Da Vinci College participeert in het project Vetskilling, waarbij vijf scholen uit verschillende delen van Europa samenwerken om een digitaal leerprogramma te ontwikkelen. Het is een uitstekend voorbeeld van een initiatief binnen het kader van Erasmus+. Erasmus+ is het programma van de Europese Unie voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het ondersteunt onderwijsinstellingen bij het ontwikkelen van partnerschappen over grenzen heen, met als doel de kwaliteit van onderwijs te verbeteren en de Europese integratie en het begrip tussen verschillende culturen te bevorderen.

Dit specifieke project richt zich op het versterken van de soft skills van studenten die technische opleidingen volgen. De nadruk ligt op vaardigheden zoals communicatie, teamwork, leiderschap en probleemoplossing. Deze vaardigheden zijn cruciaal voor het succes van technische projecten, vooral die welke betrekking hebben op de energietransitie, een gebied dat van cruciaal belang is voor duurzame ontwikkeling en de toekomst van onze planeet.

De motivatie achter dit initiatief is gebaseerd op het inzicht dat technici van de toekomst niet alleen over technische kennis moeten beschikken, maar ook effectief moeten kunnen communiceren en samenwerken binnen multidisciplinaire teams. Dit is vooral belangrijk in projecten gerelateerd aan duurzame ontwikkeling en innovatie in de energie-industrie, waar de complexiteit en het interdisciplinaire karakter van de uitdagingen een geïntegreerde aanpak vereisen.

Door soft skills te ontwikkelen, streven de scholen ernaar studenten beter voor te bereiden op de uitdagingen die samenhangen met duurzame ontwikkeling en innovatie. Het leerprogramma zal waarschijnlijk gebruikmaken van digitale technologieën om een inclusieve en toegankelijke leerervaring te bieden, ongeacht de geografische locatie van de studenten.

Samenvattend is dit Erasmus+ project een stap voorwaarts in het aanpakken van de huidige en toekomstige uitdagingen in de technische sector. Het benadrukt het belang van soft skills naast technische competenties en streeft ernaar een nieuwe generatie ingenieurs te vormen die goed zijn uitgerust om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling en de energietransitie.