Terug naar overzicht

Vijf mbo-scholen werken voortaan samen

Leven Lang Ontwikkelen van groot belang voor de arbeidsmarkt

De mbo-scholen Albeda, Da Vinci, mboRijnland, Mondriaan en Zadkine gaan samenwerken op het terrein van ‘’Leven Lang Ontwikkelen’’. Daartoe ondertekenden zij op 31 januari jl. in Den Haag een intentieovereenkomst. Met de ondertekening spreken zij af zich gezamenlijk in te spannen om de arbeidsmarkt te voorzien van goed (bij) geschoold personeel, nu en in de toekomst.

“We bundelen de krachten zodat door onze samenwerking voor bedrijven, instellingen en overheden via één loket leven lang ontwikkelen en flexibel opleiden optimaal uitgevoerd kan worden! We dragen op positieve wijze bij aan de ontwikkeling van onze regio”.

Leven Lang Ontwikkelen van groot belang voor de arbeidsmarkt

Foto van links naar rechts: Henrik Stevens (Da Vinci College), Marloes de Vries (Zadkine), Ron Kooren (Albeda), Hans Schutte (ROC Mondriaan) en Otto Jelsma (mboRijnland).

De redenen voor de mbo-scholen om samen te werken zijn talrijk vanwege kwantitatieve en kwalitatieve tekorten op de arbeidsmarkt in vrijwel alle publieke en private sectoren. Deze tekorten lopen de komende jaren alleen maar op door een beroepsbevolking die wordt gekenmerkt door onder andere vergrijzing maar ook door een positief inkomend migratiesaldo. Er zijn nu al sterk technologische verschuivingen in werkprocessen, inclusief digitalisering op de werkvloer en er is sprake van een groep van naar schatting 1 miljoen personen in Nederland, die zou kunnen werken, maar onvoldoende geschoold is of anderszins niet aan het werk komt. De ’mbo-scholen zien het als hun belangrijke missie om antwoorden te geven op de vragen van het bedrijfsleven.