Cursussen: Gezondheidszorg en welzijn

Nederlandse taal voor medewerkers in de voorschoolse educatie (VVE)

Duur: Afhankelijk van de module. Een module start bij de inschrijving van 10 deelnemers. Dagdeel: Een les is 2 klokuren. Examen: Afhankelijk van de module

In deze cursus werk je onder begeleiding van een docent Nederlandse taal, aan je taalniveau. Doelstelling is het behalen van het vereiste taalniveau voor het werken in de voorschoolse educatie (3F Meijerink voor lezen, spreken en gesprekken...

Basiscursus VVE voor pedagogisch medewerkers in de voorschoolse educatie

Duur: De basiscursus duurt 12 dagdelen. Deze basiscursus start bij de inschrijving van minimaal 10 deelnemers. Dagdeel: Een dagdeel bestaat uit 3 klokuren. Examen: De basiscursus rond je af met een theorie-toets en een praktijkopdracht.

In deze basiscursus van 12 dagdelen krijg je onderwijs gericht op het werken in de voorschoolse vroegtijdig educatie (VVE). 

......

Vaardigheidstraining en -toetsing voor verpleegkundigen werkzaam bij Zorggroep Crabbehoff en het Spectrum

Duur: De vaardigheidstraining en -toetsing van de 2 genoemde thema’s duurt 2 dagdelen (middag of avond). Dagdeel: Een dagdeel bestaat uit 3,5 klokuren. Examen: Vaardigheidstoetsing van de behandelde verpleegtechnische handelingen.

Training beroepsgericht examineren voor praktijkexaminatoren

Duur: De training duurt 1 dagdeel. Dagdeel: Een dagdeel is 3 klokuren. Examen: We werken met thuisopdrachten.

Als praktijkexaminator ben je (mede)verantwoordelijk voor de uitvoering van de examinering in de (reële) beroepspraktijk voor onze Mbo-studenten. Hierin werk je nauw samen met het ROC Da Vinci College, sector Gezondheidszorg & Welzijn. Voor...

Cursus Basisscholing palliatieve zorg NPZ Waardenland

Duur: De training duurt 6 dagdelen. Dagdeel: Een dagdeel is 3,5 klokuren. Echter dagdeel 4 is 6 klokuren. Examen: Het examen bestaat uit een eindopdracht (een verbetervoorstel) en een presentatie aan medecursisten.

Palliatieve zorg is de continue, actieve en integrale zorg voor patiënten en hun naasten door een multi-professioneel team op het moment dat medisch gezien geen genezing meer wordt verwacht.

Het doel van palliatieve zorg is de hoogst...

Scholing BIG-herregistratie voor verpleegkundigen

Duur: De volledige scholing bestaat uit 9 modules. Dagdeel: Een module beslaat 7 klokuren (09.30 uur – 17.00 uur). Examen: Het examen bestaat uit een centraal examen bij ROC Midden-Nederland.

Da Vinci College, Menskracht7, ROC-West-Brabant en het Albeda College verzorgen gezamenlijk de Scholing BIG-herregistratie voor verpleegkundigen.

Uitgebreide informatie over de scholing kun je vinden op de website www.bigherregistratiezw.nl....

Training voorbehouden handelingen voor BIG-geregistreerde zorgprofessionals

Duur: De training duurt 4 dagdelen. De training stuurt bij de inschrijving van minimaal 10 deelnemers. Dagdeel: Een dagdeel is 3 klokuren. Examen: Er is een vaardigheidsexamen.

Als BIG-geregistreerde zorgprofessional ben je verantwoordelijk voor de door jouw geleverde zorg. In onze Training voorbehouden handelingen voor BIG-geregistreerde zorgprofessionals ga je onder deskundige begeleiding, met behulp van de nieuwste...

Training medicatieveiligheid in de thuiszorg en/of ouderenzorg

Duur: De training duurt 4 dagdelen. Dagdeel: Een dagdeel is 3 klokuren. Examen: Er is een vaardigheidsexamen.

In de thuiszorg en/of de ouderenzorg gebruiken de zorgvragers met grote regelmaat medicatie. Als zorgprofessional wil je dat de zorgvrager op een veilige en verantwoorde wijze de afgesproken medicatie krijgt. In de training Medicatieveiligheid in de...

Tweejarige cursus Contactlensspecialist

Duur: 60 weken Dagdeel: Maandag

De tweejarige cursus Contactlenspecialist bestaat uit 4 onafhankelijk van elkaar te volgen modules. Deze modules zijn: EE1 Basiskennis contactlenzen, EE2 Zachte sferisiche en torische contactlenzen, EE3 Vormstabiele lenzen en EE4...

Cursus Vraaggericht werken in de langdurige zorg

Duur: De training duurt 4 dagdelen. Deze training start bij de inschrijving van minimaal 10 deelnemers. Dagdeel: Een dagdeel is 3 klokuren. Examen: Het examen bestaat uit een schriftelijke thuisopdracht.

In de participatie maatschappij wordt van je verwacht dat je methodisch werkt op een manier die aansluit bij de zorgvragen van je cliënt(en). In deze training leer je hoe je in de dagelijkse praktijk de door je cliënt(en) gevraagde zorg op...

Cursus handelen in 'levens'bedreigende situaties

Duur: De training duurt 2 dagdelen. De training start bij de inschrijving van minimaal 10 deelnemers. Dagdeel: Een dagdeel is 3 klokuren. Examen: Er is een theorie- en praktijkexamen.

In deze participatiemaatschappij wil je kunnen handelen in ‘levens’bedreigende situaties zoals bij een ademstilstand, een hartstilstand, een verwonding en/of een dreigende verstikking. In deze training leer je op deskundige wijze hoe...

Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.