Terug naar overzicht

Da Vinci College start twee practoraten

Met ingang van studiejaar 2022-2023 start ROC Da Vinci College met twee practoraten. Het ROC van de regio Zuid-Holland Zuid sluit daarmee aan bij een landelijke trend in het mbo om innovaties in het werkveld intensiever te verweven met het beroepsonderwijs en zo optimaal te kunnen inspelen op de vraag van het werkveld. Da Vinci College wil dat studenten zich toekomstgericht kunnen ontwikkelen en nu en straks van betekenis zijn in een dynamische arbeidsmarkt. Aan de practoraten als vooruitgeschoven post de taak om de reeds bestaande hybride leeromgevingen van Da Vinci College te verdiepen.

Het ROC uit Dordrecht introduceert in september het practoraat ‘Krachtige leeromgevingen’. Daarin ligt de focus op didactiek binnen het onderwijs van de sector Gezondheidszorg en Welzijn en de verbinding met instellingen in de Zorgsector. Het practoraat ‘Smart Industries’, dat onlangs is gestart, betrekt – door middel van onderzoek – datagedreven en innovatieve ontwikkelingen uit de technische en IT sector in het aanwezige hybride onderwijs van de sector Techniek en Media.

Verdieping van hybride onderwijs en onderzoekend leren
Versterking van de verbinding tussen theorie en praktijk; dat is een van de doelstellingen die het college van bestuur van het Da Vinci College beoogt met het betrekken van de practoraten. Daarnaast krijgen de nieuw aangestelde practoren de opdracht om onderzoekend leren van docenten en studenten te stimuleren en innovatie in de leeromgevingen te ondersteunen.

De schakelfunctie tussen het onderwijs en het werkveld is toevertrouwd aan practoren Timon Jongkind (Smart Industries) en Martijn van Schaik (Krachtige Leeromgevingen). Binnen hun practoraten worden zij ondersteund door docentonderzoekers en zoeken zij actief de verbinding met bedrijven en samenwerkingspartners uit het werkveld. Da Vinci College wil spoedig ook practoraten aanstellen voor de sectoren Economie en Ondernemerschap en de meer op het volwassenenonderwijs gerichte sector Arbeidsmarkt en Ontwikkeling.