Terug naar overzicht

Bezoek burgemeester en minister aan stembureau

Burgemeester Wouter Kolff – Bgm. Dordrecht en minister Hugo de Jonge bezoeken stembureau op Da Vinci College Dordrecht.

Twee primeurs op het Da Vinci College in Dordrecht: de school was op 22 november voor het eerst een stemlocatie en burgemeester Wouter Kolff en minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties kwamen langs. Zij werden hartelijk ontvangen door ons college van bestuur, onze studentenraad, docenten en studenten.

Ze spraken daar met studenten, docenten en stembureauleden. Na afloop ging het gesprek verder aan tafel in restaurant Leo, het praktijkrestaurant van Da Vinci College. Daar verzorgden studenten de bediening en ontvangst. “Heel spannend”, aldus Tobias, student Bediening.

Aan tafel werd gesproken over stemrecht, studentenwoningen, seksuele voorlichting en andere thema’s. De serieuze onderwerpen werden afgewisseld met informele vragen en gelach.

“Mooi om studenten/jongeren kennis te laten maken met stemmen. Dat dat hier in Dordrecht op een ROC is georganiseerd, is een mooi voorbeeld om jongeren te betrekken bij politiek. Ze voelen soms toch een beetje afstand. Ooit moet je voor het eerst stemmen. Laat het dan op school zijn”, aldus de minister.

“Zo komt politiek echt dichtbij. Met een stembureau op de school en met kers op de taart ook nog een bezoek van de burgemeester en de minister. Zo belangrijk dat de stem van studenten gehoord wordt en vooral dat studenten zich gehoord voelen”, aldus een van de aanwezige docenten Lara Geense.