Cursussen: Gezondheidszorg en welzijn

Tweejarige branche-erkende opleiding Contactlensspecialist

Duur: zowel leerjaar 1 als leerjaar 2 bestaat uit 30 lesdagen Dagdeel: maandag

De tweejarige branche-erkende opleiding Contactlenspecialist bestaat uit 4 modules. Per leerjaar: Leerjaar 1: CL1 Basiskennis contactlenzen en CL2 Zachte sferisiche en torische contactlenzen. Leerjaar 2: CL3...

Training praktijkexaminator, Sector Gezondheidszorg & Welzijn

Duur: De training duurt 1 dagdeel. Dagdeel: Een dagdeel is 3 klokuren. Examen: We werken met thuisopdrachten.

Als praktijkexaminator ben je (mede)verantwoordelijk voor de uitvoering van de examinering in de (reële) beroepspraktijk voor onze Mbo-studenten. Hierin werk je nauw samen met het ROC Da Vinci College, sector Gezondheidszorg & Welzijn. Voor...

Nascholing stralingsbescherming voor tandartsassistenten (online)

Duur: De training duurt 1 dagdeel Dagdeel: 3 klokuren

Het ROC Da Vinci College biedt de training ‘nascholing stralingsbescherming voor tandartsassistenten’ online aan via Microsoft Teams.

......

Training medisch technisch handelen

Duur: Deze training bestaat uit 1 interactieve sessie. Dagdeel: Een dagdeel bestaat uit 3 klokuren, 's avonds

In deze training van 1 avond (18.00 uur – 21.00 uur) ga je, onder begeleiding van een trainer, met een kleine groep beroepsgenoten aan de slag om met regelmaat voorkomende praktijksituaties en medisch technische handelingen (MTH) met elkaar te...

Scholing BIG-herregistratie voor verpleegkundigen

Duur: De volledige scholing bestaat uit 9 modules. Dagdeel: Een module beslaat 7 klokuren (09.30 uur – 17.00 uur). Examen: Het examen bestaat uit een centraal examen bij ROC Midden-Nederland.

Uitgebreide informatie over de scholing kun je vinden op de website www.bigherregistratiezw.nl. Op deze website kun je je ook inschrijven voor de volledige scholing of onderdelen van de scholing.

De eerstvolgende scholing start op 15 maart...

Nederlandse taal voor medewerkers in de voorschoolse educatie (VVE)

Duur: Afhankelijk van de module. Een module start bij de inschrijving van 10 deelnemers. Dagdeel: Een les is 2 klokuren. Examen: Afhankelijk van de module

In deze cursus werk je onder begeleiding van een docent Nederlandse taal, aan je taalniveau. Doelstelling is het behalen van het vereiste taalniveau voor het werken in de voorschoolse educatie (3F Meijerink voor lezen, spreken en gesprekken...

Training voorbehouden handelingen voor BIG-geregistreerde zorgprofessionals

Duur: De training duurt 4 dagdelen. De training stuurt bij de inschrijving van minimaal 10 deelnemers. Dagdeel: Een dagdeel is 3 klokuren. Examen: Er is een vaardigheidsexamen.

Als BIG-geregistreerde zorgprofessional ben je verantwoordelijk voor de door jouw geleverde zorg. In onze Training voorbehouden handelingen voor BIG-geregistreerde zorgprofessionals ga je onder deskundige begeleiding, met behulp van de nieuwste...

Training medicatieveiligheid in de thuiszorg en/of ouderenzorg

Duur: De training duurt 4 dagdelen. Dagdeel: Een dagdeel is 3 klokuren. Examen: Er is een vaardigheidsexamen.

In de thuiszorg en/of de ouderenzorg gebruiken de zorgvragers met grote regelmaat medicatie. Als zorgprofessional wil je dat de zorgvrager op een veilige en verantwoorde wijze de afgesproken medicatie krijgt. In de training Medicatieveiligheid in de...

Cursus Vraaggericht werken in de langdurige zorg

Duur: De training duurt 4 dagdelen. Deze training start bij de inschrijving van minimaal 10 deelnemers. Dagdeel: Een dagdeel is 3 klokuren. Examen: Het examen bestaat uit een schriftelijke thuisopdracht.

In de participatie maatschappij wordt van je verwacht dat je methodisch werkt op een manier die aansluit bij de zorgvragen van je cliënt(en). In deze training leer je hoe je in de dagelijkse praktijk de door je cliënt(en) gevraagde zorg op...

Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.