Decanen

U bent als decaan een belangrijke schakel tussen onze toekomstige leerlingen en het Da Vinci College. We houden u op deze pagina graag goed en gericht op de hoogte van ontwikkelingen op onze school.

Noteer alvast in je agenda

Noteer alvast in je agenda

Voorlichtingsdata Da Vinci College 2017-2018

Open dagen
van 15:00-20:00 uur

Vrijdag 17 november 2017
Vrijdag 26 januari 2018

Informatiemiddagen
van 16:00-18:00 uur

Donderdag 15 februari 2018
Donderdag 15 maart 2018
Donderdag 19 april 2018
Donderdag 17 mei 2018
Donderdag 21 juni 2018

Mbo opleidingen gids

Mbo opleidingen gids

2017-2018

In dit boekje staan alle actuele mbo-opleidingen van het Da Vinci College op een rij. Ook staat er informatie in over de verschillende niveaus van de opleidingen, de toelatingsvoorwaarden en locaties. Nieuw in Gorinchem: Smart Technology bol 4

Download het boekje

Van leerling naar student

Van leerling naar student

Keuzemenu's in de voorlichting

In de voorlichting werkt het Da Vinci College met keuzemenu’s. Wilt u als decaan hier gebruik van maken of wilt u hierover meer weten? Neem dan contact op met Nicolette Groenhart via ngroenhart@davinci.nl.

Het Windroos project

Het Windroos project

Best een lastige vraag als je 15, 16 jaar oud bent. En toch is dat de leeftijd waarop uw zoon of dochter gaat kiezen voor zijn of haar vervolgopleiding. Om de keuze gemakkelijker te maken ontwikkelde het ROC Da Vinci College samen met enkele middelbare scholen het programma ‘Windroos’: een traject om uw zoon of dochter te laten ontdekken en ervaren welke mbo-opleiding het beste bij hem of haar past.

Toelatingseisen voor het mbo

Toelatingseisen voor het mbo

Begin je komend schooljaar aan een opleiding in het mbo, of denk je daaraan? Heb je goed nagedacht over je studiekeuze, er met je ouders of decaan over gepraat, en open dagen bezocht? Let dan goed op, we hebben belangrijke informatie voor je.

Doorstromen naar het hbo

Ongeveer 50% van de studenten die een mbo-4 diploma halen, stroomt direct of op een later moment door naar het hbo. De studieloopbaanbegeleider of loopbaanadviseur van het Da Vinci College helpen studenten graag met de keuze voor een vervolgstudie.

De kwalificatiestructuur in het mbo

De kwalificatiestructuur in het mbo

De basis van iedere mbo-opleiding is het kwalificatiedossier, waarin de eisen voor het diploma staan. Alle kwalificatiedossiers en de bijbehorende afspraken hierover vormen samen de kwalificatiestructuur. Sinds dit schooljaar werken alle scholen met een nieuwe, herziene kwalificatiestructuur.

Bel ons Mail ons