Green Engine Technology (PSS GET )

Green Engine Technology (PSS GET) is een publiek private samenwerking gericht op modernisering van de opleidingen verbrandingsmotorentechniek

In de PPS is de opdracht om het curriculum van de opleidingen verbrandingsmotorentechniek te innoveren en uit te breiden met duurzame elementen. Daarnaast is de opdracht om afstandsleren te ontwikkelen. Vraag naar het faciliteren van afstandsleren komt voort uit de landelijke behoefte naar scholing op het gebied van Engine Technology. De aangewezen mbo-onderwijsaanbieder, ROC Da Vinci College, is echter gevestigd in Dordrecht. Met flexibel onderwijs op afstand vinden we een oplossing voor deze problematiek en maken we de opleidingen toegankelijk voor studenten en medewerkers uit alle provincies. De ambitie is om niet alleen de theoriestof, maar ook de praktijklessen via afstandsleren te realiseren.

Hoofdthema's PPS GET

desktop-computer Afstandsleren

Onderwijs toegankelijk maken ook wanneer iemand op afstand zit; dat is de centrale gedachte achter hybrid distance teaching. Via online connecties kunnen we studenten die niet in het leslokaal aanwezig zijn toch voorzien van de lesstof.

Een van de pijlers binnen PPS GET is het breder toegankelijk maken van het verbrandingsmotoren curriculum. Dat gaan we met ingang van studiejaar 2022-2023 doen via een bbl-online klas. De eerstejaars die hier instromen op niveau 3 of niveau 4 krijgen een groot deel van de bbl-lesdagen online les. Dat scheelt alle deelnemers aanzienlijk veel reistijd. Wij beperken de ‘live’ contactmomenten op de leslocatie van ROC Da Vinci College tot eenmaal per 3 a 4 weken.

Kern van de ‘bbl-online’
 • Scholing van monteurs binnen eigen werkomgeving > verminderde reisduur en frequentie
 • Vier dagen per week werken en één dag of een middag en avond online les vanaf het eigen bedrijf, zicht op de scholing van de werknemer.
 • Per maand 1 lesdag bij Da Vinci in Dordrecht. In totaal zo’n 8 a 10 keer per studiejaar.
 • Sterke pedagogische begeleiding en onderwijs gegeven door professionele docent.
 • Begeleiding vanuit eigen bedrijf door leermeester.
 • ruimte voor de individuele leerbehoefte en leertempo.
 • Ondersteuning van studieloopbaanbegeleider, zowel online als met bezoeken aan werklocatie
 • Persoonlijke begeleiding tijdens de ‘Dordrecht lesdag’.
 • Aanbod bbl-online is instroom eerste leerjaar in 2022-2023 op niveau 3 & 4.
  Klik voor informatie over de online bbl opleidingen:
  Eerste verbrandingsmotortechnicus crebo 25830
  Technisch specialist Verbrandingsmotoren, crebo 25831.

N.B. de niveau 4 opleiding kan de bbl-online route alleen in de eerste twee leerjaren doorlopen, daarna wordt het een normale bbl, met de lesdag op het ROC in Dordrecht.

technology-fitbit Modernisering curriculum

De techniek van de verbrandingsmotor is volop in ontwikkeling. Er wordt meer en meer gebruik gemaakt van nieuwe, duurzame, brandstoffen. En motoren, generatoren en warmtekrachtinstallaties worden steeds meer hybride en het aandeel elektronica in de besturing groot. Dat betekent dat de technicus van alle aspecten op de hoogte moet zijn en ook veel leert over elektrotechniek.

Bij de modernisering van het curriculum focussen we op het integreren van deze en andere onderwerpen, zoals uitlaatgas nabehandeling, motormanagement en elektronica.

De Duurzaamheidsfabriek

We werken ook aan het moderniseren van het praktijkopleidingscentrum in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht.

messages-people-user-bubble-circle Werving studenten

In de verbrandingsmotorenbranche is er een tekort aan personeel. Landelijk hebben we een uitdaging als het gaat om werving van studenten.

Bedrijven zijn vanzelfsprekend zelf verantwoordelijk voor het aantrekken en behouden van het eigen personeel.
Voor het werven van studenten hebben wij in het document Werving VMT een aantal aandachtsgebieden uitgewerkt.

 1. Maak jezelf zichtbaar; zet vacatures op www.stagemarkt.nl (ook voor bbl-plaatsen)
 2. Kies voor social media, advertenties of sponsoring
 3. Ga voorlichten, zoek jongeren op

award-star Imagebuilding

De verbrandingsmotorenbranche is bij het grote publiek niet erg bekend. Wanneer iemand geen weet heeft van de toepassing van diesel, gas en elektromotoren zal de opleidingskeuze niet snel uitgaan naar deze technische niche. Daarbij worden industrieel toegepaste motoren gezien als zeer vervuilend en niet duurzaam. Deze perceptie beïnvloedt de houding van ouders en jongeren ten aanzien van de opleidingen en het beroep.

Aan bedrijven en medewerkers de oproep om vaker naar buiten te treden en een goede schets van het werk en de doorgroeimogelijkheden neer te zetten op plaatsen die relevant zijn voor de instroom van nieuwe medewerkers.

Denk aan:
 • Schets een realistisch beeld van de werkzaamheden bij jouw organisatie. Gebruik social media kanalen voor ‘story telling’ door inzet van eigen medewerkers als vlogger, het maken van instructiefilmpjes, positieve klant reviews.
 • Verzorg voorlichting bij scholen, stel spreekbeurt materiaal beschikbaar
 • Neem deel aan open dagen van scholen
 • Neem deel aan banenmarkten
 • Doe mee aan lokale techniek routes