elk leerbedrijf moet een erkenning hebben of de erkenning aanvragen. 
Op de website van Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven vind je een overzicht van alle erkende leerbedrijven. Als je bij een bedrijf jouw opleiding (herkenbaar aan het crebonummer) ziet staan, dan weet je dat het een erkend leerwerkbedrijf is. 

Klik hier voor het overzicht.

Je kunt ook eens kijken op:
www.stageplaza.nl
www.stagemarkt.nl
www.werk.nl

Als je in de regio Drechtsteden woont, kan het Leerwerkloket je helpen bij het zoeken naar een baan. Kijk hiervoor op leren en werken Drechtsteden. Als je in de regio Gorinchem woont, kijk dan op leren en werken regio AV.

Begeleiding

(Begeleiding)

Wij vinden persoonlijke begeleiding tijdens je opleiding belangrijk. Daarom heb je op het Da Vinci College een vaste contactpersoon, je studieloopbaanbegeleider of slb'er. Bij hem of haar kun je terecht als je vragen hebt of problemen. Zo nodig krijg je extra begeleiding, soms wordt hier doorverwezen naar een specialist.

Beperking

(Studenten met een beperking)

Studenten met een beperking
Sommige problemen maken het studeren moeilijker. Hierbij heb je extra ondersteuning nodig. Het team passend onderwijs onderzoekt of het Da Vinci College je de juiste ondersteuning kan bieden tijdens het volgen van je opleiding. 
Na aanmelding volgt eerst een uitgebreid onderzoek waarna je wordt uitgenodigd voor een uitgebreid intakegesprek.
Na een positief advies krijg je extra ondersteuning denk hierbij aan begeleiding (individueel en groepsgewijs), voorzieningen en hulpmiddelen en aangepaste examens. Het kan zijn dat je in aanmerking komt voor aangepaste lestijden, stages of extra rustmomenten.

Beroepsperspectief

(Kans op werk)(Stage)

Het is fijn om te weten wat de kansen zijn op werk als je een bepaalde opleiding wilt volgen. Onderstaande link geeft aan per regio en beroepsgroep wat de kansen zijn op werk en stage: www.s-bb.nl.

Boekengeld

(Financiën)

Via het Da Vinci College kun je bij Boekhandel Dekkers de boekenlijst invullen en je boeken bestellen.

 • Kijk hier voor meer informatie over het boekengeld.
 • Kijk hier voor alle informatie over studiekosten.

BOL

(Opleidings info)

Bol is de afkorting van beroepsopleidende leerweg, oftewel een combinatie van leren en stage. Je volgt lessen op school en je loopt stage bij je leerbedrijf. De stage verschilt per opleiding. Soms loop je één of twee dagen per week stage, soms een aantal weken achter elkaar. Bij sommige opleidingen moet je zelf een stageplaats zoeken. Lukt dit niet, dan helpt de opleiding. Sommige opleidingen hebben zelf stageplaatsen.

BPV

(Stage)

BPV is de afkorting van beroepspraktijkvorming. Kijk voor meer informatie over BPV op studentenadministratie bij veel gestelde vragen.

Brochures

(Regelingen en overeenkomsten)

Al onze opleidingsinformatie is te vinden op onze website www.davinci.nl.
Overige belangrijke documenten vind je hier.

Voor aanvullende vragen, kunt u contact opnemen met ons informatiecentrum 0900-7890789.

C

Centrale Examens

(Algemeen)(Regelingen en overeenkomsten)

Klik hier voor meer informatie: Regelingen en Overeenkomsten

Communicatie

(Algemeen)

Iedere student krijgt een eigen Da Vinci emailadres dat eindigt op @mydavinci.nl.
Zodra je gestart bent met de opleiding, wordt alle communicatie vanuit school naar dit mailadres toegestuurd. Lees dus regelmatig je Da Vinci email, want anders mis je belangrijke informatie.

Computer

(Algemeen)

Voor de meeste opleidingen heb je een laptop nodig.

Heb je problemen met je wachtwoord, laptop of het gebruik van Eduroam, MijnWerkplek of MijnAfdrukken, klik dan op bijgaande link.
Klik voor specificaties op deze link

Cursusgeld

(Financiën)

Je bent lesgeldplichtig als je op 1 augustus van dit jaar 18 jaar of ouder bent en in dit jaar een BOL-opleiding volgt.
Vanaf oktober zal DUO het lesgeld innen. Hier vind je alle informatie over de actuele studiekosten.
Meer informatie over het lesgeld en de betalingsmogelijkheden vind je op www.duo.nl.

Digitale leeromgeving

(Algemeen)

Alle zaken die direct met je studie te maken hebben, vind je op Itslearning en in Studiemeter.
In deze digitale leeromgeving vind je opdrachten, toetsen en andere lesmaterialen die je nodig hebt bij je studie. Om in deze systemen in te loggen, gebruik je je Da Vinci inloggegevens.
In alle gebouwen van het Da Vinci College kun je inloggen op het Wifi-netwerk van Eduroam. Je logt in met je Da Vinci inloggegevens.

Mydavinci

(Algemeen)

 

Mydavinci is je digitale werkomgeving. Hier zijn alle webapplicaties te vinden maar ook de digitale studiegids, het laatste nieuws over activiteiten en andere informatie die voor jou belangrijk is.
Als je wilt inloggen op www.mydavinci.nl gebruik je je Da Vinci inloggevens. In alle gebouwen van het Da Vinci College kun je inloggen op het Wifi-netwerk van Eduroam.
Je logt in met je Da Vinci inloggevens.

D

Diploma

(Algemeen)(Regelingen en overeenkomsten)

Klik hier voor meer informatie: Regelingen en overeenkomsten
 

Documenten

(Inschrijven)(Regelingen en overeenkomsten)

Klik hier voor meer informatie: Regelingen en overeenkomsten

Doorstromen naar Hbo

(Opleidings info)

Volg je een mbo-4 opleiding en wil je na je opleiding verder studeren aan het hbo? Ongeveer 50% van de studenten die een mbo-4 diploma halen, stroomt direct of op een later moment door naar het hbo. Je studieloopbaanbegeleider of loopbaanadviseur kan je helpen met je keuze voor een vervolgstudie.

Doorstroom formulier VAVO

(Formulieren)

Hier vind je de benodigde formulieren: Overdrachtsformulieren vavo-mbo

DUO

(Financiën)

Ben je 18 jaar of ouder en volg je een bol-opleiding? Dan kun je recht hebben op studiefinanciering. De hoogte van de studiefinanciering is niet voor iedereen hetzelfde. Dit hangt af van je eigen situatie en het inkomen van je ouders. DUO is de instantie die alle zaken regelt rondom studiefinanciering. Via de site van DUO (www.duo.nl) kun je studiefinanciering en je studentenreisproduct aanvragen. Op deze site vind je nog meer informatie die belangrijk kan zijn voor je studie.

Dyscalculie

(Begeleiding)

Heb je dyslexie of dyscalculie? Heb je een chronische ziekte of een leerprobleem waardoor je extra ondersteuning nodig hebt?
Het Da Vinci College biedt extra ondersteuning.

Dyslexie

(Begeleiding)

Heb je dyslexie of dyscalculie? Heb je een chronische ziekte of een leerprobleem waardoor je extra ondersteuning nodig hebt?
Het Da Vinci College biedt extra ondersteuning.

E

Examenreglement

(Algemeen)(Regelingen en overeenkomsten)

Voordat je aan een examen kunt deelnemen, moet je aantonen dat je niveau hoog genoeg is om dat examen te kunnen halen.
Kijk voor meer informatie op Regelingen en Overeenkomsten

 

F

Factuur

(Financiën)

Heb je een vraag over een factuur die je van het Da Vinci College hebt ontvangen? Neem dan contact op met de financiële administratie. Bel naar 088-6572407 of mail naar debiteurenadministratie@davinci.nl.

G

Gedrag

(Regelingen en overeenkomsten)

Op het Da Vinci College verwachten wij van iedere medewerker en van iedere student respectvol gedrag naar ieder ander op het Da Vinci College. Wat wij hier onder verstaan en hoe wij hier op toezien lees je hier: Gedragscode Da Vinci College

Geldzaken

(Financiën)

Alle geldzaken vind je in de categorie Financiën.

Alles over studiekosten vind je hier.
Kijk hier naar het passieverhaal van Ruben.

H

Handicap

(Studenten met een beperking)

Als er ernstige taal of rekenproblemen zijn dan zijn er naast de docenten van de reparatietrajecten ook remedial teachers aanwezig. Zij kunnen uw kind via individuele begeleiding helpen zo goed mogelijk te functioneren bij dyslexie en dyscalculie
 

Handleidingen

(Algemeen)

Zoek je naar een handleiding voor Office 365 of heb je vragen over het EduArte Studentenportaal? Op Mydavinci.nl vind je diverse handleidingen.

Hulp en Begeleiding

(Studenten met een beperking)

Als er ernstige taal of rekenproblemen zijn dan zijn er naast de docenten van de reparatietrajecten ook remedial teachers aanwezig. Zij kunnen uw kind via individuele begeleiding helpen zo goed mogelijk te functioneren bij dyslexie en dyscalculie. 
Overige informatie lees je hier.

I

Informatie opleidingen

(Opleidings info)

Wil je meer informatie over onze opleidingen? Kijk dan hier of stuur een email naar: Opleidingeninfo@davinci.nl. Je kunt ook bellen met het informatiecentrum opleidingen: 0900- 7890789

Informatiecentrum opleidingen

(Opleidings info)

Wil je meer informatie over onze opleidingen? Kijk dan hier of stuur een email naar: Opleidingeninfo@davinci.nl. Je kunt ook bellen met het informatiecentrum opleidingen: 0900- 7890789

Inloggen

(Algemeen)

Als je wilt inloggen in de systemen van het Da Vinci College, gebruik je je Da Vinci inloggegevens. In alle gebouwen van het Da Vinci College kun je inloggen op het Wifi-netwerk van Eduroam.

Inschrijfvoorwaarden

(Aanmelden)(Inschrijven)(Regelingen en overeenkomsten)

Voor meer informatie kijk dan hier: Regelingen en Overeenkomsten

Toelatingsvoorwaarden:
Voor toelating moet iedere leerling voldoen aan de wettelijke toelatingseisen. Als je geen diploma hebt behaald en je hebt voldoende motivatie, dan ben je welkom op onze entree-opleidingen. (Niveau 1)

Inschrijven

(Aanmelden)

Schrijf je hier in: Aanmelden. Of neem contact met ons op en bel: 0900-7890789 (bereikbaar van ma t/m vrij van 08.30 tot 16.30 uur).

Instroom

(Formulieren)

Klik hier voor meer informatie: Overdrachtsformulieren vavo-mbo

Intake

(Aanmelden)

Wil je meer informatie over de intake? Klik op de link studentenadministratie of stuur een email naar studentenadministratie@davinci.nl. Je kunt ook bellen met de studentenadministratie, telefoonnummer 088 657 4030

J

Jaarplanning

(Opleidings info)

Kijk voor de jaarplanning in de digitale studiegids van jouw opleiding. Deze vind je op www.mydavinci.nl.

K

Kans op werk

(Kans op werk)

Bij onze (mbo) opleidingeninformatie vind je ook een tabel met de kans op werk. Of klik hier voor meer informatie: www.kansopwerk.nl.
 

Keuzedelen

(Opleidings info)

Klik hier meer informatie over keuzedelen.
Veel informatie over (de herziening van) de kwalificatiestructuur is te vinden op www.kwalificatiesmbo.nl.

Klachtenregeling

(Regelingen en overeenkomsten)

Wil je onze klachtenregeling bekijken? Klik dan hier: Regelingen en Overeenkomsten
 

Kluisje

(Algemeen)

Op alle plaatsen van het Da Vinci College kun je een kluisje huren om je spullen in op te bergen. Ga hiervoor naar het facilitaire meldpunt of de receptie op jouw locatie.

Kosten

(Financiën)

Alle actuele informatie over studiekosten en overige kosten vind je hier.

Kwalificaties

(Opleidings info)

Klik hier voor meer informatie over keuzedelen en kwalificaties of kijk op: www.herzieningmbo.nl.

L

Laptop

(Algemeen)

Voor de meeste opleidingen heb je een laptop nodig.

Heb je problemen met je wachtwoord, laptop of het gebruik van Eduroam, MijnWerkplek of MijnAfdrukken, klik dan op bijgaande link.
Klik voor specificaties op deze link

Leerbelemmering

(Studenten met een beperking)

Heb je een beperking, bijvoorbeeld een chronische ziekte en wil je naar het mbo? Of wil je studeren terwijl je geen (vo-)diploma hebt? Het team Passend Onderwijs geeft advies en bemiddelt bij het vinden naar een opleiding.  

We helpen je bij:

 • Nader onderzoek naar scholings- of arbeidsmogelijkheden 
 • Het realiseren van speciale voorzieningen 
 • Het maken van afspraken met de opleiding 
 • Het geven van advies voor extra begeleiding 
 • Het leggen van contacten met hulpinstanties 

Studenten met een beperking
Sommige problemen maken het studeren moeilijker. Hierbij heb je extra ondersteuning nodig. Het team passend onderwijs onderzoekt of het Da Vinci College je de juiste ondersteuning kan bieden tijdens het volgen van je opleiding. 
Na aanmelding volgt eerst een uitgebreid onderzoek waarna je wordt uitgenodigd voor een uitgebreid intakegesprek.
Na een positief advies krijg je extra ondersteuning denk hierbij aan begeleiding (individueel en groepsgewijs), voorzieningen en hulpmiddelen en aangepaste examens. Het kan zijn dat je in aanmerking komt voor aangepaste lestijden, stages of extra rustmomenten.

Leerondersteuning

(Studenten met een beperking)

Heb je een beperking, bijvoorbeeld een chronische ziekte en wil je naar het mbo? Of wil je studeren terwijl je geen (vo-)diploma hebt? Het team Passend Onderwijs geeft advies en bemiddelt bij het vinden naar een opleiding.  

We helpen je bij:

 • Nader onderzoek naar scholings- of arbeidsmogelijkheden 
 • Het realiseren van speciale voorzieningen 
 • Het maken van afspraken met de opleiding 
 • Het geven van advies voor extra begeleiding 
 • Het leggen van contacten met hulpinstanties 

Studenten met een beperking
Sommige problemen maken het studeren moeilijker. Hierbij heb je extra ondersteuning nodig. Het team passend onderwijs onderzoekt of het Da Vinci College je de juiste ondersteuning kan bieden tijdens het volgen van je opleiding. 
Na aanmelding volgt eerst een uitgebreid onderzoek waarna je wordt uitgenodigd voor een uitgebreid intakegesprek.
Na een positief advies krijg je extra ondersteuning denk hierbij aan begeleiding (individueel en groepsgewijs), voorzieningen en hulpmiddelen en aangepaste examens. Het kan zijn dat je in aanmerking komt voor aangepaste lestijden, stages of extra rustmomenten.

Leerplicht

(Algemeen)

Hier vind je meer informatie over de leerplicht in Nederland: Rijksoverheid/leerplicht

Leerplicht ambtenaar

(Algemeen)

Hier vind je meer informatie over de leerplicht in Nederland: Rijksoverheid/leerplicht

Legitimatie

(Algemeen)

Als je je op het terrein van het Da Vinci College bevindt, ben je altijd verplicht om je te legitimeren met je studentenpas als daar om gevraagd wordt.

Lesgeld

(Financiën)

Of je lesgeld moet betalen, hangt af van je leeftijd. Je moet lesgeld betalen als je op
1 augustus 18 jaar of ouder bent. De hoogte van het lesgeld is afhankelijk of je een bol- of bbl-opleiding volgt. Om het onderwijs goed te kunnen volgen, is het daarnaast noodzakelijk om lesmaterialen zoals boeken en dergelijke aan te schaffen. Deze kosten zijn per opleiding verschillend. Kijk voor meer informatie op www.davinci.nl/kosten-.

Locaties

(Algemeen)

Het Da Vinci College heeft meerdere locaties in verschillende gemeentes in de regio.
Een overzicht van alle locaties vind je hier.

Loopbaanadvies

(Opleidings info)

Wil je meer informatie over loopbaanadvies? Kijk dan hier of stuur een email naar Opleidingeninfo@davinci.nl.
Je kunt ook bellen met het informatiecentrum opleidingen: telefoonnummer 0900 7890789.
Kijk hier naar het passieverhaal van Boaz.

M

Meelopen

(Opleidings info)

Meer informatie over ons meeloopdagen vind je op onze website

N

Niveau mbo opleidingen

(Opleidings info)

Meer informatie over de verschillende niveaus van onze opleidingen vind je op
Mbo opleidingen.

O

Onderwijsovereenkomst

(Regelingen en overeenkomsten)

Informatie over de onderwijsovereenkomst vind je hier.

Open dagen

(Opleidings info)

De data van onze open dagen en informatie(mid)dagen vind je hier.

Openingstijden opleidingen informatiecentrum

(Opleidings info)

Het Informatiecentrum op het Leerpark in Dordrecht is geopend tussen 10.00 en 14.00 uur.

Opleidingskosten

(Financiën)

Of je lesgeld moet betalen hangt af van je leeftijd. Je moet lesgeld betalen als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent. De hoogte van het lesgeld is afhankelijk of je een bol- of bbl-opleiding volgt. Om het onderwijs goed te kunnen volgen, is het daarnaast noodzakelijk om lesmaterialen zoals boeken en dergelijke aan te schaffen. Deze kosten zijn per opleiding verschillend. Kijk voor meer informatie op www.davinci.nl/kosten-

OV

(Financiën)

Kijk voor meer informatie op www.duo.nl

OV Reiskosten

(Financiën)

Kijk voor meer informatie op www.duo.nl.

OV-kaart stopzetten

(Financiën)

Heb jij geen recht meer op een OV-kaart?
Zet je kaart stop voor de 10de van de maand.
Doe je dit niet; dan krijg je een boete.

Meer weten? Kijk op www.duo.nl

P

Passend onderwijs

(Opleidings info)(Studenten met een beperking)

Informatie over ondersteuning bij studie en handicap lees je hier.
Kijk hier naar het passieverhaal van Glenn.

Pesten

(Algemeen)

Word je gepest of op een andere manier lastiggevallen? Heb je een probleem waar je niet over durft te praten? Neem dan contact op met één van de vertrouwenspersonen op onze school. Zij helpen je graag.
Wie zijn onze vertrouwenspersonen? Kijk hiervoor in de digitale studiegids van jouw opleiding op www.mydavinci.nl
Kijk hier naar het passieverhaal van Zonna.

POK

(Regelingen en overeenkomsten)

Meer informatie over de POK (Praktijkonderwijsovereenkomst) vind je hier.

Praktijk Onderwijs

(Studenten met een beperking)

Heb je een beperking, bijvoorbeeld een chronische ziekte en wil je naar het mbo? Of wil je studeren terwijl je geen (vo-)diploma hebt? Het team Passend Onderwijs geeft advies en bemiddelt bij het vinden naar een opleiding.  

We helpen je bij:

 • Nader onderzoek naar scholings- of arbeidsmogelijkheden 
 • Het realiseren van speciale voorzieningen 
 • Het maken van afspraken met de opleiding 
 • Het geven van advies voor extra begeleiding 
 • Het leggen van contacten met hulpinstanties 

Studenten met een beperking
Sommige problemen maken het studeren moeilijker. Hierbij heb je extra ondersteuning nodig. Het team passend onderwijs onderzoekt of het Da Vinci College je de juiste ondersteuning kan bieden tijdens het volgen van je opleiding. 
Na aanmelding volgt eerst een uitgebreid onderzoek waarna je wordt uitgenodigd voor een uitgebreid intakegesprek.
Na een positief advies krijg je extra ondersteuning denk hierbij aan begeleiding (individueel en groepsgewijs), voorzieningen en hulpmiddelen en aangepaste examens. Het kan zijn dat je in aanmerking komt voor aangepaste lestijden, stages of extra rustmomenten.

Printen

(Algemeen)

Wil je iets printen dan doe je dat met je studentenkaart. Je betaalt een kleine vergoeding voor het printen, dus zorg ervoor dat je kaart is opgeladen. Kijk op www.mydavinci.nl onder het kopje “mijn afdrukken” hoe je de kaart op moet laden.

R

Reiskosten

(Financiën)

Meer informatie over reiskosten vind je op www.duo.nl.

Rekenen en Nederlands

(Algemeen)

Als je moeite hebt met rekenen of Nederlands kun je extra ondersteuning krijgen. Via het reparatie traject Nederlands of rekenen wordt in een korte tijd geholpen naar het juiste niveau.
Klik voor meer informatie op reparatietraject.

Remedial Teaching

(Begeleiding)

Als er ernstige taal of rekenproblemen zijn dan zijn er naast de docenten van de reparatietrajecten ook remedial teachers aanwezig. Zij kunnen uw kind via individuele begeleiding helpen zo goed mogelijk te functioneren bij dyslexie en dyscalculie. 
Kijk hier naar het passieverhaal van Jelle.

Reparatietraject taal en rekenen

(Studenten met een beperking)

Is jouw kennis van rekenen of taal onder het gewenste niveau?
In korte tijd brengen ervaren en enthousiaste docenten jou op het gewenste niveau.
Wil je meer informatie klik dan op reparatietraject.

Roosters

(Algemeen)

Je persoonlijke rooster vind je door in te loggen op EduArte Studentenportaal.
Hier vind je ook je cijfers voor je toetsen. Zo weet je altijd precies hoe je er voor staat.
Je kunt de roosters hier bekijken.

Rugzakje

(Studenten met een beperking)

Heb je een beperking, bijvoorbeeld een chronische ziekte en wil je naar het mbo? Of wil je studeren terwijl je geen (vo-)diploma hebt? Het team Passend Onderwijs geeft advies en bemiddelt bij het vinden naar een opleiding.  

We helpen je bij:

 • Nader onderzoek naar scholings- of arbeidsmogelijkheden 
 • Het realiseren van speciale voorzieningen 
 • Het maken van afspraken met de opleiding 
 • Het geven van advies voor extra begeleiding 
 • Het leggen van contacten met hulpinstanties 

Studenten met een beperking
Sommige problemen maken het studeren moeilijker. Hierbij heb je extra ondersteuning nodig. Het team passend onderwijs onderzoekt of het Da Vinci College je de juiste ondersteuning kan bieden tijdens het volgen van je opleiding. 
Na aanmelding volgt eerst een uitgebreid onderzoek waarna je wordt uitgenodigd voor een uitgebreid intakegesprek.
Na een positief advies krijg je extra ondersteuning denk hierbij aan begeleiding (individueel en groepsgewijs), voorzieningen en hulpmiddelen en aangepaste examens. Het kan zijn dat je in aanmerking komt voor aangepaste lestijden, stages of extra rustmomenten.

S

Schoolgeld en studiefinanciering

(Financiën)

Meer informatie over schoolgeld, lesgeld en studiekosten vind je hier en op www.duo.nl

Als je het niet eens bent met een factuur neem dan contact op met onze afdeling financiële administratie. Mail naar debiteurenadministratie@davinci.nl of bel naar 088-6572407.

Schoolmaatschappelijk werk

(Begeleiding)

Wij vinden persoonlijke begeleiding tijdens je opleiding belangrijk. Daarom heb je op het Da Vinci College een vaste contactpersoon, dit is je studieloopbaanbegeleider (slb'er). Bij hem of haar kun je terecht als je vragen of problemen hebt. Zo nodig krijg je extra begeleiding, soms wordt je doorverwezen naar een specialist.

Schoolpsycholoog

(Begeleiding)

Wij vinden persoonlijke begeleiding tijdens je opleiding belangrijk. Daarom heb je op het Da Vinci College een vaste contactpersoon, dit is je studieloopbaanbegeleider (slb'er). Bij hem of haar kun je terecht als je vragen of problemen hebt. Zo nodig krijg je extra begeleiding, soms wordt je doorverwezen naar een specialist.

Schoolvakanties

(Algemeen)

Klik hier voor een actueel overzicht van de schoolvakanties.

Servicecentrum

(Studenten met een beperking)

Heb je een beperking, bijvoorbeeld een chronische ziekte en wil je naar het mbo? Of wil je studeren terwijl je geen (vo-)diploma hebt? Het team Passend Onderwijs geeft advies en bemiddelt bij het vinden naar een opleiding. We helpen je bij:

 • Nader onderzoek naar scholings- of arbeidsmogelijkheden
 • Het realiseren van speciale voorzieningen
 • Het maken van afspraken met de opleiding
 • Het geven van advies voor extra begeleiding
 • Het leggen van contacten met hulpinstanties

Studenten met een beperking
Sommige problemen maken het studeren moeilijker. Hierbij heb je extra ondersteuning nodig. Het team passend onderwijs onderzoekt of het Da Vinci College je de juiste ondersteuning kan bieden tijdens het volgen van je opleiding. Na aanmelding volgt eerst een uitgebreid onderzoek waarna je wordt uitgenodigd voor een uitgebreid intakegesprek. Na een positief advies krijg je extra ondersteuning denk hierbij aan begeleiding (individueel en groepsgewijs), voorzieningen en hulpmiddelen en aangepaste examens. Het kan zijn dat je in aanmerking komt voor aangepaste lestijden, stages of extra rustmomenten.

Social Media op het Da Vinci College

(Algemeen)

Het Da Vinci College is ook te vinden op:
Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Youtube en Snapchat.

Stage in het buitenland

(Stage)

Ben je nieuwsgierig en ondernemend van aard? Ontdek je graag nieuwe mogelijkheden en wil je andere culturen en mensen leren kennen? Dan is een stage in het buitenland misschien iets voor jou.
Kijk hier voor meer informatie.

Stageplek

(Stage)

Als je een bbl-opleiding volgt, moet je zelf op zoek naar een baan bij een erkend leerbedrijf voor minimaal 20 uur per week. Bij een bbl-opleiding werk je en ga je meestal één dag per week of 1of 2 avonden per week naar school.
Als je een bol-opleiding gaat volgen in het mbo moet je ook stagelopen.

Elk leerbedrijf moet een erkenning hebben of de erkenning aanvragen.
Op de website van Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven vind je een overzicht van alle erkende leerbedrijven. Als je bij een bedrijf jouw opleiding (herkenbaar aan het crebonummer) ziet staan, dan weet je dat het een erkend leerwerkbedrijf is.

Klik hier voor het overzicht.

Je kunt ook eens kijken op:
www.stageplaza.nl
www.stagemarkt.nl
www.werk.nl

Stagevergoeding

(Stage)

Of je een vergoeding krijgt voor je stage hangt af van het bedrijf waar je stage loopt.
In een aantal beroepen is het normaal dat je betaald wordt, bij andere is dat juist niet de gewoonte.

Studenten met een beperking

(Studenten met een beperking)

Heb je een beperking, bijvoorbeeld een chronische ziekte en wil je naar het mbo? Of wil je studeren terwijl je geen (vo-)diploma hebt? Het team Passend Onderwijs geeft advies en bemiddelt bij het vinden naar een opleiding.  

We helpen je bij:

 • Nader onderzoek naar scholings- of arbeidsmogelijkheden 
 • Het realiseren van speciale voorzieningen 
 • Het maken van afspraken met de opleiding 
 • Het geven van advies voor extra begeleiding 
 • Het leggen van contacten met hulpinstanties 

Studenten met een beperking
Sommige problemen maken het studeren moeilijker. Hierbij heb je extra ondersteuning nodig. Het team passend onderwijs onderzoekt of het Da Vinci College je de juiste ondersteuning kan bieden tijdens het volgen van je opleiding. 
Na aanmelding volgt eerst een uitgebreid onderzoek waarna je wordt uitgenodigd voor een uitgebreid intakegesprek.
Na een positief advies krijg je extra ondersteuning denk hierbij aan begeleiding (individueel en groepsgewijs), voorzieningen en hulpmiddelen en aangepaste examens. Het kan zijn dat je in aanmerking komt voor aangepaste lestijden, stages of extra rustmomenten.

Studentenkaart

(Algemeen)

Alle studenten krijgen een persoonlijke studentenkaart. Deze kaart gebruik je om je aan- en afwezigheid bij de lessen te registreren. Daarnaast kun je er op sommige locaties ook je kluisje mee openen en je kunt er mee printen.
Als je de kaart kwijt bent, kun je bij de studentenadministratie een nieuwe kaart laten maken. 

Studentenraad

(Algemeen)

De studentenraad van het Da Vinci College is actief betrokken bij het welzijn van de studenten.
De website van de Studentenraad vind je hier.

Studie en handicap

(Studenten met een beperking)

Heb je een beperking, bijvoorbeeld een chronische ziekte en wil je naar het mbo? Of wil je studeren terwijl je geen (vo-)diploma hebt? Het team Passend Onderwijs geeft advies en bemiddelt bij het vinden naar een opleiding.  

We helpen je bij:

 • Nader onderzoek naar scholings- of arbeidsmogelijkheden 
 • Het realiseren van speciale voorzieningen 
 • Het maken van afspraken met de opleiding 
 • Het geven van advies voor extra begeleiding 
 • Het leggen van contacten met hulpinstanties 

Studenten met een beperking
Sommige problemen maken het studeren moeilijker. Hierbij heb je extra ondersteuning nodig. Het team passend onderwijs onderzoekt of het Da Vinci College je de juiste ondersteuning kan bieden tijdens het volgen van je opleiding. 
Na aanmelding volgt eerst een uitgebreid onderzoek waarna je wordt uitgenodigd voor een uitgebreid intakegesprek.
Na een positief advies krijg je extra ondersteuning denk hierbij aan begeleiding (individueel en groepsgewijs), voorzieningen en hulpmiddelen en aangepaste examens. Het kan zijn dat je in aanmerking komt voor aangepaste lestijden, stages of extra rustmomenten.

Studiefinanciering

(Financiën)

Ben je 18 jaar of ouder en volg je een bol-opleiding? Dan kun je recht hebben op studiefinanciering. De hoogte van de studiefinanciering is niet voor iedereen hetzelfde. Dit hangt af van je eigen situatie en het inkomen van je ouders. DUO is de instantie die alle zaken regelt rondom studiefinanciering. Via de site van DUO kun je studiefinanciering en je studentenreisproduct aanvragen. Je vindt er nog meer informatie die belangrijk kan zijn voor je studie.

Studiekosten

(Financiën)

Sommige problemen maken het studeren moeilijker. Hierbij heb je extra ondersteuning nodig. Het team passend onderwijs onderzoekt of het Da Vinci College je de juiste ondersteuning kan bieden tijdens het volgen van je opleiding.

T

Tegemoetkoming studiekosten

(Financiën)

Ben je 18 jaar of ouder en volg je een bol-opleiding? Dan kun je recht hebben op studiefinanciering. De hoogte van de studiefinanciering is niet voor iedereen hetzelfde. Dit hangt af van je eigen situatie en het inkomen van je ouders. DUO is de instantie die alle zaken regelt rondom studiefinanciering. Via de site van DUO kun je studiefinanciering en je studentenreisproduct aanvragen. Je vindt er nog meer informatie die belangrijk kan zijn voor je studie.

Testen

(Algemeen)

Binnen het Da Vinci College kennen wij diverse testen. Deze testen worden ingezet op verzoek van daartoe bevoegde personen zoals de SLB-er, de zorgcoördinator, intaker, etc..

Toelating

(Aanmelden)

Voor toelating moet iedere student voldoen aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden. Als je geen diploma hebt behaald dan ben je welkom op onze entree-opleiding (Niveau 1).

Toelatingstest

(Aanmelden)

Voor toelating moet iedere student voldoen aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden. In een aantal gevallen kan er een test worden afgenomen. Deze testen worden ingezet op verzoek van daartoe bevoegde personen zoals de SLB-er, de zorgcoördinator, intaker, etc..
Als je geen diploma hebt behaald dan ben je welkom op onze entree-opleiding (Niveau 1).

Topsport

(Algemeen)

Ben jij een topsporter? Op het Da Vinci College kun je topsport combineren met een studie. We adviseren je graag over welke opleidingen het best te combineren zijn met topsport. Daarnaast denken we met je mee over een flexibel onderwijsprogramma, waarbij we zo veel mogelijk rekening houden met jouw trainingen en wedstrijden.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor aanpassingen in jouw studieprogramma, moet je voldoen aan ten minste één van de volgende voorwaarden:

 • Je bent in het bezit van een A- of B-status van het NOC*NSF en je hebt de Nederlandse nationaliteit;
 • Je maakt deel uit van een regionale en/of nationale jeugdselectie;
 • Je doet mee aan een (inter)nationale competitie en wel in de hoogste klasse van een sportbond die door het NOC*NSF is erkend.

Meer informatie
Wil je graag meer weten over topsport en studeren aan het Da Vinci College? Neem dan contact op met Karin van der Sluis, kvandersluis@davinci.nl

 

Topsportregeling

U

Uitschrijven

(Afmelden)

Neem contact op met je studieloopbaanbegeleider als je je wilt uitschrijven.

Uitschrijven met/zonder diploma

(Afmelden)

Neem contact op met je studieloopbaanbegeleider als je je wilt uitschrijven.

Uitval

(Begeleiding)

Jongeren die door uiteenlopende problematieken dreigen uit te vallen op school of de arbeidsmarkt of die thuiszitten kunnen terecht bij het samenwerkingsverband ZOW. ZOW staat voor Zorg, Onderwijs en Werk. Zowel in Dordrecht als in Gorinchem bestaat er een ZOW-netwerk. Het ZOW geeft deze jongeren weer een toekomstperspectief. Aanmelden bij het ZOW gebeurt door betrokken instanties, zoals zorgcoördinatoren op school. Klik hier voor meer informatie over ZOW.

V

Vakanties / vrije dagen

(Algemeen)

Klik hier voor een actueel overzicht van de schoolvakanties en vrije dagen.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

(Algemeen)(Stage)

Ga je stagelopen of solliciteren? Dan kan je werkgever om een VOG vragen: een Verklaring Omtrent het Gedrag. Wat is het en waarom heb je die nodig? 

Lees hier meer over VOG.

Verzuim

(Afmelden)(Algemeen)

Als je om een bepaalde reden niet op school kunt komen, neem dan telefonisch contact op met school. Je belt naar 088 6574080 of je meldt je af via Eduarte Studentenportaal.
Als je verzuimt, maar je hebt je niet afgemeld dan neemt de Verzuimcoördinator contact met je op. Dit kan consequenties hebben voor je studie en studiefinanciering.
Als je om een bepaalde reden niet naar je leerbedrijf kunt, neem dan telefonisch contact op met school en met je leerbedrijf.
Kijk hier naar het passieverhaal van Yannic.

Vrijstellingen

(Regelingen en overeenkomsten)

Heb je een bepaald examenonderdeel al gehaald tijdens een andere opleiding?
Kun je dit aantonen met een diploma, certificaat, getuigschrift of een ander bewijsstuk? Dan kun je een vrijstelling aanvragen.
Lees hier meer over de vrijstellingsregeling op het Da Vinci College.

W

Wajong

(Studenten met een beperking)

Heb je een beperking, bijvoorbeeld een chronische ziekte en wil je naar het mbo? Of wil je studeren terwijl je geen (vo-)diploma hebt? Het team Passend Onderwijs geeft advies en bemiddelt bij het vinden naar een opleiding. We helpen je bij:

 • Nader onderzoek naar scholings- of arbeidsmogelijkheden
 • Het realiseren van speciale voorzieningen
 • Het maken van afspraken met de opleiding
 • Het geven van advies voor extra begeleiding
 • Het leggen van contacten met hulpinstanties

Studenten met een beperking
Sommige problemen maken het studeren moeilijker. Hierbij heb je extra ondersteuning nodig. Het team passend onderwijs onderzoekt of het Da Vinci College je de juiste ondersteuning kan bieden tijdens het volgen van je opleiding. Na aanmelding volgt eerst een uitgebreid onderzoek waarna je wordt uitgenodigd voor een uitgebreid intakegesprek. Na een positief advies krijg je extra ondersteuning denk hierbij aan begeleiding (individueel en groepsgewijs), voorzieningen en hulpmiddelen en aangepaste examens. Het kan zijn dat je in aanmerking komt voor aangepaste lestijden, stages of extra rustmomenten.

Werken en leren

(Opleidings info)(Stage)

Bol is de afkorting van beroeps opleidende leerweg. De student zit op school en loopt een of meerdere stages. Bbl is de afkorting van beroeps begeleidende leerweg. De student heeft werk en gaat meestal een dag of 1 of 2 avonden naar school. Je kunt je alleen aanmelden als je in het bezit bent van een baan van minimaal 20 uur per week bij een erkend leerbedrijf.
Erkende leerbedrijven kun je vinden via de www.stagemarkt.nl

Werken/stage en leren

(Opleidings info)(Stage)

Bol is de afkorting van beroepsopleidende leerweg, oftewel een combinatie van leren en stage. Je volgt lessen op school en je loopt stage bij je leerbedrijf. De stage verschilt per opleiding. Soms loop je één of twee dagen per week stage, soms een aantal weken achter elkaar. Bij sommige opleidingen moet je zelf een stageplaats zoeken. Lukt dit niet, dan helpt de opleiding. Sommige opleidingen hebben zelf stageplaatsen.

Bbl is de afkorting van beroepsbegeleidende leerweg, oftewel een combinatie van werken en leren. Je moet een baan hebben bij een erkend leerbedrijf voor minimaal 20 uur per week. Je gaat per week één dag of 1-2 avonden naar school. Je moet die baan bij een erkend leerbedrijf zelf vinden. Het voordeel van een bbl-opleiding is dat je een salaris krijgt en veel kunt leren in de praktijk. Het moet wel passen bij jouw leerstijl: leren door te doen.

Elk leerbedrijf moet een erkenning hebben of de erkenning aanvragen.
Op de website van Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven vind je een overzicht van alle erkende leerbedrijven. Als je bij een bedrijf jouw opleiding (herkenbaar aan het crebonummer) ziet staan, dan weet je dat het een erkend leerwerkbedrijf is.

Klik hier voor het overzicht.

Je kunt ook eens kijken op:
www.stageplaza.nl
www.stagemarkt.nl
www.werk.nl

Als je in de regio Drechtsteden woont, kan het Leerwerkloket je helpen bij het zoeken naar een baan. Kijk hiervoor op leren en werken drechtsteden. Als je in de regio Gorinchem woont, kijk dan op leren en werken regio AV.

Wettelijk cursusgeld

(Financiën)

Alles over het wettelijk cursusgeld en andere studiekosten vind je hier

Z

Ziekmelden

(Algemeen)

Ben je ziek? Bel naar 088-6574080. Bel zo snel mogelijk. Je kunt bellen vanaf 08:00 uur.
Heb je s ’avonds les? Dan kun je bellen tot 16:00 uur.

Word je tijdens de les ziek? Meld je ziek bij je docent & studieloopbaanbegeleider.

Zorgbeleid

(Begeleiding)

Als door persoonlijke problemen het risico bestaat om vast te lopen in de opleiding, dan kan een zorg coördinator specifieke hulp en begeleiding aanbieden door een aantal coachtingsgesprekken of door uw kind door te verwijzen naar het Servicecentrum.

Zwanger

(Algemeen)

Ik ben zwanger. Ik word vader. Hoe moet het nu verder met mijn opleiding?
Het Da Vinci College biedt ondersteuning om te zorgen dat jij je studie bij ons succesvol kunt afronden.
Ga in gesprek met je studieloopbaanbegeleider en bespreek je mogelijkheden.
Kijk hier voor meer informatie.