TWEEDE REGIO DEAL

REGIO DRECHTSTEDEN-GORINCHEM ONTVANGT 25 MILJOEN VAN RIJK

De Regio Drechtsteden-Gorinchem ontvangt een tweede Regio Deal van 25 miljoen van het Rijk. Dit maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag bekend. De Regio Deal is een samenwerking tussen Rijksoverheid en regio’s om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verbeteren. Het Da Vinci College is hier onderdeel van.

TOEKOMSTBESTENDIGE REGIO

Met de Regio Deal Slim Samen Vooruit wil de regio Drechtsteden-Gorinchem de komende jaren stappen zetten op het gebied van:

De bestaanszekerheid en kansengelijkheid van onze inwoners: inwoners van de regio Drechtsteden-Gorinchem kampen met een lager bestaanszekerheid en gezondheid. De Regio Deal pakt dit probleem aan door perspectief op werk te bieden, meer opleidingsmogelijkheden te creëren en sociale innovaties in de wijk te stimuleren. Zo krijgen inwoners een betere uitgangspositie om mee te doen in de samenleving.

Gezonde en verbonden oevers én inwoners: de Regio Deal pakt de kwetsbare natuur in deze regio aan door de oevers van de rivieren te transformeren. Deze oevers worden gezonder, groener en beter verbonden met elkaar. Dit zorgt voor een betere leefomgeving en stimuleert mensen om gezonder te leven.

Toegepaste innovatie voor een duurzame delta: de Regio Deal zet in op schone, duurzame en circulaire economie met focus op zero emission. Daarvoor zijn praktisch en technisch opgeleiden nodig, die worden aangetrokken met een goed arbeidsmarktperspectief. De regio wil hiermee een betekenisvolle bijdrage leveren aan de landelijke transitie.

PROJECTEN

Ruim twintig projecten, aangedragen door de partners uit onderwijs, bedrijfsleven en overheid, staan op de lijst voor de bijdrage uit deze Regio Deal. Deze projecten dragen bij aan de stappen die we willen zetten naar een toekomstbestendige regio. Komende periode wordt gekeken welke van deze projecten daadwerkelijk van start kunnen.

TWEEDE REGIO DEAL

De Regio Drechtsteden-Gorinchem is een van de weinige regio’s die twee keer een Regio Deal heeft gekregen. In 2020 sloot de regio al een Regio Deal van 22,5 miljoen. Dit heeft een impuls gegeven aan de crisisbestendigheid van het gebied en verbetering van de omgeving, met name aan de oevers.

SAMENWERKING

Burgemeester Dordrecht en voorzitter Smart Delta Drechtsteden Wouter Kolff: “Deze tweede Regio Deal toont aan dat het Rijk zich bewust is van de potentie van deze regio voor onze inwoners, ondernemers, onderwijs- en maatschappelijke instellingen en bovendien voor de nationale opgaven. Tegelijkertijd worden de flinke uitdagingen waar wij in deze regio voor staan op het gebied van leefomgeving, gezondheid, bestaanszekerheid en kansengelijkheid, niet onderschat. Onze nieuwe Regio Deal aanvraag is gericht op meerdere van die uitdagingen. De projecten, die hiervoor zijn aangedragen door de partners, geven hier concreet invulling aan. Onze goede regionale samenwerking, onder de vlag van Smart Delta Drechtsteden, is daarbij van groot belang.”

BURGEMEESTER GORINCHEM REINIE MELISSANT:

Gorinchem “De eerste Regio Deal betekende al een flinke stap voorwaarts, zowel voor het welzijn van onze inwoners als voor de regionale samenwerking. Zo hebben onze gemeenten elkaar gevonden en werken we ook al op verschillende thema’s samen met bedrijfsleven en onderwijs. Dat we opnieuw een flinke bijdrage van het Rijk krijgen om in onze regio te investeren is een hart onder de riem en een enorme stimulans om er samen met vele regionale partners de schouders onder te zetten.”

OVER DE REGIO DEALS

Na de drie tranches Regio Deal uit het kabinet Rutte III, is opnieuw 900 miljoen euro beschikbaar gesteld in het kabinet Rutte IV, voor de periode tot 2025, voor nieuwe Regio Deals. In eerste instantie zou dit bedrag nagenoeg gelijk verdeeld worden over drie tranches. Echter, het kabinet heeft besloten om 84 miljoen van de gereserveerde middelen van de zesde tranche over te hevelen naar de vijfde tranche. Deze verhoging houdt verband met het aantal voorstellen in de vierde tranche en een toezegging die het kabinet heeft gedaan naar aanleiding van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Bij de excuses die het Kabinet aanbood is één van de 50 maatregelen die het kabinet heeft voorgesteld, om in de eerstvolgende tranche Regio Deals 50 miljoen te reserveren voor voorstellen die worden aangedragen vanuit deze regio. Voor de vijfde tranche Regio Deals reserveert het kabinet in totaal nu 384,6 miljoen, en voor de zesde tranche is een bedrag van 216,6 miljoen beschikbaar. Per aanvraag kan een bedrag van minimaal 5 miljoen en maximaal 40 miljoen euro worden gevraagd.

Filter items
Categorie
Bekijk nieuwsbericht (1) Bekijk nieuwsberichten ()
Open filters

Sorry, we hebben geen nieuwsberichten die voldoen aan de door jou ingevulde voorkeuren. Wijzig je selectie(s) of zoekterm.

Toon meer nieuwsberichten