Nederlands als tweede taal

Wilt u de Nederlandse taal leren en bent u niet inburgeringsplichtig? Dan kunt u Nederlands leren lezen, schrijven en spreken tijdens onze cursus Nederlands als tweede taal. De cursussen zijn geschikt voor zowel beginners als gevorderden.

VOOR WIE?

De cursus Nederlands als tweede taal is bedoeld voor iedereen die:

  • Nederlands wil leren,
  • het niveau in Nederlands wil verhogen
  • het Staatsexamen NT2 wil doen.

INTAKE

Na uw aanmelding nodigen wij u uit voor een intakegesprek. Wij vragen u dan om een toets te maken om uw taalniveau te bepalen. U krijgt tijdens het intakegesprek van ons een advies in de vorm van een trajectplan. Hierin staat wat u gaat leren, hoe u dat doet en hoe lang we verwachten dat u hierover doet. Tijdens de intake krijgt u ook meer informatie over de inhoud van uw taalcursus. Tijdens het traject heeft u uw eigen trajectbegeleider.

DUUR VAN DE CURSUS

U krijgt twee dagdelen per week les. Hoe lang u les krijgt, hangt af van uw eigen wens, de afspraken die gemaakt zijn tijdens de intake. In de gemeenten Altena en Hoeksche Waard zijn er afspraken gemaakt over de duur van de cursus.

INFORMATIE OVER DE CURSUS

Het aanbod van Da Vinci College is aan de ene kant gericht op het goed leren van de Nederlandse taal, waarbij aandacht is voor de basis van de taal, zoals grammatica, woordenschat, spreken, luisteren, schrijven en lezen met erkende lesmethoden voor de niveaus alfa, 0-A1, A1-A2, A2-B1 en B1-B2. Aan de andere kant is er veel aandacht voor het toepassen van de taal in het dagelijkse leven.

VOORTGANG EN AFRONDING VAN DE CURSUS

Tijdens de opleiding maakt u verschillende toetsen en opdrachten. U verzamelt deze toetsresultaten en de gemaakte opdrachten in een portfolio. Na afloop van de cursus ontvangt u een getuigschrift.

EXAMINERING

Het is mogelijk de cursus af te ronden met een examen waarvoor u een erkend diploma ontvangt als u hiervoor slaagt.

KOSTEN

De kosten voor de cursus Nederlands als tweede taal zijn 15 per lesuur, exclusief lesmateriaal. De kosten voor de totale cursus zijn afhankelijk van de duur van de cursus. In de gemeenten Altena en Hoeksche Waard worden de kosten voor een deel betaald door de gemeente. U kunt naar educatieinfo@davinci mailen voor meer informatie.

LOCATIE

U kunt de cursus Nederlands als tweede taal volgen in Dordrecht, Gorinchem, Oud-Beijerland en Wijk en Aalburg.

STARTDATUM

U kunt bij voldoende aanmeldingen instromen in de cursus Nederlands als tweede taal. Dit kan in een nieuwe groep of een bestaande groep zijn.

Vragen?

U kunt onze locaties bellen met uw vragen. U kunt ons ook een bericht sturen met uw vraag.

Dordrecht: 088 - 657 21 50
Oud-Beijerland: 088-657 21 50
Gorinchem: 088 - 657 29 12
Wijk en Aalburg: 06-13 30 00 67

Bel ons Mail ons