Windroosprogramma

Om de keuze voor een mbo-opleiding gemakkelijker te maken ontwikkelde het Da Vinci College samen met enkele middelbare scholen het programma ‘Windroos’: een traject om leerlingen te laten ontdekken en ervaren welke mbo-opleiding het beste bij hem of haar past. De kans op het maken van een goed keuze neemt hierdoor flink toe. Hoe gaat het programma in zijn werk?

1. (Eind)derdejaars of begin vierdejaars vmbo-leerlingen starten met een kick off over het Windroosprogramma op de eigen school.

2. Uitgangspunt is: wat wil je later worden?

3, De leerling krijgt aangereikt welke opleiding hier goed op aansluit.

4. Met de lesbrief Oriëntatie op opleiding en beroep onderzoekt de leerling deze opleiding.

5. De leerling krijgt een gesprek met een student die de onderzochte opleiding op het mbo volgt.

6. Dit gesprek vindt plaats in een meet & greet met studenten van het mbo. De leerling werkt vervolgens aan een lesbrief die inhoudelijk ingaat op de opleiding. Belangrijk hierin is de motivatie voor het gekozen beroep. De opdracht geeft ook een inkijk in hoe het leren op het mbo eraan toe gaat. Denk aan plannen voor langere termijn en eigen verantwoordelijkheid nemen.

7. De leerling voert een proef-intakegesprek met de eigen mentor en een loopbaanadviseur van het mbo over de gemaakte keuze.

8. Als de leerling een goede keuze heeft gemaakt en de leerling kiest voor het Da Vinci College, dan hoeft er geen intakegesprek meer gevoerd te worden en is de leerling in principe aangenomen.

Download leaflet hier (PDF) »