Het Windroos project

Hoofdmenu van onze voorlichtingsactiviteiten is deelname aan het *Windroosproject

Wat is het Windroosproject?

  • (eind)derde jaars of vierde jaars Vo leerlingen krijgen een kick off over het project op de eigen school.
  • Uitgangspunt is: wat wil je later worden?
  • Leerling krijgt aangereikt welke opleiding hier goed op aansluit.
  • Middels de lesbrief Oriëntatie op opleiding en beroep onderzoekt de leerling deze opleiding.
  • Leerling krijgt gesprek met een student die de onderzochte opleiding op het mbo volgt.
  • Deze gesprekken is in onderling overleg op eigen school of op het Roc.
  • Leerling maakt vervolgens een lesbrief die inhoudelijk ingaat op de onderzochte opleiding. Belangrijk hierin is de motivatie voor het gekozen beroep. En de opdracht geeft een inkijk in het leren op het mbo (langere termijn plannen, eigen verantwoordelijkheid).
  • Leerling legt eindproduct lesbrief vast in een portfolio.
  • Leerling voert proef- intakegesprek met eigen mentor en loopbaanadviseur van mbo over gemaakte keuze.
  • Als leerling goede keuze heeft gemaakt (gesprek is dus voldoende) en leerling kiest voor Da Vinci College dan hoeft er geen intakegesprek meer gevoerd te worden en is de leerling in principe aangenomen.

* Met dank aan Vo school de Windroos in Gorinchem die samen met het Da Vinci College dit project als pilot begonnen is.

Download leaflet hier (PDF) »