Terug naar overzicht

Meer vakbekwaam personeel opleiden voor de energietransitie

ENERGIE(K) ONDERWIJS

Energie(k) Onderwijs is een grensregio project dat jongeren en volwassenen gaat werven, opleiden, omscholen en bijscholen voor beroepen om de energietransitie mogelijk te maken. Avans Hogeschool is de komende 3 jaar penvoerder van het project dat vanuit het Interreg VI programma Vlaanderen Nederland wordt uitgevoerd met subsidie van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). In het project werken 18 onderwijsinstellingen, overheden, een regionaal loopbaanfonds, een regionale intermediair en een ondernemersorganisatie uit Zuid-Nederland en Vlaanderen samen. Het project heeft een omvang van € 4.200.000,-.

Meer informatie >>