Terug naar overzicht

3 oktober 2023

Diversity Day

Vandaag 3 oktober is het Diversity Day! En dat vierden wij met de uitreiking van het boekje: ‘Dit is geen diversiteiteisvinkje’, hier op de foto uitgereikt aan betrokken studenten door onze collega Nilüfer Sönmezer. We ontvingen Karim Amghar om ons te inspireren en in gesprek te gaan over diversiteit en inclusie. Dat leverde mooie gesprekken en goede vragen uit de zaal op. We stonden met elkaar stil bij de kansrijke school die we zijn, rijk aan diversiteit.

Ingrid Tuinenburg, lid College van Bestuur bij Da Vinci College, riep op: practice what you preach! “Hoe kunnen de verschillen die we zien op school elkaar versterken? En hoe dragen we er zorg voor dat onze studenten gelijke kansen krijgen om succesvol te zijn?” Op deze en andere vragen geeft het boekje antwoord. Karim liet de aanwezigen daarover nadenken met voorbeelden van onze school en zijn inspirerende visie en kennis.

Sergio, onze docent Burgerschap, gaf aan: “Bij de lessen burgerschap kunnen studenten elkaars culturen presenteren. Je vindt dan heel veel universele waarden. Respect, beleefd zijn, liefde voor medemens. Dan merken de studenten dat er niet eens zoveel verschillen zijn.”
Joost, docent Verpleegkunde, gaf een mooi voorbeeld van hoe een student zich verdiepte in een cliënt van Algarijnse afkomst om elkaar beter te begrijpen.

Een student gaf aan dat er toch nog schaamte is als iemand door bijvoorbeeld een achternaam wordt afgewezen op stage en vroeg zich af wat de school daaraan doet. Daar is het stagepact tegen discriminatie voor en er zijn vertrouwenspersonen voor studenten.

We sloten af met Turkse hapjes en het motto: diversiteit, in cultuur, geslacht, gezondheid en meer mag én moet er zijn!