Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen het Da Vinci College. Daarnaast fungeert de raad van toezicht als klankbord voor het college van bestuur en voorziet hen van advies.

De raad van toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • De heer mr. J. van den Bos (voorzitter)
  • De heer drs. R.M. de Koning
  • De heer dr. J.L. Klompenhouwer
  • Mevrouw M. Spaans – Den Heijer RA
  • Mevrouw mr. J. Stuurman
  • De heer M. Çelik
  • De heer drs. D.J. Schrijer
  • De heer M.R. Janssen

De raad van toezicht is bereikbaar via 088-657 2596.
Het secretariaat van het college van bestuur is bereikbaar via 088-657 2689.