Over ons

Het Da Vinci College is een regionaal opleidingencentrum voor middelbaar beroepsonderwijs. Het Da Vinci College biedt diverse mbo-opleidingen aan in uiteenlopende branches en verzorgt bedrijfsopleidingen en trainingen voor volwassenen. Daarnaast bieden we vavo en educatie- en inburgeringsopleidingen aan. HBO Drechtsteden biedt bachelor- en post-bachelor hbo-opleidingen aan op het gebied van techniek, management, ondernemerschap en zorg en welzijn.

Informatiedagen 2018

Informatiedagen 2018

Donderdag 15 februari (16.00-18.00)
Donderdag 15 maart (16.00-18.00)
Donderdag 19 april (16.00-18.00)
Donderdag 17 mei (16.00-18.00)
Donderdag 21 juni (16.00-18.00)

 

 

 

College van bestuur

College van bestuur

Het college van bestuur heeft de dagelijkse leiding over het Da Vinci College en is daarbij onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid, de coördinatie van de algehele gang van zaken en een verantwoorde besteding van de middelen. Het college van bestuur bestaat uit Peter Vrancken (voorzitter) en Marloes de Vries.

Missie en kernwaarden

Missie en kernwaarden

Hier staan wij voor

Wat vinden wij belangrijk op het Da Vinci College en waar staan wij voor? Bekijk onze missie en kernwaarden of lees ons strategisch beleidsplan.

Jaarverslagen en strategisch beleidsplannen

Jaarverslagen en strategisch beleidsplannen

De slogan ‘Goed vakmanschap, sterke regio’ vat het beleid van het Da Vinci College goed samen. In ons strategisch beleidsplan leest u er meer over. In onze jaarverslagen presenteren wij ons financiële verslag, kengetallen en waar wij voor staan als onderwijsinstelling.

Hybride leren

Hybride leren

Het Da Vinci College onderscheidt zich door de integratie van het leren op school en op de werkplek. In onze hybride leeromgeving gaan les, opdrachten en training in simulatieomgevingen op school samen met authentieke taken en projecten aangeleverd door bedrijven en met stages en leerplaatsen in bedrijven.

Werken bij het Da Vinci College

Werken bij het Da Vinci College

Bij het Da Vinci College werken we aan voortdurende verbetering en vernieuwing van ons onderwijs. Wij dagen elkaar uit onze professionaliteit verder te ontwikkelen, onze talenten te ontplooien en ieders kwaliteiten te benutten.

Belangrijke documenten

Belangrijke documenten

Studenten op het Da Vinci College hebben tijdens hun onderwijsloopbaan te maken met een aantal belangrijke documenten. Deze gaan onder andere over rechten en plichten van student en onderwijsinstelling. We hebben alle documenten op één pagina verzameld.

Subsidieprojecten

Subsidieprojecten

In diverse gesubsidieerde projecten werkt het Da Vinci College aan een nog betere aansluiting van het beroepsonderwijs op het bedrijfsleven. Ook kunnen we met subsidies nog beter bijdragen aan belangrijke innovaties in het bedrijfsleven.

Internationalisering

Internationalisering

Groeien van een buitenlandervaring

Het Da Vinci College moedigt studenten aan hun horizon te verbreden, ook over de grenzen heen. Da Vinci Worldwide helpt studenten hierbij. Circa 100 Da Vinci studenten vertrekken per jaar op stage naar het buitenland. Het Da Vinci College ondersteunt ook studenten die in het buitenland lessen willen volgen of aan projecten willen meewerken.

Excellentie

Excellentie

Vakmanschap ten top

Op het Da Vinci College stimuleren wij onze studenten het beste uit zichzelf te halen. Wij hebben een excellentiebeleid om studenten hierbij te begeleiden. Excellente studenten zijn studenten die bovengemiddeld presteren of die binnen of naast hun opleiding zelf initiatieven nemen en activiteiten ontwikkelen voor het Da Vinci College. Zij doen onder meer mee aan wedstrijden of zetten zich in als ambassadeur voor het Da Vinci.

Respect voor iedereen

Respect voor iedereen

We leven in een kleurrijke samenleving. Het Da Vinci College vindt het belangrijk dat iedere student, ongeacht achtergrond, zich thuis voelt op het Da Vinci College en in de jaren op onze school het beste uit zichzelf weet te halen. Om dit te kunnen realiseren moeten we een ieder herkennen, erkennen en waarderen om wie ze zijn. Het project Interculturalisatie draagt bij aan de bewustwording hiervan.

In het nieuws

In het nieuws

Ruim 9000 studenten, 900 medewerkers en honderden bedrijven en organisaties met wie het Da Vinci College samenwerkt. Hun verhalen en werkzaamheden zorgen iedere dag voor nieuws. We verzamelen het interessantste nieuws op deze pagina.