Hybride onderwijs in de praktijk

Gezondheidszorg en Welzijn: samenwerking en coaching

De sector Gezondheidszorg en Welzijn werkt binnen diverse zorginstellingen met leerafdelingen, een inspirerende manier om het onderwijs vorm te geven. Studenten van verschillende opleidingen werken als team samen om de zorgafdeling te runnen. Docenten coachen de studenten in hun leerproces. Sinds 2017 werken het Da Vinci College en Verpleeghuis Crabbehoff bijvoorbeeld samen op een nieuwe revalidatieafdeling. In Gorinchem leren studenten Dienstverlening in de praktijk op basis van hulpvragen uit de Lingewijk. Het project om helpende handen te bieden bij onder meer schoonmaken en boodschappen doen, is een initiatief van Wijkcentrum De Bogerd en het Da Vinci College, locatie MBO Gorinchem. Andere leerafdelingen en samenwerkingspartners zijn onder andere Rivas, Merwelanden, Helpende Handen en het Albert Schweitzer ziekenhuis. Formeel en informeel leren komen samen in deze samenwerkingen, met nadrukkelijke aandacht voor onderwerpen als persoonlijke vorming en zingeving.

Economie en Ondernemerschap: verbinding met de praktijk 

De opleidingen Kapper en Uiterlijke verzorging op het Da Vinci College hebben het hybride onderwijs volledig geïntegreerd in hun curriculum. Op het Leerpark is Salon DaVinci gevestigd, een onderwijsleerbedrijf van het Da Vinci College in samenwerking met de kappersbranche. Hier leren studenten Kapper en Uiterlijke verzorging hun vak in de echte beroepspraktijk. Een ander voorbeeld is de samenwerking met PLUS Supermarkt op het Leerpark. Het team Retail en Logistiek geeft samen met PLUS invulling aan de opleidingen Verkoopspecialist en Manager Retail. Studenten Logistiek kunnen theorie- en praktijklessen volgen en stage lopen bij leerwerkbedrijf de Voedselbank.

Techniek en Media: verweven van theorie en praktijk 

De Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark biedt een leeromgeving aan techniekstudenten, waarin het aanleren van theorie en vaardigheden én ervaring opdoen worden geïntegreerd. Deze omgeving geeft dan ook vele voorbeelden van hybride leren. Zoals de unieke installatie van KROHNE Altometer: de Xcaliber flow loop. Deze flow loop is gebouwd naar voorbeeld van de EuroLoop in Rotterdam, de grootste en nauwkeurigste kalibratiefaciliteit ter wereld voor olie en gas. Excellente studenten van de opleiding Middenkader Engineering hebben in opdracht van en met het bedrijfsleven zelfstandig een nieuw SCADA systeem vervangen op de Xcaliber. Docenten kregen na afloop een training aangeboden over het gebruik van het nieuwe SCADA systeem. Kennis en kunde worden gedeeld door studenten, docenten en bedrijfsleven. 

Associate degree projecten

In associate degree projecten werken studenten van de mbo-opleiding Middenkader Engineering en hbo associate degree Engineering samen aan echte opdrachten. Dit doen ze onder begeleiding van mbo- en hbo-docenten en in samenspraak met opdrachtgevers uit bedrijven. Lees hier meer over associate degree en de Ad-projecten op het Da Vinci College.

Entree: extra begeleiding op de weg naar de arbeidsmarkt

Entreestudenten (mbo niveau 1) op het Da Vinci College die dat nodig hebben, krijgen extra begeleiding van docenten ‘op het werk’ en bij het vinden van werk. Dit programma heet Game Set Match en wordt mede gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds. Studenten kunnen 10 weken een interne, beschermde stage lopen. Hier krijgen ze vaardigheden aangeleerd die ze nodig hebben als ze gaan werken. Denk aan op tijd komen, je afmelden als je naar de dokter moet en omgaan met werkmaterialen of gereedschap. Na de 10 weken interne stage is er de mogelijkheid extern stage te lopen. De stagebegeleider heeft iedere week contact met de stagiair en/of het stagebedrijf. Een van de deelnemende bedrijven is Stadsbrouwerij Dordrecht. Deze bijzondere brouwerij is een onderwijsleerbedrijf waar leerlingen uit het praktijk- en beroepsonderwijs samen met vrijwilligers handmatig bier brouwen.