Interview over Npuls, het Nationaal Groeifondsprogramma

'Als mbo hebben we goede inbreng'

Het Da Vinci College neemt deel aan Npuls, het Nationaal Groeifondsprogramma van en voor alle publieke mbo-scholen, hogescholen en universiteiten in Nederland. Samen bouwen we met Npuls de komende acht jaar aan een toekomstbestendige onderwijssector. Johan van der Steen en Eva van Venrooij zijn namens het Da Vinci College betrokken. 

De huidige veranderingen in de maatschappij vragen om een snelle transformatie van het onderwijs. Dit betekent dat we actief moeten bouwen en bijsturen. Door samen te werken, geven we met elkaar doelgericht een impuls aan innovatie en het benutten van de mogelijkheden die digitalisering biedt. Vanuit het Da Vinci College is een sleutelteam voor Npuls aangesteld, waar Johan van der Steen (Informatiemanager) en Eva van Venrooij (Onderwijskundige beleidsadviseur) deel van uit maken. “We zijn een soort poortwachters en ambassadeurs om kennis op te halen en te delen,” aldus Eva. “Met Npuls werken we met hbo en wo aan de antwoorden op de aankomende digitalisering en veranderingen op de arbeidsmarkt. Niet meer op eilandjes werken, maar samen doen,” vult Johan aan.

Digitalisering borgen in het onderwijs

Npuls bevindt zich nu in de startfase. Het optuigen van samenwerkingen, projecten en pilots vraagt op deze schaal veel tijd. Voor de buitenwereld lijkt het misschien of de ontwikkeling stil staat. Achter de schermen gebeurt er echter al een hoop. “Het Da Vinci College doet het eigenlijk best goed,” vertelt Eva. Binnen Npuls zijn er zogeheten ‘hubs’ waar scholen deel van uitmaken. “Een van de pilot hubs bij Npuls gaat over AI (artificial intelligence). Daar zijn we op aangehaakt. Er zijn al docenten met AI bezig en dat is alleen maar goed. Als sleutelteam zijn we aan het onderzoeken welk beleid en welke kaders nodig zijn om met AI te werken. Daar komt namelijk Europese wetgeving bij kijken. Het doel is om dat in studiejaar 24-25 op te leveren.” Johan vult aan: “Aan die wetgeving moeten we nu eenmaal voldoen. Het voelt misschien wat traag, maar die voorbereidingen zijn nodig om het uiteindelijk te kunnen borgen in het onderwijs.”

Andere onderwerpen waarop we aangehaakt zijn, zijn onder meer modularisering, digitaal examineren en Centers for Teaching and Learning. Deze zijn gekozen naar aanleiding van het strategisch beleidsplan van Da Vinci. “We maken met deze onderwerpen de verbinding met de digitaliseringsagenda en het strategisch beleid van Da Vinci,” vertelt Johan. Eva is gespecialiseerd in digitalisering in het onderwijs. “We kijken naar professionalisering van docenten en wat nodig is om hen wegwijs te maken in de digitale wereld.”

Dankzij Npuls is er contact en uitwisseling met het hbo en wo. Eva: “Ik heb het idee dat het hbo en wo meer ervaring hebben met dit soort grote samenwerkingsverbanden. Ik zie wel dat we als mbo een goede inbreng hebben. We dragen bij met de praktische inkijk. Het mbo is wat wendbaarder.”

Bijeenkomsten van Npuls

Johan en Eva doen de oproep aan collega’s in het onderwijs om bijeenkomsten van Npuls bij te wonen. “Het staat je vrij om naar dat soort evenementen te gaan. Lekker de deur uit en meekijken,” aldus Eva. “Op zulke bijeenkomsten voel en zie je waar het om gaat. Soms is dat nodig om mee te bewegen met de wereld om je heen. Laten we met elkaar optrekken in de veranderende rol van docenten.”

Deze infographic laat zien welke onderwerpen er allemaal bij Npuls spelen.

Filter items
Categorie
Bekijk nieuwsbericht (1) Bekijk nieuwsberichten ()
Open filters

Sorry, we hebben geen nieuwsberichten die voldoen aan de door jou ingevulde voorkeuren. Wijzig je selectie(s) of zoekterm.

Toon meer nieuwsberichten