Over ons

Het Da Vinci College is een regionaal opleidingencentrum voor middelbaar beroepsonderwijs. Het Da Vinci College biedt diverse mbo-opleidingen aan in uiteenlopende branches en verzorgt bedrijfsopleidingen en trainingen voor volwassenen. Daarnaast bieden we educatie- en inburgeringsopleidingen, vavo en enkele hbo-opleidingen aan.

Het is vakantie en ik heb een vraag

Het is vakantie en ik heb een vraag

De vakantie is begonnen en we genieten lekker van een aantal vrije weken. Natuurlijk willen we ook tijdens de vakantie je helpen met je vragen. We hebben de meest gestelde vragen met antwoorden voor je op een rij gezet. Mocht het gezochte antwoord er niet bij staan, neem dan vanaf 21 augustus telefonisch contact op met de school via 088-6572657.

Over het Da Vinci College

Over het Da Vinci College

Wij bieden verspreid over de regio diverse mbo-opleidingen aan in uiteenlopende branches en verzorgen bedrijfsopleidingen en trainingen voor volwassenen. Daarnaast bieden we educatie- en inburgeringsopleidingen, vavo en enkele hbo-opleidingen aan.

 

Belangrijke documenten

Belangrijke documenten

Gedurende je onderwijsloopbaan bij het Da Vinci College heb je als student met een aantal belangrijke documenten te maken. Deze gaan onder andere over jouw en onze rechten en plichten.

Vacatures

Werken bij Da Vinci College

Wij zijn op zoek naar enthousiaste collega's.

Missie, identiteit en bedrijfscultuur

Missie, identiteit en bedrijfscultuur

Het Da Vinci College heeft een open houding naar de samenleving. Onze kernactiviteiten richten zich op het inspireren van studenten en medewerkers tot persoonlijke en professionele groei en bevordering van onderling respect.

 

Het college van bestuur

Het college van bestuur

En raad van toezicht

Het college van bestuur heeft de dagelijkse leiding over het Da Vinci College. Het college is daarbij onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid, de coördinatie van de algehele gang van zaken en een verantwoorde besteding van de middelen.

De studentenraad

De studentenraad

De Studentenraad (SR) is het democratisch gekozen inspraakorgaan voor studenten. Lees meer hierover op de website van de Studentenraad.

Jaarverslagen en strategisch beleidsplan

Jaarverslagen en strategisch beleidsplan

Het Da Vinci College hecht er veel waarde aan, om aan het publiek verantwoording af te leggen over al onze activiteiten.

Het onderwijsconcept

Het onderwijsconcept

Het Da Vinci College heeft een praktijkgericht onderwijsconcept dat jou optimaal voorbereidt op de arbeidsmarkt  en het vervolg onderwijs. Hoe wij dit doen?

Bel ons Mail ons