Subsidie voor Project Green Engine Technology

Het Regionaal Investerings Fonds heeft bekend gemaakt dat de publiek private samenwerking Green Engine Technology (PPS GET) de komende vier jaar kan rekenen op ruim 7 ton euro aan subsidiegelden vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Penvoerder ROC Da Vinci College van het PPS GET is zeer content met deze steun en ziet samen met de partners vol vertrouwen de uitwerking en concretisering van de ambitieuze plannen tegemoet. Ook bedrijvenpartners ondersteunen fors door materialen en manuren ter beschikking te stellen voor het onderwijs. Jan Lokker, lid college van bestuur ROC Da Vinci College in reactie op de toegekende subsidie: “Het wordt nu mogelijk om specifiek technisch onderwijs via Hybrid Distance Teaching landelijk aan te bieden en om Green Engine Technology een volwaardige plek te geven in het curriculum van de verbrandingsmotorenopleidingen. En dat was heel hard nodig.”

Verbreden en verdiepen van curriculum verbrandingsmotorentechniek
Landelijk kampen importeurs van verbrandingsmotoren en bedrijven met een relatie tot de industrie of maritieme sector met tekorten aan service technicians. Het beeld van de vervuilende dieselmotor is weinig aansprekend voor jongeren hetgeen resulteert in een gebrekkige aanwas. Maar, ook in deze branche zijn duurzame ontwikkelingen in opmars. Wereldwijd zijn motorenleveranciers volop bezig met alternatieve brandstoffen zoals bio-diesel, waterstof of elektrisch aangestuurde motoren. Deze nieuwe technologieën vragen om specifieke kenniscompetenties op het gebied van Green Engine Technology, Mechatronica en Elektronica. Met dat uitgangspunt ontwikkelde het Da Vinci College samen met haar PPS partners uit het onderwijs, brancheorganisaties - waaronder de Vereniging Importeurs Verbrandingsmotoren (VIV) - en 22 ondernemingen uit het bedrijfsleven het projectplan dat nu met steun van OCW gestart kan worden. Een project dat zich hard maakt voor verdieping en verbreding van het onderwijs voor verbrandingsmotortechnici.

Praktijkonderwijs op afstand in lokale HUBS
Met een landelijke vraag naar scholing en mbo-onderwijs dat alleen in Dordrecht en Rotterdam gegeven wordt, ligt de doelstelling van PPS GET op het realiseren van hybride afstandsleren. De grote uitdaging in het zogenaamde Hybrid Distance Teaching, is om niet alleen de theorie, maar juist de praktijklessen via afstandsleren te realiseren. De oplossing voor dit vraagstuk werd gevonden in de samenwerking met deelnemende bedrijven van de PPS. Een aantal ondernemingen verspreid over het land stelt lokaal bedrijfsruimte beschikbaar die wordt ingericht als practicum lokaal. Dit zijn de HUBS waar studenten verbrandingsmotorentechniek voor hun praktijklessen naar toe gaan. Door de regionale spreiding van de HUBS is de reistijd vanuit elke hoek van het land acceptabel. In de HUBS zal een instructeur aanwezig zijn voor de begeleiding ter plaatse. De docent verzorgt met behulp van IP camera’s en online whiteboards de les aan alle deelnemers die aanwezig zijn in de diverse HUBS. Door intensieve onderwijsprogramma’s, moderne lesmiddelen en begeleidende instructie in de HUBS, worden studenten begeleid naar het behalen van hun diploma op mbo-niveau. Met deze methodiek zal het volstaan om het onderwijs waarbij docent en studenten beiden fysiek aanwezig zijn, te beperken tot slechts 2-3 maal per jaar een onderwijsdag in het Praktijk Opleidingen Centrum van de VIV in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht.

Foto: Koninklijke van Twist

Naadloze aansluiting op behoefte uit de arbeidsmarkt
Ondernemers in de industrie en maritieme sector maken zich volgens de VIV al geruime tijd druk om de discrepantie tussen onderwijs en praktijk. “Deze subsidie is heel goed nieuws voor onze leden.” laat Michel Voorwinde, directeur van de Vereniging Importeurs Verbrandingsmotoren, weten. “Goed aansluitend onderwijs is cruciaal voor alle spelers in deze markt. Sommigen verkopen wereldwijd 24/7 serviceverlening, dat valt of staat met het kunnen inzetten van beroepscompetent en professioneel personeel. De motorenbranche is een prachtige business om in te werken, met veel perspectief om door te groeien. Wij vertrouwen erop dat de Green Engine Technology ook zal bijdragen aan een beter imago voor onze mooie bedrijfstak. “

Start project Green Engine Technology
Het enthousiasme van alle betrokken partijen in PPS GET is groot. Onderwijsbestuurder Jan Lokker: “We hebben gezamenlijk een glasheldere missie en de support vanuit het RIF maakt het mogelijk om onze ambities te concretiseren. Het is belangrijk dat we de aansluiting behouden tussen onderwijs en praktijk. We willen dan ook zo spoedig mogelijk van start met het uitwerken van onze plannen.” Vast staat dat een pilot-fase onderdeel uitmaakt van het proces waarin de HUBS voor het afstandsleren verder ontwikkeld worden. De integratie van Green Engine Technology in het onderwijscurriculum is daarin leidend.

Over PPS Green Engine Technology
De publiek private samenwerking Green Engine Technology is een opschaling van het project PPS Verbrandingsmotorentechniek. De PPS VMT heeft het mogelijk gemaakt om de infrastructuur van de opleiding verbrandingsmotorentechniek neer te zetten en de opzet van het onderwijssysteem en de inhoud van de lesstof te moderniseren. Bovendien maakte de ontwikkeling van de hybride leeromgeving in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht, het Praktijk Opleidingen Centrum, onderdeel uit van dit project. De PPS GET omvat vijf programmalijnen.
Programmalijn 1 is het opnemen van Green Engine Technology in het curriculum.
Programmalijn 2 is het Hybrid Distance Learning.
Programmalijn 3 zijn doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en samenwerking met hbo.
Programmalijn 4 is professionalisering van docenten en medewerkers uit bedrijven.
Programmalijn 5 is public relations gericht op GET en instroom bevordering.

Foto: Koninklijke van Twist

Deelnemende partijen in PPS GET: Holland Diesel Maassluis, Koninklijke van Twist, YES Marine Power, Noordhollandse Motorenrevisie, MECS, Dieselservice Emmeloord, Hug Engineering, Sandfirden Technics, Intertech, Pon Cat, Dolderman, MTU, Bredenoord, Emigreen, Discom, Pasman, Wärtsilä, Koedood Dieselservice, Ausma Motorenrevisie, Spaarnestad motorenrevisie, Vetus, Koninklijke Marine, Duurzaamheidsfabriek, Diesel Büchli, Economic Development Board, HBO Drechtsteden, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Wartburg College, Penta Oude Maas, Gilde Vakcollege Techniek, Vereniging Importeurs Verbrandingsmotoren, ROC Da Vinci College.

Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.