Subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs toegekend aan vmbo scholen

Het kabinet investeert met de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs de komende drie jaar 100 miljoen euro om het tekort aan technisch geschoold personeel terug te dringen en de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren. In heel Nederland sloegen regionale vmbo-scholen, het bedrijfsleven, gemeenten, het mbo en basisonderwijs de handen ineen om in aanmerking te komen voor de subsidie. De regioplannen van de Noordelijke Drechtsteden, Dordrecht en Hoeksche Waard zijn goedgekeurd en de subsidies zijn toegekend. De regio’s Gorinchem en Barendrecht/Ridderkerk krijgen hiervoor een herkansing. Het Da Vinci College participeerde in de samenwerking met de regio’s en het ontwikkelen van de regioplannen.

Van de 78 regio’s die een plan hebben ingediend, ontvangen 45 regio’s, waaronder Noordelijke Drechtsteden, in totaal ruim 231 miljoen euro. Dit komt neer op bijna 16.000 euro per leerling. De activiteiten uit het regioplan zijn gericht op duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs in de regio. Van het interesseren en werven van jongeren voor de technische vmbo-profielen, het ontwikkelen van innovatief techniekonderwijs, de professionalisering van docenten tot het gebruikmaken van elkaars faciliteiten. Andere voorbeelden die omschreven staan in de plannen zijn een gezamenlijk leerloopbaan-portaal, investering in praktijkvoorzieningen en nieuwe apparatuur, bedrijfsbezoeken voor vmbo-leerlingen en een matchroom voor onderwijs en bedrijfsleven. Verder wordt het curriculum uitgebreid met innovatieve vakken als duurzame energie of bouwkundig onderhoud die naadloos aansluiten op het mbo en bedrijfsleven én gaan docenten zelf weer de schoolbanken in of op stage op weg naar de ‘hybride’ docent. 

Minister Slob (onderwijs) kijkt verwachtingsvol uit naar de uitwerking van de plannen: “De arbeidsmarkt staat te springen om goed geschoold technisch personeel. Daarom hebben vmbo-scholen, mbo’s en het bedrijfsleven samen plannen gemaakt. De ambitie die hieruit spreekt is geweldig. Het enthousiasme spat van de pagina’s af.” Marc Meijer, directeur Duurzaamheidsfabriek en sector Techniek & Media bij Da Vinci College omarmt de uitspraak van de minister: “Ook wij zijn verheugd dat het kabinet middelen beschikbaar heeft gesteld om jongeren te interesseren voor techniek. Vanuit het middelbaarberoepsonderwijs denken wij graag mee over de invulling hiervan en werken wij samen met scholen in onze regio. En de Duurzaamheidsfabriek, het centrum van techniek in onze regio, staat met al haar faciliteiten uiteraard ook open om jongeren te ontvangen.”

Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.