Terug naar overzicht

Aangrijpende bijeenkomst Orange the World voor en door studenten

Voor een volle zaal liet Sanne Reitzema, oud-student bij Da Vinci College, zich van haar meest kwetsbare kant zien tijdens de bijeenkomst in het kader van Orange the World, de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen. Een oorverdovende stilte vulde de zaal op het Da Vinci College. Studenten en docenten stelden vragen en luisterden zichtbaar ontroerd naar haar verhaal. Betrokken organisaties deelden tips en adviezen. Dit alles liet de aanwezige wethouder niet onberoerd.

“Sanne is een ongelooflijk dappere vrouw die haar verhaal met ons wil delen”, begint Mariëtte Pullen van Soroptimistclub Dordrecht de bijeenkomst. “We gaan het hebben over wat veilig zijn betekent. Dat is nodig. In Nederland zijn vorig jaar 48 vrouwen vermoord door hun partner.” Dat gegeven moet in de zaal even bezinken.

Het woord gaat naar Sanne, die begint met het voordragen van haar gedicht. Recht uit het hart. Studenten, zowel jongens als meiden, luisteren aandachtig. “Ik sta hier om leraren en studenten wakker te schudden”, vertelt Sanne daarna. “Ik wil het taboe op seksueel misbruik doorbreken en jullie inspireren”. Dat is haar vanaf moment één al gelukt.

Met behulp van een PowerPoint-presentatie schetst ze de tijdlijn uit haar jeugd, waarin ze door haar vader langdurig werd misbruikt. “Kun je je voorstellen dat je als klein kind op de rand van je bed zit, na de eerste keer misbruik, en je te horen krijgt dat als je het vertelt, papa misschien wel de gevangenis in gaat?” Je hoort een groot deel van de zaal denken: nee, dat kan ik me niet voorstellen.

Sanne leefde als kind in twee werelden: de wereld waarin ze misbruikt werd en de wereld waarin ze deed alsof er niks aan de hand was. “Het harde beeld dat ik naar de buitenwereld uitte was een maskering. Ik gebruikte drugs en zocht constant de confrontatie op. Alles in de hoop dat iemand met mij kwam praten”. Het tegendeel gebeurde: leraren keken weg en naar eigen zeggen werd ze gezien als een ‘rotkind’.

Af en toe klinkt er een diepe zucht door de zaal of gaat er een hand voor de mond. Op de eerste rij zit Deborah Vos, die mentor van Sanne was op het Da Vinci College. “Jij hebt veel betekent in dit proces. Ik vond eindelijk iemand die mij begreep en mij kansen gaf om mijn opleiding goed af te ronden”, zegt Sanne met een veelzeggende blik naar Deborah. Tijdens haar opleiding Pedagogisch Werk kreeg ze een gastles van een ervaringsdeskundige seksueel misbruik, omdat studenten daar later in hun beroep met kinderen mee te maken kunnen krijgen. Voor Sanne betekende de gastles iets anders. “Ik dacht: dit wil ook. En nu sta ik hier”.

Orange the WorldHaar presentatie vervolgt ze met uitleg over wat seksueel misbruik is, wat de effecten zijn en waar je terechtkunt. Ze noemt organisaties zoals Centrum Seksueel Geweld, Slachtofferhulp, Helpwanted maar ook de huisarts.

Jeslyn van der Raaij bereidde namens de studentenraad vragen voor Sanne voor. Ten overstaande van de zaal praten ze over de shock die in de omgeving kwam toen het misbruik bekend werd, hoe Sanne haar traumatherapie combineerde met stage en de opleiding, maar ook hoe het gaat in haar huidige relatie. Als tip geeft Sanne mee dat het beeld van een vechtend, schreeuwend kind een schreeuw om aandacht kan zijn. Ze roept docenten en studenten dan ook op om oog voor elkaar te hebben. “Ik had niemand die dichtbij mij stond. Heb je een beste vriend of vriendin, let dan op elkaar.”

Laagdrempelige hulpverlening

Medewerkers van Safegroup Zuid-Holland Zuid zijn aanwezig om het over hulpverlening te hebben. Ze beantwoorden vragen uit de zaal en schetsen hoe hun hulp wordt ingezet. Zo helpen zij om het leven van een slachtoffer enigszins op de rit te houden, bijvoorbeeld door in het gezin hulp te verlenen of zaken te regelen. Want alles gaat gewoon door en daar heb je als slachtoffer niet altijd meer de kracht voor. Zeker als er kinderen in het spel zijn. Binnen het Da Vinci College zijn vertrouwenspersonen Joost Beijl en Miranda van Ommen er om studenten of medewerkers te helpen. Zij zijn een van de drijvende krachten achter deze bijeenkomst, wat laat zien hoe hoog de school veiligheid in het vaandel heeft staan. Als vertrouwenspersonen proberen zij op deze en andere momenten op school goed zichtbaar te zijn om laagdrempelig hulp te verlenen.

Gemeente en bestuur onder de indruk

Wethouder Chris van Benschop van de gemeente Dordrecht (Hoger Onderwijs) moet zich na het verhaal van Sanne even herpakken. “Dit verhaal is heel erg binnengekomen. Ik ben wethouder, maar zit hier vooral als moeder van drie kinderen. Ik vind het ontzettend waardevol en dapper dat Sanne haar verhaal hier vertelt om anderen te helpen. Ik hoop dat dit soort verhalen tot meer bewustwording leiden. Ik ben erg onder de indruk”, aldus een zichtbaar geëmotioneerde wethouder. “Als gemeente hebben we het programma Inclusie stad voor emancipatie van bepaalde doelgroepen. Het thema Veiligheid raakt alles wat we doen: onderwijs, openbare ruimte of omgangsvormen. Ik denk dat we daar meer werk van kunnen maken. Educatie en voorlichting is nodig om ook de mensen die zich misdragen ervan bewust te maken dat hun acties gevolgen hebben.”

Ingrid Tuinenburg, lid College van Bestuur van Da Vinci College, sprak op 25 november al bij de opening van de campagne Orange the World op het Stadhuis in Dordrecht. Vandaag sluit ze de bijeenkomst op het ROC af.  “We zouden in een wereld moeten leven waarbij je niet altijd waakzaam moet zijn.”

Orange the WorldTer ere van de bijeenkomst kreeg Sanne haar gedicht in een lijst uitgereikt. Deze wordt ook in de school opgehangen, zodat het een blijvende herinnering is aan onze gezamenlijke aanpak tegen geweld tegen vrouwen en de veilige school die we willen zijn.

Eén student stelde de vraag die iedereen in zijn hoofd had: “Waar is je vader nu?” Dat weet Sanne niet. Ze heeft zich gefocust op haar herstel en gekozen om geen aangifte te doen.