MBO

Ik ben het niet eens met de factuur voor wettelijk cursusgeld. Wat moet ik doen?

Stuur een email naar debiteuren@davinci.nl of bel 088 6572407 en geef door waarom je het niet eens bent met de factuur. De debiteurenadministratie kijkt wat er aan de hand is en adviseert je wat je moet doen. De incassoprocedure wordt dan tijdelijk stilgezet.

Ik zit niet meer op school. Moet ik toch al het wettelijk cursusgeld betalen?

Ja. Ook als je stopt moet je voor het hele schooljaar cursusgeld betalen. Dit is bepaald door het Ministerie van OCW. Echter, in sommige gevallen kun je teruggave aanvragen.
Meer informatie hierover is te vinden op www.duo.nl.

Kan ik in termijnen betalen?

Ja, hiervoor kun je contact opnemen met debiteuren@davinci.nl of  088-6572407.

Hoeveel cursusgeld of lesgeld moet ik betalen?

De hoogte van het wettelijk cursusgeld (BBL) en het lesgeld (BOL) wordt ieder jaar door het ministerie van OCW vastgesteld.
Klik hier voor meer informatie over de hoogte van het cursusgeld.

Op de website van de Rijksoverheid die je via de link kunt inzien, krijg je een goed overzicht van deze kosten voor de door jou gekozen opleiding.

Wanneer kan ik cursusgeld terug krijgen?

In een aantal gevallen kan je in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) terugbetaling van het betaalde cursusgeld:

  1. Uitschrijving vóór 1 oktober van het lopende cursusjaar.
  2. Behalen diploma

De diplomadatum telt als uitschrijfdatum. Dit is de datum dat de examencommissie bepaalt dat je geslaagd bent en niet de datum dat je diploma wordt uitgereikt.

  1. Overstap van een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) naar een beroepsopleidende leerweg (BOL)
  2. Overstap van niveau

Als je binnen het cursusjaar overstapt naar een ander niveau in verband met het behalen van een diploma kan er een ander cursusgeldtarief gaan gelden. Teruggave vindt plaats volgens de tabel bij deze paragraaf en het (nieuwe) cursusgeld zal worden berekend volgens de tabel in paragraaf I.

  1. Wegens overlijden of ernstige ziekte van de student

De aanvraag voor het terugbetalen van het cursusgeld moet ingediend worden bij de financiële administratie, of via een email aan de debiteuren@davinci.nl. De debiteurenadministratie controleert de gegevens. Daarna vindt eventuele terugbetaling plaats.

Hoeveel cursusgeld wordt er terugbetaald?

Het verzoek om een teruggave van het cursusgeld moet voor het einde van het betreffende schooljaar (31 juli) bij de school binnen zijn. Daarbij bepaalt de datum waarop de student zich uitschrijft hoeveel deze terug kan krijgen volgens deze tabel. De datum van diploma of uitschrijfbewijs wordt gehanteerd.

Waar vind ik de opleidingskosten?

Opleidingskosten bestaan uit:
1. Cursusgeld: Klik hier voor meer informatie over de hoogte van het cursusgeld.
2. Opleidingskosten:
In de meeste opleidingen worden boeken en andere onderwijsmaterialen, zoals readers en licenties voor studieprogramma’s gebruikt. Die komen in het MBO voor rekening van de student, want gratis boeken en lesmaterialen worden alleen verstrekt in het voortgezet onderwijs. Het Da Vinci College is van mening dat deze boeken en materialen noodzakelijk zijn om het onderwijs goed te kunnen volgen. Daarnaast kunnen ze ook gebruikt worden bij zelfstudie.

Op de specificatie van de kosten die je via deze link (Klik op dekkers.nl) kunt inzien, krijg je een goed overzicht van deze kosten.

Bestellen en betalen

We hebben geprobeerd het bestellen van boeken en onderwijsmaterialen zo eenvoudig en goedkoop mogelijk te maken. De boekhandel die de boekenpakketten voor onze opleidingen levert is Dekkers. Door op deze link te klikken, kom je uit bij de boekhandel en kan je gemakkelijk de keuze maken voor de opleiding die je bij het Da Vinci College gaat volgen. Klik op Dekkers.nl en de rest spreekt voor zich. Het staat je vrij om je schoolmaterialen ook elders aan te schaffen. Er zijn meerdere leveranciers die dit voor je kunnen verzorgen.

Voor de meeste opleidingen heb je een laptop nodig. In een aantal gevallen worden hogere specificaties gesteld aan de te gebruiken laptop, afhankelijk van de opleiding.

Financieel coach voor studenten

Is er een tegemoetkoming studiekosten voor ouders?

Op de basisschool en in het voortgezet onderwijs krijgt uw kind de schoolboeken en leermiddelen gratis. In het MBO is dit niet het geval.

Klik hier voor de algemene regelgeving van de overheid "Tegemoetkoming studiekosten": Mbo - er.
Klik hier voor de algemene regelgeving van de overheid "Tegemoetkoming studiekosten" Ouder.

Financieel coach voor studenten

 

Wanneer heb ik recht op studiefinanciering?

Als je achttien jaar of ouder bent en je volgt een voltijdopleiding in het MBO, dan heb je recht op studiefinanciering. Alle voorwaarden vind je op www.DUO.nl. In de eerste maand van het kwartaal dat volgt op je achttiende verjaardag krijg je voor het eerst studiefinanciering.

Doe je een MBO-opleiding op niveau 1 of 2, dan is je studiefinanciering een gift. Na je opleiding betaal je alleen een eventuele lening terug.

Volg je een MBO-opleiding op niveau 3 of 4, dan is je studiefinanciering een prestatiebeurs. Dat betekent dat je je studiefinanciering moet terugbetalen als je je diploma niet haalt.

Meer informatie over studiefinanciering vind je op www.DUO.nl

Stel je vraag

Don't fill in this field:
  • Het Da Vinci College gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Hoe we dat precies doen, lees je in onzeprivacyverklaring.Privacyverklaring Da Vinci College
    Op het Da Vinci College gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze studenten, medewerkers en andere personen waar we contact mee onderhouden. Het vastleggen en gebruik van persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. In ons privacyreglement is o.a. beschreven hoe we omgaan met de verwerking van persoonsgegevens, hoe lang we deze bewaren en wat de rechten en plichten zijn van degenen waarvan we gegevens verwerken. Om (aankomende) studenten te informeren over privacy, en wat het Da Vinci College hierin van hen verwacht, is op onze website een aparte pagina ingericht.