Terug naar overzicht

Summerschool op het Da Vinci College

In april ontvingen wij 12 collega’s uit zes verschillende Westelijke Balkan landen als gasten voor het IntervetWB Summerschool project. Het project “Internationalisering van beroepsonderwijs en opleidingssystemen in de Westelijke Balkan” brengt 14 organisaties die betrokken zijn bij beroepsonderwijs uit 14 landen bij elkaar. Dit om kennis te delen over het onderwijs in de EU en over de rol die internationale activiteiten spelen in de EU.

Summerschool

Bij deze Summerschool draaide het voornamelijk om de invoering van leermobiliteit in het beroepsonderwijs van de Westelijke Balkan. Om mobiliteit tot een realiteit te maken is er echter behoefte aan invoering van een ‘cultuur van leermobiliteit’, die Europa kent sinds de lancering van het Erasmus+ programma in de jaren 80. Hierbij spelen docenten een belangrijke rol. Als zij de kansen zien voor de studenten om te werken aan internationale competenties, heeft dit een groot effect. De docenten hebben tijdens de training in het Da Vinci College, informatie gekregen over hoe wij werken aan mobiliteit van studenten en medewerkers. Naast Nuffic heeft een aantal collega’s een bijdrage geleverd aan een afwisselend en inspirerend programma.

De deelnemers hebben ervan genoten:

Izedin, deelnemer uit Kosovo: “Dear host, ROC Da Vinci College (Int.Office), This summerschool project at Da Vinci College gave far more useful information than any other I have attended. The lectures covered a broad spectrum of topics  international competences based), so everyone felt that there was something of interest for them. Thank you Int.office, you did a fantastic job of keeping the summer school moving. The time we spent together was very productive. Hope to continue our future collaboration through new ideas of Networking and Internationalisation @ home; @ school, and-or @ community.”

Izabela, deelneemster uit Montenegro: “This summerschool project at Da Vinci College for me is the best experience I ever had in my professional career. For 4 days I learned, saw and enjoyed a lot of things. People are very nice, great hospitality, nice group also, lectures and presentations great. I enjoyed every moment. Thanks for everything and I hope you will call me to come back.”

De deelnemers hebben allemaal een presentatie gemaakt die ze kunnen delen in hun eigen school. Uiteindelijk is het belangrijk dat er beleid wordt ontwikkeld wat breed gedragen is in hun eigen organisatie en geen hobby van één enthousiaste docent. Met als doel om jongeren in de Westerse Balkan landen voor te bereiden op de overgang naar een mondiale arbeidsmarkt en een interculturele samenleving.

Deelname aan dit project geeft het Da Vinci College de kans te delen van wat wij hier in de loop der jaren hebben kunnen ontwikkelen. Binnen Europa zijn wij een van drie expert scholen op het gebied van modern en attractief (internationaal) onderwijs.