Passend onderwijs

Heb je extra ondersteuning nodig voor het volgen van een beroepsopleiding? Vaak kan er meer dan je denkt!

Het Da Vinci College wil samen met jou bekijken welke mogelijkheden er zijn om een beroepsopleiding te kunnen volgen. We vinden het van belang om onze studenten goed te kennen en ons te verdiepen in hun mogelijkheden en talenten. Jij bent ook welkom bij het Da Vinci College!

Als jij een student bent met een (gedrags)probleem, ziekte, handicap of een leerbeperking wordt er bekeken of er een leerroute (traject) op maat gemaakt kan worden, met speciale voorzieningen waar dat nodig is. Dat gebeurt in overleg met het team Passend Onderwijs.

» Bekijk het profiel (PDF)

Welke studenten kunnen passend onderwijs krijgen?

 • Auditief gehandicapten (slechthorend)
 • Visueel gehandicapten (slechtziend)
 • Motorisch gehandicapten (problemen met bewegen, spastisch, verlammingen enz.)
 • Chronisch zieken (epilepsie, suikerziekte, astma, migraine enz.)
 • Studenten met dyslexie, spraak- en taalproblemen
 • Studenten met dyscalculie
 • Studenten met leerproblemen
 • Studenten met ADHD, ASS, stoornissen in concentratie, geheugen, belastbaarheid, enz.
 • Studenten met gedrags- en/of psychiatrische problematiek

» Bekijk Arrangement gedragsproblematiek (PDF)
» Bekijk Arrangement leerproblemen (PDF)
» Bekijk Arrangement taal en rekenen (PDF)
» Bekijk Arrangement visueel-auditief (PDF)

Wij kiezen voor een zorgvuldige aanpak:

 • Op het inschrijfformulier geef je aan bij bijzondere persoonlijke omstandigheden dat je extra hulp of begeleiding nodig hebt voor het volgen van een opleiding.
 • Na de aanmelding vindt een (dossier)onderzoek plaats naar je sterke en minder sterke capaciteiten en een aantal vaardigheden.
 • Daarna word je uitgenodigd voor een centraal intakegesprek. Tijdens deze intake wordt gekeken welke opleiding je met succes kunt volgen, de mogelijkheden die je hebt om stage te lopen en je arbeidsmarktperspectief.
 • Er wordt een analyse gemaakt van je ondersteuningsbehoefte en welke begeleiding je nodig hebt voor het volgen van een opleiding.
 • Jouw ondersteuningsvraag wordt positief of negatief beantwoord door ons. Wanneer je geplaatst kunt worden op een opleiding moet de ondersteuningstoewijzing officieel worden vastgelegd. Dit wordt binnen de onderwijsovereenkomst vastgelegd.
 • Door deze afspraken met elkaar te maken is het duidelijk wat we van elkaar kunnen verwachten. Elk schooljaar vindt er een tussen- en eindevaluatie plaats.