Schakeltraject laat statushouders sneller doorstromen naar beroepsonderwijs

Donderdag 11 juli heeft wethouder Peter Heijkoop 29 statushouders het certificaat uitgereikt voor hun deelname aan het Schakeltraject, een intensief programma waarmee zij alle vaardigheden opdoen om versneld door te stromen naar het regulier beroepsonderwijs. De feestelijke bijeenkomst vond plaats bij het Da Vinci College in Dordrecht.

Intensief programma

Het Schakeltraject duurt 19 weken. Deelnemers volgen een intensief onderwijsprogramma dat niet alleen bestaat uit rekenen en taalvaardigheid, ook doen zij digitale vaardigheden op en leren zij onder meer hoe zij een goede sollicitatiebrief schrijven en cv opstellen. Deelnemers komen hiervoor naar het Da Vinci College, krijgen huiswerk en moeten slagen voor een aantal toetsen. Na succesvolle deelname starten de deelnemers met een mbo-opleiding.

Meeste deelnemers stromen door

In 2017 startte de eerste groep statushouders aan het schakeltraject. Aan de in totaal negen groepen hebben 100 statushouders deelgenomen. 67 van hen zijn inmiddels doorgestroomd naar het mbo. Van de 29 statushouders die vandaag hun certificaat ontvingen, starten 22 na de zomervakantie met hun opleiding. De 7 andere statushouders volgen een ander traject naar werk.  

Extra hulp

Statushouders krijgen extra hulp van de Sociale Dienst Drechtsteden om zo snel mogelijk aan werk te komen. Een betaalde baan is net als het spreken van de Nederlandse taal belangrijk om een zelfstandig leven op te bouwen in de Drechtsteden. Het Schakeltraject bereidt deelnemers voor op een beroepsgerichte opleiding zodat zij straks meer kans op een betaalde baan hebben. Het traject is een nauwe samenwerking tussen het Da Vinci College en de Sociale Dienst Drechtsteden.

Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.