Terug naar overzicht

Onderwijsroute voor jonge inburgeraars

weg naar het mbo

Bij het domein Educatie van het Da Vinci College zijn we gestart met de onderwijsroute voor jonge inburgeraars. Het gaat om een opleiding voor anderstalige studenten die zich willen voorbereiden op een mbo-opleiding. In het kader van beroepsoriëntatie hebben ze in de eerste week al kennis gemaakt met het mbo door een bezoek aan de bakkersopleiding.

Onderwijsroute

Binnen de Wet Inburgering zijn er sinds dit nieuwe schooljaar drie leerroutes waarmee inburgeringsplichtigen aan hun inburgeringsplicht kunnen voldoen: de B1-route, de Zelfredzaamheidsroute én de Onderwijsroute. Het domein Educatie verzorgt uit opdracht van de gemeentes in de Drechtsteden en in Gorinchem de Onderwijsroute. In dit traject worden anderstalige studenten tot 27 jaar voorbereid op een mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4. De studenten zijn door de gemeentes en Da Vinci gescreend op de haalbaarheid van een mbo-studie.

Samen brood en cake bakken

De opleiding kent naast taal- en rekenvakken ook vakken als leervaardigheden en beroepsoriëntatie. In het kader van dit laatste brachten de studenten in Dordrecht afgelopen woensdag een bezoek aan de Bakkersopleiding van het Da Vinci College.

Hoewel het taalniveau van de anderstalige studenten gemiddeld nog laag is – de studenten zijn net begonnen met hun opleiding – was er een levendige uitwisseling van taal en talenten tussen de studenten. Het drie uur durende bezoek bestond uit een gezamenlijke les brood en cake bakken, waarbij elke anderstalige student aan een bakkersstudent was gekoppeld. In de komende tijd zullen de anderstalige studenten dergelijke lesbezoeken brengen aan andere vakopleidingen van het Da Vinci College.

Kansrijke start

De onderwijsroute voor anderstaligen duurt gemiddeld 2 jaar, waarbij Nederlands de hoofdmoot vormt, maar er tegelijkertijd veel focus is op het kiezen van een passende beroepsopleiding en aan leervaardigheden die nodig zijn voor het mbo. De opleiding wordt afgesloten met examens en een diploma voor zowel de inburgering als het taalschakeltraject (wat samen de Onderwijsroute vormt). Wie slaagt heeft een kansrijke start op het mbo 2, 3 of 4.