Terug naar overzicht

ROC Da Vinci College en FC Dordrecht gaan samenwerken

Een Energiek Dordt partnership om door samenwerking tussen het betaald voetbal, onderwijs, wetenschap, bedrijfsleven, gezondheidszorg, overheid en maatschappelijke organisaties nieuwe energie te creëren in Dordrecht en Drechtsteden.

Leon Vlemmings, innovatiemanager FC Dordrecht: “Het Da Vinci College is met haar ruim 8.000 MBO studenten in de regio een hele belangrijke speler voor wat betreft de voorbereiding op de grote gezamenlijke opgaven van vandaag en morgen. Op het gebied van energietransitie, vitaliteit, wonen, werken, beleven, innoveren en bereikbaarheid is de vraag naar vakmensen enorm. Het Da Vinci College begeleidt studenten in hun ontwikkeling tot aankomend professional en ondersteunt hen bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Nu en in de toekomst, in een snel veranderende wereld.”

Energiek Dordt

“Met Energiek Dordt bouwt FC Dordrecht met de verbindende kracht van het betaald voetbal als populair sociaal netwerk van 8,2 miljoen liefhebbers, aan een samenwerking tussen het betaald voetbal, bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap, gezondheidszorg, overheid en maatschappelijke organisaties. Met het creëren van een waardevolle community kunnen we met de verbindende kracht van een Betaald Voetbal Club een bijdrage leveren aan de gezamenlijke opgaven in Dordrecht en Drechtsteden. Samen creëren we daardoor voorwaarden om met elkaar nieuwe ideeën, initiatieven, diensten, producten en nieuwe verdienmodellen te creëren. De samenwerking met het regionaal opleidingscentrum Da Vinci College is daarom weer een hele mooie stap om Energiek Dordt als waardevolle community verder te brengen. Daar zijn we super trots op.”

Henrik Stevens, Voorzitter College van Bestuur Da Vinci College: “Wij willen als Da Vinci College een inclusief, ondernemend en innoverend opleidingsinstituut zijn dat middenin de samenleving staat. Een opleidingsinstituut waar studenten én personeel kansen krijgen en worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen op basis van heldere trajecten en concrete leerdoelen. Als begeleider van de ontwikkeling van individuele studenten in een steeds complexer wordende maatschappij vinden we het belangrijk dat we theorie en praktijk zo effectief mogelijk met elkaar verbinden.
We werken daarom in nauwe samenwerking met onze partners aan échte opdrachten die bedrijven en de samenleving vooruit helpen. Door de snelle technische en sociale ontwikkelingen leren docenten, praktijkbegeleiders, instructeurs en studenten van en met elkaar en daarmee krijgt het moderne onderwijs een nieuwe dimensie. Met de inzet op het creëren van een waardevolle community is FC Dordrecht een natuurlijke bondgenoot van Da Vinci en zien we uit naar een duurzame samenwerking”.

Samenwerken: gewoon gaan doen en onderweg zoeken, experimenteren en leren.

Een aantal ideeën zijn we al met elkaar in de praktijk aan het brengen. Zo zijn studenten gestart met het oplossen van een duurzaamheidsvraagstuk rondom de eerste klimaatneutrale wedstrijd in het betaald voetbal op 19 mei 2023. FC Dordrecht geeft gastlessen aan opleidingen, deelt kennis met leidinggevenden en medewerkers van Da Vinci over de transitie in de bedrijfstak betaald voetbal en brengen wij elkaars netwerken van mensen, bedrijven en organisaties met elkaar in contact. Met de opleidingen Sport & Bewegen en met die van Techniek & Media gaan we op zoek naar nieuwe ideeën en gezamenlijke initiatieven. Wij geloven dat als je samenwerkt met een gezamenlijke ambitie en vanuit vertrouwen, er onderweg voortdurend nieuwe ideeën en initiatieven zullen ontstaan.