Praktische informatie voor studenten

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

B

BBL

(Algemene opleidingsinformatie)

Bbl is de afkorting van beroepsbegeleidende leerweg, oftewel een combinatie van werken en leren. Je moet een baan hebben bij een erkend leerbedrijf voor minimaal 20 uur per week. Je gaat per week één dag of 1-2 avonden naar school. Je moet die baan bij een erkend leerbedrijf zelf vinden. Het voordeel van een bbl-opleiding is dat je een salaris krijgt en veel kunt leren in de praktijk. Het moet wel passen bij jouw leerstijl: leren door te doen.

Elk leerbedrijf moet een erkenning hebben of de erkenning aanvragen. 
Op de website van Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven vind je een overzicht van alle erkende leerbedrijven. Als je bij een bedrijf jouw opleiding (herkenbaar aan het crebonummer) ziet staan, dan weet je dat het een erkend leerwerkbedrijf is. 

Klik hier voor het overzicht.

Je kunt ook eens kijken op:
www.stageplaza.nl
www.stagemarkt.nl
www.werk.nl

Als je in de regio Drechtsteden woont, kan het Leerwerkloket je helpen bij het zoeken naar een baan. Kijk hiervoor op leren en werken Drechtsteden. Als je in de regio Gorinchem woont, kijk dan op leren en werken regio AV.

Bindend studieadvies

(Begeleiding)

In het eerste jaar van je studie krijg je in de periode na de meivakantie een bindend studieadvies (Bij een 1-jarige-opleiding gebeurt dit na 4-6 maanden vanaf de startdatum van je opleiding).
Je kunt een positief bindend advies krijgen; daarmee spreekt het opleidingsteam het vertrouwen uit dat je op de goede weg bent en dat het diploma zeker haalbaar is.
Je kunt ook een negatief bindend advies krijgen; daarmee spreekt het team uit dat het diploma in deze opleiding niet haalbaar is voor jou en dat je een andere opleiding moet gaan doen.
In dat geval word je begeleid naar een opleiding die wel goed bij je past.
Bekijk hier het schema.

Boekenlijst

(Start opleiding)

Geen opleiding zonder boeken of computerprogramma's (Licenties). Die boeken en licenties koop je voor de opleiding start!

 

Hoe?

Stap 1: Ga naar de webshop van boekhandel Dekkers
Stap 2: Kies Da Vinci College
Stap 3: Log in met je OV-nummer en DVC wachtwoord (brief)
Stap 4: Vink jouw boeken/licenties aan en klik op verder

Op de webshop van Dekkers kun je je boekenlijst zien, maar het staat je vrij om je boeken ergens anders te kopen

BOL

(Algemene opleidingsinformatie)

Bol is de afkorting van beroepsopleidende leerweg, oftewel een combinatie van leren en stage. Je volgt lessen op school en je loopt stage bij je leerbedrijf. De stage verschilt per opleiding. Soms loop je één of twee dagen per week stage, soms een aantal weken achter elkaar. Bij sommige opleidingen moet je zelf een stageplaats zoeken. Lukt dit niet, dan helpt de opleiding. Sommige opleidingen hebben zelf stageplaatsen.

BPV

(Stage)

Tijdens de opleiding loop je stage. Dit wordt ook wel ‘Beroepspraktijkvorming’ (BPV) genoemd. Je voert hier de dagelijkse activiteiten uit die bij je toekomstig beroep horen en je voert beroepsgerichte opdrachten uit. Daarnaast laat je zien dat je een goede werknemer bent die bijvoorbeeld sociaal vaardig is, een adviesgesprek kan voeren, vertrouwelijk omgaat met informatie van een klant, kind, ouders, cliënt, zorgvrager of patiënt en initiatief neemt in het eigen leerproces.

De BPV vormt een belangrijk onderdeel van je opleiding. Hierbij leer je in een authentieke omgeving van het beroep. Tevens vindt hier voor een belangrijk deel de examinering plaats

Burgerschap

(Algemene vakken)

Burgerschap is een belangrijk onderdeel van je opleiding. Bij dit onderdeel gaat het om jouw persoonlijke ontwikkeling en hoe je functioneert in de maatschappij.

Burgerschap bestaat uit 4 onderdelen:

 1. politiek-juridische dimensie
 2. economische dimensie
 3. sociaal-maatschappelijke dimensie
 4. vitaal burgerschap

Je bent verplicht om actief deel te nemen aan de activiteiten die de school je aanbiedt bij burgerschap inclusief de daarbij horende toetsen en afrondende activiteiten.
De SLBer stelt ter afsluiting van deze schoolactiviteiten een eindverklaring op waarin deze aangeeft of je aan deze “inspanningsverplichting” hebt voldaan.
De examencommissie stelt aan de hand van deze verklaring vast dat je hebt voldaan aan het onderdeel Loopbaan en burgerschap. Dit is een voorwaarde voor diplomering.

C

Centrale Examens

(Het examen)

Voor Nederlands en Engels moet je examens doen die centraal door de overheid worden opgesteld. Het gaat dan om de vaardigheden luisteren en lezen. Als je een voldoende niveau hebt behaald om te kunnen slagen, kun je aan deze examens meedoen. Dit overleg je met je studieloopbaanbegeleider of vakdocent.

Certificaten

(Het examen)

Als je geen diploma haalt en voortijdig de opleiding verlaat, kun je in bepaalde gevallen een certificaat krijgen.
Je kunt een certificaat krijgen voor een keuzedeel, dat je met een voldoende hebt afgesloten of voor een gedeelte van het beroepsgerichte programma waarvoor je een voldoende hebt behaald. De overheid bepaalt voor welke keuzedelen of beroepsdelen het mogelijk is om een certificaat te behalen. Voor meer informatie hierover kun je bij je studieloopbaanbegeleider terecht.

Communicatie

(Start opleiding)

Iedere student krijgt een eigen Da Vinci emailadres dat eindigt op @mydavinci.nl.
Zodra je gestart bent met de opleiding, wordt alle communicatie vanuit school naar dit mailadres toegestuurd. Lees dus regelmatig je Da Vinci email, want anders mis je belangrijke informatie.

Digitale leeromgeving

(Start opleiding)

Het gebruik van ICT wordt binnen het Da Vinci College zo veel mogelijk gestimuleerd.

 • Je hebt een eigen studentenmail (<ov-nr>@mydavinci.nl). Mail doorsturen? Werken met Microsoft 365!
 • Op MyDaVinci vind je alle webapplicaties zoals Microsoft 365 (inloggen met schoolaccount).
 • Its Learning is onze elektronische leeromgeving. Hier vind je bijvoorbeeld veel van je opdrachten.
 • Tijdens online lessen werk je met Teams als onderdeel van Microsoft 365.
 • EduArte is het studentenportaal. Hier vind je jouw cijfers en rooster.
 • Software bestellen met korting? Dat doe je via Slim of Surfspot.
 • Printen kun je via MyDavinci en 'Mijn afdrukken'. Meer informatie vind je hier.
 • Wat is een datalek? Wat doe je als je er mee te maken krijgt? Kijk hier voor meer informatie.

Mydavinci

(Start opleiding)

 

Mydavinci is je digitale werkomgeving. Hier zijn alle webapplicaties te vinden maar ook de digitale studiegids, het laatste nieuws over activiteiten en andere informatie die voor jou belangrijk is.
Als je wilt inloggen op www.mydavinci.nl gebruik je je Da Vinci inloggevens. In alle gebouwen van het Da Vinci College kun je inloggen op het Wifi-netwerk van Eduroam.
Je logt in met je Da Vinci inloggevens.

D

Diplomering

(Het examen)

Om bij het Da Vinci College een diploma te behalen, moet voldaan zijn aan de volgende eisen:

 • de onderwijsovereenkomst en praktijkovereenkomst(en) zijn door alle betrokkenen getekend
 • er is voldaan aan de financiële verplichtingen
 • het examen is voldoende afgesloten
 • aan alle BPV verplichtingen is voldaan

E

Engels

(Algemene vakken)

Binnen een MBO opleiding kan Engels een verplicht onderdeel van de opleiding zijn. Engels op niveau 4 is verplicht. Engels op niveau 3 is per opleiding verschillend. Engels op niveau 2 is per opleiding verschillend. In het examenplan van jouw opleiding kun je zien of Engels een verplicht onderdeel is. Sommige opleidingen hebben meer eisen voor de Moderne Vreemde Talen (MVT) Dat zijn eisen die samenhangen met het beroep. In het examenplan van je opleiding kun je zien of dit van toepassing is op jouw opleiding.

 • Schrijfvaardigheid
 • Spreekvaardigheid
 • Luistervaardigheid
 • Gespreksvaardigheid
 • Leesvaardigheid

Tijdens de lessen werk je aan én examineer je bovenstaande 5 vaardigheden.

Examenplan

(Het examen)

Informatie over de examens die je voor je opleiding moet doen, staan beschreven in het examenplan. Daarin zie welke vorm het examen heeft en wanneer je daarvoor geslaagd bent. Het examenplan van je beroepsgerichte vakken vind je bij de specifieke informatie over jouw opleiding op deze site.

Examenplan algemene vakken Entree

(Het examen)

In de examenplannen voor de algemene vakken kun je zien welke vorm deze examens hebben en wanneer je daarvoor geslaagd bent.

 

Examenplan algemene vakken Entree

Examenplan algemene vakken niveau 2 en 3

(Het examen)

In de examenplannen voor de algemene vakken kun je zien welke vorm deze examens hebben en wanneer je daarvoor geslaagd bent.


Examenplan algemene vakken niveau 2 en 3

Examenplan algemene vakken niveau 4

(Het examen)

In de examenplannen voor de algemene vakken kun je zien welke vorm deze examens hebben en wanneer je daarvoor geslaagd bent.


Examenplan algemene vakken niveau 4

Examenreglement

(Het examen)

In het examenreglement vind je de formele regels waar we ons aan houden bij het organiseren, afnemen en beoordelen van examens. Ook staan daarin je rechten als je het niet eens bent met gang van zaken bij het examen.

F

Factuur

(Financiën)

Heb je een vraag over een factuur die je van het Da Vinci College hebt ontvangen? Neem dan contact op met de financiële administratie. Bel naar 088-6572407 of mail naar debiteurenadministratie@davinci.nl.

G

Gedrag

(Algemene opleidingsinformatie)

Op het Da Vinci College verwachten wij van iedere medewerker en van iedere student respectvol gedrag naar ieder ander op het Da Vinci College. Wat wij hier onder verstaan en hoe wij hier op toezien lees je hier: Gedragscode Da Vinci College

H

Herkansingen

(Het examen)

Wanneer je een examen hebt afgelegd, heb je recht op één herkansing. Wannneer het resultaat na herkansing onvoldoende is, kun je een schriftelijk (goed onderbouwd) verzoek indienen bij de examencommissie voor een extra herkansing. De examencommissie besluit of je de extra herkansing wel of niet krijgt en onder welke voorwaarden.

Wanneer je bij een examen afwezig bent, ben je de betreffende mogelijkheid om examen te doen kwijt en heb je nog recht op één keer deelname aan het examen (de herkansing).          

Als je afwezig bent bij een herkansing, kun je een schriftelijk (goed onderbouwd) verzoek indienen bij de examencommissie voor een extra herkansing.

De examencommissie besluit of je de extra herkansing wel of niet krijgt en onder welke voorwaarden.

 

Bekijk hier de diagram

 

I

Informatiecentrum opleidingen

(Algemene opleidingsinformatie)

Wil je meer informatie over onze opleidingen? Kijk dan hier of stuur een email naar: Opleidingeninfo@davinci.nl. Je kunt ook bellen met het informatiecentrum opleidingen: 0900- 7890789

Inloggen

(Start opleiding)

Als je wilt inloggen in de systemen van het Da Vinci College, gebruik je je Da Vinci inloggegevens. In alle gebouwen van het Da Vinci College kun je inloggen op het Wifi-netwerk van Eduroam.

Internationaal

(Algemene opleidingsinformatie)

Er wordt steeds meer ‘over de grenzen’ samengewerkt. Daarom biedt het Da Vinci College de mogelijkheid stage te lopen in het buitenland. Wij helpen je bij het vinden van zo’n stage en begeleiden je tijdens die stage. Op deze manier doe jij een leerzame ervaring op.

Kijk op Da Vinci Worldwide voor meer informatie over buitenlandse stages en internationale projecten.

Introductieprogramma

(Start opleiding)

In de eerste week van je opleiding vindt de introductie plaats. Tijdens de introductieweek maak je kennis met je opleiding, je docenten, je klasgenoten, het gebouw en het Da Vinci College. 

Iedere opleiding vult de introductie op eigen wijze in.

J

Jaarplanning

(Start opleiding)

Het schooljaar 2020-2021 is verdeeld in 4 lesblokken, namelijk:

 

Start lesperiodes schooljaar 2020-2021

Lesperiode 1

Maandag 31 augustus 2020

Lesperiode 2

Maandag 16 november 2020

Lesperiode 3

Maandag 8 februari 2021

Lesperiode 4

Maandag 26 april 2021

Elke periode kent 10 lesweken. Hierbij zijn week 1 tot en met week 9 lesweken. Week 10 is de voortgangsweek. 

 

Bekijk hier de jaarplanning 2020/2021

K

Keuzedelen

(Start opleiding)

Elke opleiding heeft keuzedelen. Dit is een onderdeel van je opleiding. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen zodat je na je opleiding nog interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan keuzes gericht op ondernemerschap. Je kunt ook gaan voor keuzedelen waarmee je beter kunt doorstromen naar een hoger mbo-niveau of naar het hbo. De keuzedelen geven jou een meerwaarde. Je studieloopbaanbegeleider ondersteunt je bij het maken van de juiste keuzes. 

Klik hier voor meer informatie over keuzedelen.

Klachtenregeling

(Regelingen en overeenkomsten)

Wil je onze klachtenregeling bekijken? Klik dan hier: Regelingen en Overeenkomsten.
 

Kluisje

(Start opleiding)

Op alle plaatsen van het Da Vinci College kun je een kluisje huren om je spullen in op te bergen. Ga hiervoor naar het facilitaire meldpunt of de receptie op jouw locatie.

Kosten

(Financiën)

Alle actuele informatie over studiekosten en overige kosten vind je hier.

Kwalificaties

(Start opleiding)

Wat jij allemaal moet kunnen na je opleiding is beschreven in het kwalificatiedossier van jouw opleiding.

Binnen het kwalificatiedossier zijn er eisen beschreven voor:

 • Het beroep
 • Nederlands, rekenen en bij niveau 4 ook voor Engels
 • Loopbaan en Burgerschap

Om het diploma te behalen moet je voor alle drie de onderdelen aan die eisen voldoen.

Klik hier voor meer informatie over kwalificaties.

L

Laptop

(Start opleiding)

Voor je opleiding heb je een laptop nodig. Veel lesmateriaal is digitaal beschikbaar via It's Learning bijvoorbeeld. Hierdoor hoef je nog maar weinig boeken te kopen.

De minimale eisen aan de laptop zijn hier beschreven. Voor sommige opleidingen (IT bijvoorbeeld) zijn er aanvullende eisen die je kunt vinden bij de opleidingen.

Heb je problemen met je wachtwoord, laptop of het gebruik van Eduroam, MijnWerkplek of MijnAfdrukken, klik dan op bijgaande link.

Leerplicht

(Algemene opleidingsinformatie)

Leerlingen zijn tot en met 16 jaar leerplichtig. Als je verzuimt – zestien uur in 4 opeenvolgende weken - wordt dit gemeld aan het bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS). In overleg met de school (je studieloopbaanbegeleider) zal de leerplichtconsulent dan actie ondernemen naar jou en je ouders.

Kijk voor meer informatie over Leerplicht op de site van de overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

Legitimatie

(Start opleiding)

Als je je op het terrein van het Da Vinci College bevindt, ben je altijd verplicht om je te legitimeren met je studentenpas als daar om gevraagd wordt.

Loopbaanadvies

(Algemene opleidingsinformatie)

Wil je meer informatie over loopbaanadvies? Kijk dan hier of stuur een email naar Opleidingeninfo@davinci.nl.
Je kunt ook bellen met het informatiecentrum opleidingen: telefoonnummer 0900 7890789.
Kijk hier naar het passieverhaal van Boaz.

Loopbaancentrum

(Begeleiding)

Het loopbaancentrum helpt je bij het zoeken naar een andere opleiding of het ontdekken van je capaciteiten. De Studieloopbaanbegeleider of zorgcoördinator kan je doorverwijzen naar het loopbaancentrum.

Loopbaanoriëntatie

(Algemene vakken)

Je leert hoe je sturing kunt geven aan jouw loopbaan. Welke keuzes je maakt in je opleiding. Je leert nadenken over je toekomst, van werk tot een vervolgstudie. Alles moet dan natuurlijk wel passen bij jouw interesses, kwaliteiten en mogelijkheden.

Tijdens de studieloopbaanbegeleiding oefen je vaardigheden die je hierbij helpen.

 

Je bent verplicht om actief deel te nemen aan de activiteiten die de school je aanbiedt bij Loopbaanoriëntatie inclusief de daarbij horende toetsen en afrondende activiteiten.
De SLBer stelt ter afsluiting van deze schoolactiviteiten een eindverklaring op waarin deze aangeeft of je aan deze “inspanningsverplichting” hebt voldaan.
De examencommissie stelt aan de hand van deze verklaring vast dat je hebt voldaan aan het onderdeel Loopbaan en burgerschap. Dit is een voorwaarde voor diplomering.

 

M

Maatwerk

(Algemene opleidingsinformatie)

Je kunt versnellen in je opleiding. Voor het beroepsgerichte deel van de opleiding is niet vastgelegd wanneer je precies een examen moet doen. Versnellen betekent niet dat je dingen overslaat. Je hebt echter alle opdrachten (op school en in de praktijk) sneller af dan de gemiddelde student. Hierdoor kun je onderdelen eerder examineren. Ook moet je de keuzedelen dan afgesloten hebben.

Mbo verklaring

(Het examen)

Als je geen diploma haalt en voortijdig de opleiding verlaat, kun je een mbo verklaring krijgen. Dat is een officieel papier waarin wordt verklaard welke examens je wel hebt behaald en wat je resultaten voor de BPV waren. Voor meer informatie hierover kun je bij je studieloopbaanbegeleider terecht.

N

Nederlands

(Algemene vakken)

Voor elk beroep is Nederlands een belangrijke taal. Dus ook in jouw opleiding krijgt Nederlands veel aandacht.

 • Schrijven
 • Spreken
 • Luisteren
 • Gespreken voeren
 • Lezen

Voor de 5 hierboven genoemde vaardigheden moet je aan een bepaald niveau voldoen. Voor Entree, niveau 2 en niveau 3 moet je aan het eind van de opleiding het niveau 2F halen. Voor niveau 4 geldt aan het eind van de opleiding het niveau 3F.

O

Openingstijden opleidingen informatiecentrum

(Algemene opleidingsinformatie)

Het Informatiecentrum op het Leerpark in Dordrecht is geopend tussen 10.00 en 14.00 uur.

OV-kaart

(Financiën)

Kijk voor meer informatie op www.duo.nl


Heb jij geen recht meer op een OV-kaart?
Zet je kaart stop voor de 10de van de maand.
Doe je dit niet; dan krijg je een boete.

P

Passend onderwijs

(Begeleiding)

Heb je extra ondersteuning nodig voor het volgen van een beroepsopleiding? Vaak kan er meer dan je denkt!
Het Da Vinci College wil samen met jou bekijken welke mogelijkheden er zijn om een beroepsopleiding te kunnen volgen. Als jij een student bent met een (gedrags)probleem, ziekte, handicap of een leerbeperking wordt er bekeken of er een leerroute (traject) op maat gemaakt kan worden, met speciale voorzieningen waar dat nodig is. Dat gebeurt in overleg met het team Passend Onderwijs. Voor meer informatie kun je hier klikken.

Pesten

(Algemene opleidingsinformatie)

Word je gepest of op een andere manier lastiggevallen? Heb je een probleem waar je niet over durft te praten? Neem dan contact op met één van de vertrouwenspersonen op onze school. Zij helpen je graag.
Wie zijn onze vertrouwenspersonen? Klik hieronder.

 

VERTROUWENSPERSONEN

Praktijkovereenkomst (POK)

(Stage)

Als je een stage doet, moet je een praktijkovereenkomst hebben. Dit is een ondertekende overeenkomst tussen school, bedrijf en jou. Daarin wordt afgesproken wat er van iedereen wordt verwacht. Bekijk hier informatie over de praktijkovereenkomst.

Printen

(Start opleiding)

Wil je iets printen dan doe je dat met je studentenkaart. Je betaalt een kleine vergoeding voor het printen, dus zorg ervoor dat je kaart is opgeladen. Kijk op www.mydavinci.nl onder het kopje “mijn afdrukken” hoe je de kaart op moet laden.

R

Regelingen en overeenkomsten

(Regelingen en overeenkomsten)

Op de pagina regelingen en overeenkomsten kun je informatie vinden over de volgende onderwerpen:

 • Algemene gedragscode
 • Anti pest protocol
 • Deelnemerstatuut
 • Examenreglement
 • Financieel regelement
 • Klachtenregeling
 • Onderwijsovereenkomst
 • Praktijkovereenkomst
 • Privacy
 • Regelement van de commisie van beroep voor de examens
 • Regeling gebruik E-media
 • Toelatingsbeleid
 • Vrijstellingsregeling

Regelingen en overeenkomsten

(Start opleiding)

Op de website van het Da Vinci College vind je hier verschillende regelingen waaronder:

 • Algemene gedragscode
 • Onderwijsovereenkomst (OOK)
 • Praktijkovereenkomst (POK)
 • Examenreglement
 • Reglement van de commissie van beroep voor de examens
 • Deelnemersstatuut

Medezeggenschap
Je hebt recht op medezeggenschap als het gaat om zaken die te maken hebben met de voortgang van de studie, de inrichting van het onderwijs en de voorzieningen en hulpmiddelen die noodzakelijk zijn om het onderwijs goed te kunnen volgen. De opleiding organiseert deze inspraak bijvoorbeeld door lunchgesprekken en/of reflectiegroepen. Het Da Vinci College doet mee aan de landelijke tweejaarlijkse ODIN-enquête voor studenten van mbo-scholen.

Regels en afspraken

(Start opleiding)

Beroepsopleiding? Dus een beroepshouding! Daarom hieronder wat afspraken.

 • Op school kleed je jezelf zoals je dat op je werk zou doen, toch?
 • Eten? Lekker! Maar wel buiten de lessen in de kantine of koffiecorner.
 • Roken? Doen we gewoon niet... behalve op aangewezen plekken.
 • Op laptop of telefoon kijk je naar... schoolwerk!
 • Muziekje erbij? Als de docent het goedkeurt.
 • Je rommel opruimen is heel normaal!
 • Gereedschap terug op z'n plek...

Da Vinci college is een 'Gezonde school'. Wat dat betekent kun je hier lezen.


(De algemene gedragsregels kun je hier vinden)

Reiskosten

(Financiën)

Meer informatie over reiskosten vind je op www.duo.nl.

Rekenen

(Algemene vakken)

Voor je werk is het belangrijk dat je goed kunt rekenen. Tijdens je opleiding leer je rekenen met de volgende onderwerpen:

 • Getallen
 • Verhoudingen
 • Meten en meetkunde 
 • Verbanden

Remedial Teaching

(Begeleiding)

Als er ernstige taal of rekenproblemen zijn dan zijn er remedial teachers aanwezig in ons servicecentrum. Zij begeleiden je individueel en helpen je zo goed mogelijk te functioneren bij dyslexie en dyscalculie. Via je studieloopbaanbegeleider kun je daar terecht.
Kijk hier naar het passieverhaal van Jelle.

Reparatietraject taal en rekenen

(Begeleiding)

Is jouw kennis van rekenen of taal onder het gewenste niveau?
In korte tijd brengen ervaren en enthousiaste docenten jou op het gewenste niveau.
Informeer bij je studieloopbaanbegeleider wat het best bij je past.

Roosters

(Start opleiding)

Je persoonlijke rooster vind je door in te loggen op EduArte Studentenportaal.
Hier vind je ook je cijfers voor je toetsen. Zo weet je altijd precies hoe je er voor staat. In het rooster wordt per les aangegeven om welk opleidingsonderdeel (vak) het gaat, wie de docent is en in welke ruimte er les wordt gegeven.

De naam van de docent wordt afgekort met een drie-lettercode. 

Je kunt de roosters hier bekijken.

S

Schoolgeld en studiefinanciering

(Financiën)

Meer informatie over schoolgeld, lesgeld en studiekosten vind je hier en op www.duo.nl

Als je het niet eens bent met een factuur neem dan contact op met onze afdeling financiële administratie. Mail naar debiteurenadministratie@davinci.nl of bel naar 088-6572407.

Schoolvakanties

(Start opleiding)

Klik hier voor een actueel overzicht van de schoolvakanties.

Servicecentrum

(Begeleiding)

Heb je meer vragen of hulp nodig, dan is het Servicecentrum er om jou verder te helpen. Het Servicecentrum biedt trainingen, coaching, praktische hulp bij financiële problemen of huisvesting. Of ze verwijzen je naar gespecialiseerde hulpverlening buiten de school als dat voor jou beter is.


Vraag het aan je studieloopbaanbegeleider als je meer wil weten over het aanbod van het servicecentrum.

Slaag zak regeling

(Het examen)

Je krijgt een diploma als je aan een aantal voorwaarden voldoet.

 • Voor elke beroepsgerichte kerntaak moet je minimaal een voldoende ( 6) hebben behaald.
 • Voor de keuzedelen moet je gemiddeld een 6 hebben en je mag voor een van de keuzedelen niet minder dan een 4 hebben en je moet meer voldoendes hebben dan onvoldoendes (vanwege Corona geldt dit pas m.i.v. het schooljaar 2022/2023))
 • Voor Nederlands moet je minimaal een 5 halen.
  Let op:
  - Rekenen telt nog niet mee voor je diploma.
  - In de Entree ( mbo niveau 1) tellen Nederlands en rekenen niet mee voor het diploma.
   
 • Op mbo niveau 4 telt Engels mee voor je diploma. Voor Engels moet je minimaal een 6 hebben als je voor Nederlands een 5 hebt of omgekeerd.
 • Je hebt aan de inspanningsverplichting voor Loopbaan en Burgerschap voldaan.
 • Je hebt de BPV met een voldoende afgerond.

Stage in het buitenland

(Stage)

Ben je nieuwsgierig en ondernemend van aard? Ontdek je graag nieuwe mogelijkheden en wil je andere culturen en mensen leren kennen? Dan is een stage in het buitenland misschien iets voor jou.
Kijk hier voor meer informatie.

Stageplek

(Stage)

Als je een bbl-opleiding volgt, moet je zelf op zoek naar een baan bij een erkend leerbedrijf voor minimaal 20 uur per week. Bij een bbl-opleiding werk je en ga je meestal één dag per week of 1of 2 avonden per week naar school.
Als je een bol-opleiding gaat volgen in het mbo moet je ook stagelopen.

Elk leerbedrijf moet een erkenning hebben of de erkenning aanvragen.
Op de website van Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven vind je een overzicht van alle erkende leerbedrijven. Als je bij een bedrijf jouw opleiding (herkenbaar aan het crebonummer) ziet staan, dan weet je dat het een erkend leerwerkbedrijf is.

Klik hier voor het overzicht.

Je kunt ook eens kijken op:
www.stageplaza.nl
www.stagemarkt.nl
www.werk.nl

Stagevergoeding

(Stage)

Of je een vergoeding krijgt voor je stage hangt af van het bedrijf waar je stage loopt.
In een aantal beroepen is het normaal dat je betaald wordt, bij andere is dat juist niet de gewoonte.

Studenten met een beperking

(Begeleiding)

Sommige problemen maken het studeren moeilijker. Hierbij heb je extra ondersteuning nodig. Het team passend onderwijs onderzoekt of het Da Vinci College je de juiste ondersteuning kan bieden tijdens het volgen van je opleiding. 
Na aanmelding volgt eerst een uitgebreid onderzoek waarna je wordt uitgenodigd voor een uitgebreid intakegesprek.
Na een positief advies krijg je extra ondersteuning denk hierbij aan begeleiding (individueel en groepsgewijs), voorzieningen en hulpmiddelen en aangepaste examens. Het kan zijn dat je in aanmerking komt voor aangepaste lestijden, stages of extra rustmomenten.

Studentenkaart

(Start opleiding)

Alle studenten krijgen een persoonlijke studentenkaart. Deze kaart gebruik je om je te legitimeren op school, bijvoorbeeld als een beveiliger daarnaar vraagt. Daarnaast kun je er op sommige locaties ook je kluisje mee openen en je kunt er mee printen.
Als je de kaart kwijt bent, kun je bij de studentenadministratie een nieuwe kaart laten maken. 

Studentenraad

(Algemene opleidingsinformatie)

De studentenraad van het Da Vinci College is actief betrokken bij het welzijn van de studenten.
De website van de Studentenraad vind je hier.

Studiefinanciering

(Financiën)

Ben je 18 jaar of ouder en volg je een bol-opleiding? Dan kun je recht hebben op studiefinanciering. De hoogte van de studiefinanciering is niet voor iedereen hetzelfde. Dit hangt af van je eigen situatie en het inkomen van je ouders. DUO is de instantie die alle zaken regelt rondom studiefinanciering. Via de site van DUO kun je studiefinanciering en je studentenreisproduct aanvragen. Je vindt er nog meer informatie die belangrijk kan zijn voor je studie.

Studieloopbaanbegeleiding

(Begeleiding)

Gedurende jouw studie op het Da Vinci College word je begeleid door een studieloopbaanbegeleider (SLB). Bij je SLB kun je altijd terecht als je vragen hebt of als je ondersteuning bij je studie nodig hebt. Per jaar heb je 4 gesprekken met je studieloopbaanbegeleider over je studievoortgang en je loopbaan.

Studievertraging

(Financiën)

Sinds de oprichting van een mbo studentenfonds per 1 augustus 2021 is er een mogelijkheid bij bijzondere omstandigheden een vergoeding aan te vragen bij het mbo studentenfonds. Door dit formulier in te vullen en te verzenden wordt de aanvraag gedaan. Binnen 30 werkdagen (uitgezonderd schoolvakanties) wordt de aanvraag afgehandeld en wordt een besluit over de hoogte van de financiële vergoeding schriftelijk of per email meegedeeld. De aanvraag wordt behandeld door een commissie van 3 personen waaronder 1 functionaris van de opleiding die je volgt.

Zo lang een student studiefinanciering ontvangt is het niet mogelijk een beroep te doen op deze regeling en een aanvraag te doen bij het mbo studentenfonds.


Studievertraging aanvragen

Studievoortgang

(Begeleiding)

Gedurende jouw opleiding krijg je een aantal keer een advies over het vervolg van jouw studie. Dat advies is afhankelijk van jouw presteren. Na elke periode van 10 weken bespreekt het docententeam de studieprestaties van de studenten. Alle betrokken docenten bespreken dan jouw resultaten. Hierbij spelen je studiepunten en je beroepshouding en gedrag een grote rol. Naar aanleiding van die studentbesprekingen volgt aan het eind van het eerste jaar een positief of negatief studieadvies wat je studieloopbaanbegeleider met je bespreekt. Dat advies wordt in je dossier opgenomen.

T

Tegemoetkoming studiekosten

(Financiën)

Ben je 18 jaar of ouder en volg je een bol-opleiding? Dan kun je recht hebben op studiefinanciering. De hoogte van de studiefinanciering is niet voor iedereen hetzelfde. Dit hangt af van je eigen situatie en het inkomen van je ouders. DUO is de instantie die alle zaken regelt rondom studiefinanciering. Via de site van DUO kun je studiefinanciering en je studentenreisproduct aanvragen. Je vindt er nog meer informatie die belangrijk kan zijn voor je studie.

Toelating

(Algemene opleidingsinformatie)

Voor toelating moet iedere student voldoen aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden. Als je geen diploma hebt behaald dan ben je welkom op onze entree-opleiding (Niveau 1).

Toelating tot examens

(Het examen)

Als je voldoende voortgang hebt aangetoond en je een goede kans hebt om te slagen kun je meedoen aan het examen voor dat vak. Dit wordt in overleg met de studieloopbaanbegeleider bepaald. We noemen dat DE GO voor een examen

Topsport

(Algemene opleidingsinformatie)

Ben jij een topsporter? Op het Da Vinci College kun je topsport combineren met een studie. We adviseren je graag over welke opleidingen het best te combineren zijn met topsport. Daarnaast denken we met je mee over een flexibel onderwijsprogramma, waarbij we zo veel mogelijk rekening houden met jouw trainingen en wedstrijden.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor aanpassingen in jouw studieprogramma, moet je voldoen aan ten minste één van de volgende voorwaarden:

 • Je bent in het bezit van een A- of B-status van het NOC*NSF en je hebt de Nederlandse nationaliteit;
 • Je maakt deel uit van een regionale en/of nationale jeugdselectie;
 • Je doet mee aan een (inter)nationale competitie en wel in de hoogste klasse van een sportbond die door het NOC*NSF is erkend.

Meer informatie
Wil je graag meer weten over topsport en studeren aan het Da Vinci College? Neem dan contact op met Karin van der Sluis, kvandersluis@davinci.nl

 

Topsportregeling

U

Uitval

(Begeleiding)

Jongeren die door uiteenlopende problematieken dreigen uit te vallen op school of de arbeidsmarkt of die thuiszitten kunnen terecht bij het samenwerkingsverband ZOW. ZOW staat voor Zorg, Onderwijs en Werk. Zowel in Dordrecht als in Gorinchem bestaat er een ZOW-netwerk. Het ZOW geeft deze jongeren weer een toekomstperspectief. Aanmelden bij het ZOW gebeurt door betrokken instanties, zoals zorgcoördinatoren op school. Klik hier voor meer informatie over ZOW.

V

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

(Stage)

Ga je stagelopen of solliciteren? Dan kan je werkgever om een VOG vragen: een Verklaring Omtrent het Gedrag. Wat is het en waarom heb je die nodig? 

Lees hier meer over VOG.

Verzuim

(Begeleiding)(Start opleiding)

Schoolverzuim kan het behalen van jouw diploma in de weg staan. Wij vinden het belangrijk te weten waarom je niet op school bent. Daarom hebben we een aantal afspraken gemaakt.

 

 • Als je om een bepaalde reden niet op school kunt komen, neem dan telefonisch contact op met school. Je belt naar 088 6574080 of je meldt je af via Eduarte Studentenportaal. Nog geen 18? Je ouder of verzorger meldt jou ziek!
 • Als je verzuimt, maar je hebt je niet afgemeld dan neemt de Verzuimcoördinator contact met je op. Dit kan consequenties hebben voor je studie en studiefinanciering.
 • Als je om een bepaalde reden niet naar je leerbedrijf kunt, neem dan telefonisch contact op met school en met je leerbedrijf.
 • Wil je naar een bruiloft of begrafenis, moet je naar de dokter?
 • Bespreek het met je studieloopbaan-begeleider

 

Vrijstellingen

(Het examen)

Soms heb je bij een (andere) opleiding, aan het Da Vinci College of daarbuiten, al examen gedaan voor een onderdeel. In dat geval kun je misschien een vrijstelling krijgen. De voorwaarden vind je in de vrijstellingsregeling. De vrijstellingsregeling gaat over alle examens van de mbo-opleidingen van het Da Vinci College en is geldig in dit schooljaar.


Lees hier meer over de vrijstellingsregeling op het Da Vinci College.

Z

Ziekmelden

(Start opleiding)

Ben je ziek? Bel naar 088-6574080. Bel zo snel mogelijk. Je kunt bellen vanaf 08:00 uur.
Heb je s ’avonds les? Dan kun je bellen tot 16:00 uur.

Word je tijdens de les ziek? Meld je ziek bij je docent & studieloopbaanbegeleider.

Zorgcoördinator

(Begeleiding)

Heb je persoonlijke problemen? Lukt het even niet daardoor? Een zorg coördinator zorgt ervoor dat je de specifieke hulp en begeleiding krijgt, die je nodig hebt. Dit gaat altijd in overleg met jouw studieloopbaanbegeleider.

Zwanger

(Begeleiding)

Ik ben zwanger. Ik word vader. Hoe moet het nu verder met mijn opleiding?
Het Da Vinci College biedt ondersteuning om te zorgen dat jij je studie bij ons succesvol kunt afronden.
Ga in gesprek met je studieloopbaanbegeleider en bespreek je mogelijkheden.
Kijk hier voor meer informatie.