Cursussen: Gezondheidszorg en welzijn

Training beroepsgericht examineren voor praktijkexaminatoren

Duur: De training duurt 2 dagdelen: Dagdeel 1: “Het proces van voorbereiden”. Dagdeel 2: “Het proces van uitvoeren en afronden”. Dagdeel: Een dagdeel is 3 klokuren. Examen: We werken met thuisopdrachten.

Als praktijkexaminator ben je (mede)verantwoordelijk voor de uitvoering van de examinering in de (reële) beroepspraktijk voor onze Mbo-studenten. Hierin werk je nauw samen met het ROC Da Vinci College, sector Gezondheidszorg & Welzijn. Voor...

Cursus Basisscholing palliatieve zorg NPZ Waardenland

Duur: De training duurt 6 dagdelen. Dagdeel: Een dagdeel is 3,5 klokuren. Echter dagdeel 4 is 6 klokuren. Examen: Het examen bestaat uit een eindopdracht (een verbetervoorstel) en een presentatie aan medecursisten.

Palliatieve zorg is de continue, actieve en integrale zorg voor patiënten en hun naasten door een multi-professioneel team op het moment dat medisch gezien geen genezing meer wordt verwacht.

Het doel van palliatieve zorg is de hoogst...

Scholing BIG-herregistratie voor verpleegkundigen

Duur: De volledige scholing bestaat uit 9 modules. Dagdeel: Een module beslaat 7 klokuren (09.30 uur – 17.00 uur). Examen: Het examen bestaat uit een centraal examen bij ROC Midden-Nederland.

Da Vinci College, Menskracht7, ROC-West-Brabant en het Albeda College verzorgen gezamenlijk de Scholing BIG-herregistratie voor verpleegkundigen. Uitgebreide informatie over de scholing kun je vinden op de website www.bigherregistratiezw.nl. Op deze...

Training voorbehouden handelingen voor BIG-geregistreerde zorgprofessionals

Duur: De training duurt 4 dagdelen. Dagdeel: Een dagdeel is 3 klokuren. Examen: Er is een vaardigheidsexamen.

Als BIG-geregistreerde zorgprofessional ben je verantwoordelijk voor de door jouw geleverde zorg. In onze Training voorbehouden handelingen voor BIG-geregistreerde zorgprofessionals ga je onder deskundige begeleiding, met behulp van de nieuwste...

Training verpleegtechnische vaardigheden voor zorgprofessionals

Duur: De training duurt 4 dagdelen. Dagdeel: Een dagdeel is 3 klokuren. Examen: Er is een vaardigheidsexamen.

Als zorgprofessional ben je verantwoordelijk voor de door jouw geleverde zorg. In onze training Verpleegtechnische vaardigheden voor zorgprofessionals ga je onder deskundige begeleiding, met behulp van de nieuwste protocollen, aan de slag om je...

Training medicatieveiligheid in de thuiszorg en/of ouderenzorg

Duur: De training duurt 4 dagdelen. Dagdeel: Een dagdeel is 3 klokuren. Examen: Er is een vaardigheidsexamen.

In de thuiszorg en/of de ouderenzorg gebruiken de zorgvragers met grote regelmaat medicatie. Als zorgprofessional wil je dat de zorgvrager op een veilige en verantwoorde wijze de afgesproken medicatie krijgt. In de training Medicatieveiligheid in de...

Tweejarige cursus Contactlensspecialist

Duur: 60 weken Dagdeel: Maandag

De tweejarige cursus Contactlenspecialist bestaat uit 4 onafhankelijk van elkaar te volgen modules. Deze modules zijn: EE1 Basiskennis contactlenzen, EE2 Zachte sferisiche en torische contactlenzen, EE3 Vormstabiele lenzen en EE4...

Cursus Contactlensspecialist 2e jaar

Duur: 30 weken Dagdeel: Maandag van 9.30 tot 16.45 uur. Examen: 2 examenweken van 1 cursusdag per week van 8 lesuren.

De cursus Contactlensspecialist 2e jaar bestaat uit 4 onafhankelijk van elkaar te volgen modules. Het eerste jaar van deze opleiding komen de eerste 2 modules aan bod. Bij voldoende resultaat van deze modules ontvangt u het diploma Medewerker...

Cursus Vraaggericht werken in de langdurige zorg

Duur: De training duurt 4 dagdelen. Dagdeel: Een dagdeel is 3 klokuren. Examen: Het examen bestaat uit een schriftelijke thuisopdracht.

In de participatie maatschappij wordt van je verwacht dat je methodisch werkt op een manier die aansluit bij de zorgvragen van je cliënt(en). In deze training leer je hoe je in de dagelijkse praktijk de door je cliënt(en) gevraagde zorg op...

Cursus handelen in 'levens'bedreigende situaties

Duur: De training duurt 2 dagdelen. Dagdeel: Een dagdeel is 3 klokuren. Examen: Er is een theorie- en praktijkexamen.

In deze participatiemaatschappij wil je kunnen handelen in ‘levens’bedreigende situaties zoals bij een ademstilstand, een hartstilstand, een verwonding en/of een dreigende verstikking. In deze training leer je op deskundige wijze hoe...

Opfriscursus verpleegkundig rekenen in de praktijk

Duur: De cursus duurt 2 dagdelen. Dagdeel: Een dagdeel is 3 klokuren. Examen: Er is een rekenexamen.

Om als verpleegkundige op verantwoorde wijze medicatie en/of vloeistof toe te kunnen dienen moet je goed kunnen rekenen! In onze opfriscursus Verpleegkundig rekenen in de praktijk maak je opnieuw kennis met rekenformules en krijg je tips om het...

Training ondersteunen van een zorgvrager met een beperking

Duur: De training duurt 3 dagdelen. Dagdeel: Een dagdeel is 3 klokuren. Examen: Er is geen examen.

Als mantelzorger of vrijwilliger wil je ondersteuning bieden aan een zorgvrager met een beperking. In de praktijk doe je dit met een of meerdere professionals vanuit een ondersteuningsplan. In de training Ondersteunen van een zorgvrager met een...

Training lichtverzorgende taken

Duur: De training duurt 10 dagdelen. Dagdeel: Een dagdeel is 3 klokuur. Examen: Er zijn 2 examens: een schriftelijk examen en een vaardigheidsexamen.

Zorgverlenen doe je graag goed. Voor de persoonlijke verzorging van een zorgvrager zijn er verschillende vaardigheden die ook jij als mantelzorger in je zorgverlening kunt toepassen. In de training Lichtverzorgende taken leer je op een deskundige...

Bel ons Mail ons