Vrijwilligers

Leuk dat u geïnteresseerd bent in vrijwilligerswerk bij het Da Vinci College Educatie. Houdt u ervan om een docent te helpen bij de lessen? Vindt u het leuk om een taalmaatje van een cursist te worden of organiseert u graag activiteiten waarin onze cursisten Nederlands kunnen oefenen buiten de school om? Meld u dan nu aan.

play button

Het team Educatie binnen het Da Vinci College geeft scholing, trainingen en cursussen aan volwassenen met verschillende achtergronden, opleidingen en niveaus. Deze zijn gericht op het leren functioneren in de samenleving. Het omvat opleidingen gericht op breed maatschappelijk functioneren, opleidingen Nederlands als tweede taal en opleidingen gericht op sociale redzaamheid. Educatie is uitsluitend voor volwassenen. Zo verzorgen wij cursussen Inburgeren en Nederlands als eerste en tweede taal. Wij doen dit met gediplomeerde vakdocenten en vrijwilligers. Beheerst u de Nederlandse taal goed en wilt u vanuit uw passie maatschappelijk betrokken zijn? Dan zijn wij op zoek naar u!

Wat doet een vrijwilliger?

U zet zich op verschillende manieren in voor individuele cursisten of voor een groep. Dit gebeurt altijd in overleg en onder begeleiding van een docent of projectleider van het team Educatie. Onderstaand een overzicht.​

  • Een taalmaatje oefent de behandelde stof met een cursist in een één-op-één contact.
  • De taalvrijwilliger ondersteunt de docent bij de cursussen Inburgeren en Nederlands als eerste en tweede taal.
  • De VVE-taalvrijwilliger begeleidt een groepje laaggeletterde ouders op een (voor)school.
  • De activiteitenvrijwilliger organiseert en begeleidt activiteiten waarin cursisten op een informele manier bezig zijn met de Nederlandse taal.
  • De ICT-vrijwilliger helpt de cursisten met het zelfstandig oefenen achter de computer.

Wie bent u?

U beheerst de Nederlandse taal goed en vindt het leuk om mensen te coachen en te helpen hun kansen te vergroten. Een onderwijs- en/of welzijnsachtergrond is een pré. U bent minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar.

Wat past bij u?

De cursisten zijn ingedeeld naar taalniveau en leervaardigheid. Samen met u bekijken we wat het beste bij u past, afhankelijk van uw interesse, kennis en ervaring.

Wilt u aan de slag?

Na aanmelding krijgt u eerst een gesprek met de coördinator van de vrijwilligers. Samen bespreken jullie welke taak u gaat uitvoeren. Daarna krijgt u een contactpersoon toegewezen die u verder wegwijs maakt. Elke nieuwe vrijwilliger krijgt een basistraining en regelmatig worden thematische workshops aangeboden waarmee u uw deskundigheid kunt vergroten.

Bel ons Mail ons