Cursussen: Gezondheidszorg en welzijn

Mbo certificaat Helpende Plus

In het werkveld van zorg en welzijn stijgt het aandeel van medewerkers op niveau 2, de helpenden zorg en welzijn. Door de ontwikkelingen in de zorg is de complexiteit van de zorgvraag toegenomen en kan de helpende zorg en welzijn iets extra’s...

Mbo certificaat Zorginnovaties en technologie of Zorg en technologie

Duur: 9 weken, startdatum in overleg. We starten bij voldoende aanmeldingen. Dagdeel: In week 1, 3, 5 en 6/7 zijn er fysieke bijeenkomsten van 4 uur, tijden n.t.b. Examen: in de laatste week van het programma in de praktijk

De technologische ontwikkelingen in de zorg gaan snel en hebben invloed op de werkwijze en het handelen van medewerkers in de zorg. Door deze ontwikkelingen kan er effectiever en efficiënter zorg worden geleverd. Gegeven de gespannen arbeidsmarkt...

Orthodontie assistent met officieel landelijk erkend MBO certificaat

Duur: 9 weken, 3 lessen theorie, 5 lessen praktijk, examen Dagdeel: 3,5 uur les per avond Examen: examinering op het Da Vinci College op een zaterdag, anderhalf uur

Het keuzedeel bevat de werkzaamheden die een orthodontieassistent uitvoert. De volgende onderwerpen zijn in de werkprocessen opgenomen: - Verzamelt informatie voor het behandelplan; - Voert onderdelen van orthodontische behandelingen uit; - Geeft...

Verzilvering Ervaringscertificaat in samenwerking met Bureau STERK

Heb je bij Bureau STERK een ervaringscertificaat behaald en wil je dat verzilveren, zodat je in aanmerking kunt komen voor het mbo-diploma? Meld je dan aan. We verzorgen een compleet verzilveringstraject dat bestaat uit de beoordeling van het...

MBO-certificaat Individuele basiszorg verlenen (C0039)

Duur: Ongeveer 10 weken - Startdatum in overleg. We starten bij voldoende aanmeldingen. Dagdeel: 1 lesdag per week. Lesdag n.t.b.

Veel zorginstellingen hebben onvoldoende geschoold personeel om – met name in de intramurale setting – de basiszorg uit te voeren in de piektijden. Bij het oplossen van dit tekort vormt scholing de basis. Na het volgen van dit relatief...

MBO-Certificaat Individuele zorg verlenen (C0053)

Duur: Ongeveer 20 weken - Startdatum in overleg. Bij voldoende aanmeldingen starten we in april 2022 Dagdeel: 1 lesdag per week, van 6-8 uur. Lesdag n.t.b.

In de zorg – met name de ouderenzorg – is er enorme behoefte aan nieuwe medewerkers, naast het behouden van zittende zorgprofessionals. Bij het oplossen van dit tekort vormt scholing de basis. Na het volgen van dit relatief korte...

Training digitale geletterdheid

Duur: 9 weken opvolgend aan elkaar. (schoolvakantieperiodes geen lessen)

In de 21ste eeuw behoort digitale geletterdheid tot één van de basisvaardigheden van de mens, zowel voor de privé- als werksituatie. Door de onstuitbare opmars van digitale innovaties speelt digitale geletterdheid ook daar een...

Training BIG Herregistratie Verpleegkundige

Duur: Eens per week één avond van 3 of 4 klokuren Examen: https://www.herregistratiewetbig.nl/examenlocaties-en-examendata

 

Wil je deze training volgen? Meld je dan aan, wij starten op 26 oktober 2021. We starten bij voldoende aanmeldingen en maximaal 10 deelnemers.

 

......

Tweejarige branche-erkende opleiding Contactlensspecialist

Duur: twee jaar: elk jaar bestaat uit 30 lesdagen Dagdeel: maandag

Ben jij opticien of laatstejaars student en wil je graag jouw kennis van optiek uitbreiden? Elk jaar starten wij met de tweejarige branche-erkende opleiding Contactlensspecialist in Dordrecht. 

......

Nascholing stralingsbescherming voor tandartsassistenten (online)

Duur: De training duurt 1 dagdeel Dagdeel: 3 klokuren

Het ROC Da Vinci College biedt de training ‘nascholing stralingsbescherming voor tandartsassistenten’ online aan via Microsoft Teams.

......

Training praktijkexaminator, Sector Gezondheidszorg & Welzijn

Duur: De training duurt 1 dagdeel. Dagdeel: Een dagdeel is 3 klokuren. Examen: We werken met thuisopdrachten.

Als praktijkexaminator ben je (mede)verantwoordelijk voor de uitvoering van de examinering in de (reële) beroepspraktijk voor onze Mbo-studenten. Hierin werk je nauw samen met het ROC Da Vinci College, sector Gezondheidszorg & Welzijn. Voor...

Training medisch technisch handelen

Duur: Deze training bestaat uit 1 interactieve sessie. Dagdeel: Een dagdeel bestaat uit 3 klokuren, 's avonds

In deze training van 1 avond (18.00 uur – 21.00 uur) ga je, onder begeleiding van een trainer, met een kleine groep beroepsgenoten aan de slag om met regelmaat voorkomende praktijksituaties en medisch technische handelingen (MTH) met elkaar te...

Nederlandse taal voor medewerkers in de voorschoolse educatie (VVE)

Duur: Afhankelijk van de module. Een module start bij de inschrijving van 10 deelnemers. Dagdeel: Een les is 2 klokuren. Examen: Afhankelijk van de module

In deze cursus werk je onder begeleiding van een docent Nederlandse taal, aan je taalniveau. Doelstelling is het behalen van het vereiste taalniveau voor het werken in de voorschoolse educatie (3F Meijerink voor lezen, spreken en gesprekken...

Training voorbehouden handelingen voor BIG-geregistreerde zorgprofessionals

Duur: De training duurt 4 dagdelen. De training stuurt bij de inschrijving van minimaal 10 deelnemers. Dagdeel: Een dagdeel is 3 klokuren. Examen: Er is een vaardigheidsexamen.

Als BIG-geregistreerde zorgprofessional ben je verantwoordelijk voor de door jouw geleverde zorg. In onze Training voorbehouden handelingen voor BIG-geregistreerde zorgprofessionals ga je onder deskundige begeleiding, met behulp van de nieuwste...

Training medicatieveiligheid in de thuiszorg en/of ouderenzorg

Duur: De training duurt 4 dagdelen. Dagdeel: Een dagdeel is 3 klokuren. Examen: Er is een vaardigheidsexamen.

In de thuiszorg en/of de ouderenzorg gebruiken de zorgvragers met grote regelmaat medicatie. Als zorgprofessional wil je dat de zorgvrager op een veilige en verantwoorde wijze de afgesproken medicatie krijgt. In de training Medicatieveiligheid in de...

Cursus Vraaggericht werken in de langdurige zorg

Duur: De training duurt 4 dagdelen. Deze training start bij de inschrijving van minimaal 10 deelnemers. Dagdeel: Een dagdeel is 3 klokuren. Examen: Het examen bestaat uit een schriftelijke thuisopdracht.

In de participatie maatschappij wordt van je verwacht dat je methodisch werkt op een manier die aansluit bij de zorgvragen van je cliënt(en). In deze training leer je hoe je in de dagelijkse praktijk de door je cliënt(en) gevraagde zorg op...