Terug naar overzicht

Schakelklas 18 zwaait af

Op woensdag 29 juni jl. ontvingen de jongens en meiden van Schakelklas 18 hun deelnemerscertificaat. Twaalf  jonge nieuwe Nederlanders (één ontbreekt op de foto) waren trots en blij dat ze volgend schooljaar, goed  geëquipeerd, aan het vervolgonderwijs in het mbo en (voorbereidend) wo kunnen beginnen.

Vaardigheden voor vervolgonderwijs
De cursisten van Schakelklas 18 volgden, naast hun reguliere NT2-taallessen, een programma van vijf maanden waarin ze zes uur per week studievoorbereidende lessen kregen zoals beroepsoriëntatie, loopbaanbegeleiding en studievaardigheden. Alsook extra taalonderwijs, rekenen en specifieke vaardigheden die je nodig hebt in het vervolgonderwijs:  ict-vaardigheden, verslagen maken en presentaties geven.  Bovendien verzorgde jongerenwerkorganisatie R-Newt, als onderdeel van het schakelprogramma, elke donderdagmiddag verschillende culturele activiteiten, zowel binnen als buiten de school.

Veerkracht
De leerlingen van Schakelklas 18 kenden een moeizame start. Door corona en de vele ontoereikende online taallessen bleken motivatie, zelfvertrouwen en taalniveau te zijn weggezakt.  In de afgelopen maanden gebeurde er echter veel. Talenten kwamen weer tot bloei, cursisten vonden weer motivatie en vonden ook elkaar; er zijn veel nieuwe vriendschappen gesloten.  De ongelooflijke veerkracht van deze nieuwe Nederlanders belooft veel voor hun toekomst.

Onderwijsroute
De Da Vinci schakelklas is een samenwerking tussen de Sociale Dienst Drechtsteden (financiering) en het Da Vinci College.  Sinds de invoering van de schakelklassen zijn zo’n 200 leerlingen via deze voorbereidende weg begonnen aan hun vervolgstudie.
Vanwege de nieuwe Inburgeringswet zullen de schakelklassen in de nabije toekomst verdwijnen. Cursisten breiden zich dan via de zogenoemde Onderwijsroute voor op hun studie in Nederland.

Walter van de Lagemaat
Docent NT2