Ondertekening samenwerking Da Vinci College en OPOD

Stichting OPOD en het Da Vinci College intensiveren de samenwerking

Dit schooljaar is OPOD in de samenwerking met het Da Vinci College een verdieping aangegaan. Derdejaars MBO studenten, die tot dusver uitblinken in de opleiding tot Onderwijsassistent, zijn uitgenodigd om vanaf dit schooljaar deel te nemen aan het project ‘Opleiden in de school’. De studenten worden zeer intensief begeleid, zodat zij eenvoudiger de (tegenwoordig complexe) overstap naar de PABO kunnen maken. De kwaliteiten van deze studenten worden erkend, door een vergoeding aan te bieden voor de stageperiode op de basisscholen. Bovendien biedt OPOD, na het behalen van het diploma én een positieve indruk van de student, een voorrangspositie aan bij de invulling van haar vacatures.

Binnen het project ‘Opleiden in de school’ worden door het Da Vinci College én de basisschool, studenten geschoold, gecoacht en beoordeeld in het laatste praktijkgedeelte van de opleiding tot Onderwijsassistent. V anuit het Da Vinci College is een vaste docent aanspreekpunt voor de studenten. De samenwerking tussen OPOD en het Da Vinci College krijgt vorm middels een bovenschools schoolopleider van OPOD (coördinator, begeleider en beoordelaar), het aanbieden van bijeenkomsten voor zowel praktijkbegeleiders als stagiaires én het gezamenlijk periodiek evalueren.

Dit schooljaar heeft de eerste ‘lichting’ talentvolle studenten het traject succesvol doorlopen. Een deel stroomt volgend schooljaar door naar de PABO en een ander deel gaat aan de slag als Onderwijsassistent op één van de 13 basisscholen. OPOD en Da Vinci College zijn trots op deze verdieping van hun succesvolle samenwerking.

Niek Barendregt (bestuurder Stichting OPOD) en Celia Tuijnman (sectordirecteur
Gezondheidszorg en Welzijn) tijdens het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst
op 20 juni 2019.

Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.