ZOW tegen voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkeloosheid

Jongeren die door uiteenlopende problematieken dreigen uit te vallen op school of de arbeidsmarkt of die thuiszitten kunnen terecht bij het samenwerkingsverband ZOW. ZOW staat voor Zorg, Onderwijs en Werk. Zowel in Dordrecht als in Gorinchem bestaat een ZOW-netwerk. Het ZOW geeft deze jongeren weer een toekomstperspectief. Aanmelden bij het ZOW gebeurt door betrokken instanties, zoals zorgcoördinatoren op school.

Voor wie?
Het ZOW-netwerk begeleidt jongeren die door diverse problematieken hun plek op school of op de arbeidsmarkt niet weten te vinden. Deze jongeren komen uit een complexe situatie en hebben problemen op meerdere vlakken, zoals problemen in sociaal of psychisch functioneren, verslavingsproblematiek of financiële problemen. Jongeren kunnen worden aangemeld bij het ZOW door de zorgcoördinator, de ZOW-samenwerkingspartners en andere betrokken instanties.

Aanpak
Het ZOW gaat uit van een integrale aanpak. Aan het casuïstiek overleg nemen veel verschillende partners deel. Er wordt vanuit verschillende invalshoeken naar de problematiek van de jongere gekeken, zoals onderwijs, hulpverlening en arbeidsperspectief. Vervolgens maakt het ZOW gezamenlijk een aanpak op maat voor de betreffende jongere. Deze schuift zelf ook aan bij het overleg om samen zijn of haar doelen te bepalen en te evalueren.

Begeleiden naar onderwijs of werk
De ZOW-partners zetten zich in om jongeren die het moeilijk hebben te begeleiden naar het onderwijs of naar werk. Voor sommige jongeren betekent dit terug naar het mbo, eventueel in een andere opleiding, voor andere gaat het om een baan, een combinatie van werken en leren of begeleid werk. Ook kan de route naar zorg leiden. Bij de Waardefabriek in Gorinchem en op het Leerpark in Dordrecht is ZorgOnderwijsWerk-Loket gevestigd waar alle betrokken partijen terecht kunnen.

De partners
De organisaties die zorg, onderwijs en werk in de regio Gorinchem vertegenwoordigen in het ZOW zijn o.a. Trivium Lindenhof, Da Vinci College, Dienst Gezondheid & Jeugd, St. Jeugdteams Zuid-Holland-Zuid, Vivens, Jongerenwerk The Mall, De Waardefabriek, SVB PasVOrm en Avres. In Dordrecht zijn o.a. de volgende partijen partner van het ZOW: Trivium Linden Jongeren werk Contour de Twern, Wijk teams, Matchmaker, Da Vinci College en Dienst Gezondheid & Jeugd, St. Jeugdteams Zuid-Holland-Zuid en Yulius.

Meer weten over ZOW?
Voor meer informatie kunt u terecht bij de zorgcoördinator of bij Ben Smulders voor Dordrecht (bsmulders@davinci.nl) of Marianne Weldam voor Gorinchem (mweldam@davinci.nl).

Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.