ROC Da Vinci College meest innovatieve instelling voor beroepsonderwijs in Europa

Op 24 november - op de slotdag van de Europese week van het beroepsonderwijs - ontvangt het ROC Da Vinci College in Brussel de Innovative VET Award, de prijs voor de meest innovatieve instelling voor beroepsonderwijs in Europa, uit handen van commissaris Marianne Thijssen van de Europese Commissie.

De prijs wordt uitgereikt aan instellingen die bijdragen aan excellentie door innovatief onderwijs. De activiteiten van de instelling moeten inspirerend zijn voor andere beroepsonderwijs instellingen. De Europese Commissie nam het initiatief samen met de expertgroep “Platform of European Associations of VET Providers” en reikt de prijs nu voor de tweede keer uit. Vorig jaar won het Finse OPTIMA vanwege haar duurzame, proactieve inzet om te komen tot innovatieve en flexibele leerpaden.  

Het ROC Da Vinci College krijgt de prijs voor zijn hybride onderwijsconcept en leeromgeving.

Oordeel van de jury
Volgens de jury van de Innovative VET Award is het ROC Da Vinci College een uitstekend voorbeeld van innovatief leren. De innovatie inspanningen tonen een geïntegreerde aanpak van onderwijskundige en technologische vernieuwing, met als sterke punten:

  • Leren op school en als werknemer worden geïntegreerd waarbij regionaal sterk wordt samengewerkt en het bedrijfsleven investeert
  • Co creatie door studenten en leraren vindt dagelijks plaats met het bedrijfsleven
  • Doorlopende leerroutes van vmbo tot en met hbo
  • De Duurzaamheidsfabriek is een innovatieve omgeving voor bedrijven waar een nieuwe generatie professionals wordt opgeleid  

Ook de Sociaal Economische Raad noemde vorige week in zijn advies over het beroepsonderwijs in Nederland dit concept het voorbeeld voor de toekomst van het beroepsonderwijs in Nederland.

Hybride leren
Het ROC Da Vinci College onderscheidt zich door de integratie van leren op school en op de werkplek. Formele kennis op school, kennis van werkprocessen en praktische kennis worden geïntegreerd in één benadering. In de hybride leeromgeving gaan leren op school en op de werkplek op een natuurlijke manier in elkaar over. Les, opdrachten en training in simulatieomgevingen op school gaan samen met authentieke taken en projecten aangeleverd door bedrijven en met stages en leerplaatsen in bedrijven. Studenten, docenten en leermeesters van bedrijven werken in de Duurzaamheidsfabriek samen aan opdrachten vanuit bedrijven, bijvoorbeeld aan innovaties zoals lasrobotica voor de maritieme sector die cruciaal is voor de regio. Het ROC Da Vinci College bereidt studenten voor op een baan voor de toekomst. Naast aandacht voor de nieuwste technieken als 3D printen en robotica werken studenten aan extra ontwikkeling en vaardigheden die zij nodig hebben op de arbeidsmarkt, de zogenaamde 21st century skills.

In de samenwerking tussen onderwijs en bedrijven worden leren en innoveren op deze wijze samengebracht.

De Duurzaamheidsfabriek is de hybride leeromgeving waar de sector Techniek en Media van het ROC Da Vinci College als voorloper vormgeeft aan onderwijs. Onderwijs en bedrijfsleven, waaronder start-ups, hebben geïnvesteerd in hoogwaardige apparatuur. De sector wordt regionaal en landelijk gezien als toonaangevend. De prijs laat zien dat de erkenning ook internationaal vorm krijgt. Het ROC Da Vinci College is trots op de Europese prijs als erkenning voor de gehele instelling omdat ook in de sectoren Economie en Ondernemerschap en Gezondheidszorg / Welzijn het hybride onderwijsconcept concreet vorm krijgt onder andere in de studies MBO Bedrijfskunde, de Office Academy, het Centrum voor Ondernemerschap en de integratie van opleidingen in Gezondheidszorg en Welzijn met als motto Positieve Gezondheidszorg.