Ouders

Jouw kind zit nu op het voortgezet onderwijs en dat diploma komt steeds dichterbij, voordat je het weet heeft jouw zoon of dochter dat papiertje in the pocket. Heeft jouw kind al nagedacht over een vervolgopleiding? Een spannende maar ook leuke zoektocht, want je kunt eindelijk voor iets kiezen waar je écht enthousiast van wordt.

Jouw zoon of dochter naar het Da Vinci College

Jouw zoon of dochter naar het Da Vinci College

Opleiding kiezen

Het Da Vinci College is een onderwijsinstelling voor Middelbaar Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie waar studenten kunnen kiezen uit een groot aanbod van opleidingen, cursussen en trainingen op verschillende niveaus. Hoe vindt jouw zoon of dochter de juiste opleiding?
Hier vind je al onze locaties.

Geen diploma? Wat nu?

Geen diploma? Wat nu?

Opleiding kiezen

Niet alleen mét een middelbare school diploma kun je bij Da Vinci College terecht. Ook als je bent gezakt of blijven zitten, zijn er genoeg mogelijkheden. Je kunt kiezen uit een mbo-opleiding of je middelbare school afmaken op het vavo van Da Vinci.

toelating tot een opleiding

toelating tot een opleiding

Opleiding kiezen

Heeft jouw zoon of dochter al een opleiding gekozen? Wij adviseren jouw kind graag of deze opleiding echt bij hem of haar past. Er zijn namelijk voorwaarden waaraan je moet voldoen om toegelaten te worden. Deze lees je in ons toelatingsbeleid.

Van havo naar mbo of vavo

Van havo naar mbo of vavo

Opleiding kiezen

Er zijn veel mogelijkheden voor havisten bij het Da Vinci College. Met én zonder havodiploma.
Je kunt terecht bij een van onze mbo-opleidingen of voor het vavo.

Hulp bij studiekeuze

Hulp bij studiekeuze

Opleiding kiezen

Jouw kind zit nu op het voortgezet onderwijs en dat diploma komt steeds dichterbij. Voordat je het weet heeft jouw zoon of dochter dat papiertje in the pocket. Heeft jouw kind al nagedacht over een vervolgopleiding? Een spannende maar ook leuke zoektocht, want je kunt eindelijk voor iets kiezen waar je écht enthousiast van wordt. Wij vertellen graag hoe jij jouw kind helpt bij een studiekeuze.

Algemene ontwikkeling

Studeren op Da Vinci College

Naast de ontwikkeling van de student tot vakspecialist, zoals lasser, kok, verpleegkundige en vele andere vakkundigen, wordt ook geïnvesteerd in de persoonlijke en algemene ontwikkeling.

Wat is ‘bindend studieadvies’?

Wat is ‘bindend studieadvies’?

Studeren op Da Vinci College

Studenten op het mbo krijgen het eerste jaar een bindend studieadvies (BSA). Dit is een advies om door te gaan of te stoppen met de opleiding. Bij een 1-jarige-opleiding is dat tussen 4-6 maanden na startdatum van de student. Bij een meerjarige-opleiding is dat tussen 9-12 maanden na startdatum van de student.  

Extra begeleiding

Studeren op Da Vinci College

Naast de begeleiding van de studieloopbaanbegeleider (SLB’er) zijn er aanvullende vormen van begeleiding voor studenten. Denk hierbij aan gesprekken met de zorg coördinator of loopbaanadviseur, ondersteuning bij rekenen en taal en aangepaste examens. Het inzetten van extra begeleiding gaat in overleg met de SLB’er. Hij of zij zorgt dat de juiste extra ondersteuning wordt ingezet.

De kwalificatiestructuur in het mbo

De kwalificatiestructuur in het mbo

Over Da Vinci College

De basis van iedere mbo-opleiding is het kwalificatiedossier. Hierin staat aan welke eisen je moet voldoen om je diploma te halen. Alle kwalificatiedossiers en de bijbehorende afspraken hierover vormen samen de kwalificatiestructuur. Sinds dit schooljaar werken alle scholen met een nieuwe, herziene kwalificatiestructuur.

Bel ons Mail ons