Educatie voor volwassenen

Het Da Vinci College Educatie geeft scholing, trainingen en cursussen aan volwassenen met verschillende achtergronden, opleidingen en niveaus. U kunt bij ons cursussen Inburgeren en Nederlands als tweede taal volgen. Heeft u moeite met Nederlands of wilt u beter leren rekenen? Volg dan een van onze basiscursussen voor volwassenen.

Translate to dutchTranslate to EnglishTranslate to Arabic

Diploma erkenning Educatie

Diploma erkenning Educatie

Het Da Vinci College heeft van het Ministerie van Onderwijs een diploma-erkenning ontvangen op grond van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). De diploma-erkenning is uitgegeven voor de volgende opleidingen:

Nederlandse taal, alfabetisering 1F

Rekenen, alfabetisering 1F

Nederlandse taal, ingang beroepsonderwijs 2F

Rekenen, ingang beroepsonderwijs 2F

Nederlands als 2e taal, basisniveau Nederlandse taal A1

Nederlands als 2e taal, basisniveau Nederlandse taal A2

Nederlands als 2e taal, alfabetisering Alfa A

Nederlands als 2e taal, alfabetisering Alfa B

Nederlands als 2e taal, alfabetisering Alfa C

Met ingang van 1 februari 2018 ontvangen cursisten bij het Da Vinci College, wanneer het examen met een voldoende is behaald, een erkend diploma voor deze opleidingen.

Het informatie punt

Het informatie punt

Educatie Da Vinci College op bezoek bij Tweede Kamer

Educatie Da Vinci College op bezoek bij Tweede Kamer

Het Da Vinci College zet zich in voor laaggeletterde autochtonen

Het Da Vinci College zet zich in voor laaggeletterde autochtonen

De Drechtsteden hebben in 2016 afgesproken om samen laaggeletterdheid aan te pakken. Naar schatting zijn er in de Drechtsteden bijna 33.000 mensen laaggeletterd. Ruim 60% is geboren en getogen in Nederland.

Het Da Vinci College richt zich op taalverhoging voor laaggeletterde autochtonen. Volwassenen die beter willen worden in lezen, schrijven, rekenen en het gebruik maken van een smartphone/tablet/computer kunnen zich bij ons inschrijven voor een cursus.

De 5 meest gestelde vragen

De 5 meest gestelde vragen

over educatie

Wat zijn de kosten van mijn cursus?
Waar kan ik de cursus volgen?
Welk niveau of welke vooropleiding moet ik hebben?
Kan ik na mijn Inburgeringscursus verder leren?
Bij wie kan ik terecht met vragen?

Locaties

Locaties

De cursussen van het Da Vinci College Educatie kunt u op meerdere plekken volgen: Dordrecht, Gorinchem, Wijk en Aalburg, Oud-Beijerland en Leerdam.