ZOW

Evenals vorig schooljaar is er voor onze studenten weer de mogelijkheid om van het ZOW gebruik te maken.

ZOW staat voor Zorg  Onderwijs en Werk en is bedoeld om studenten die (tijdelijk) niet in het reguliere proces mee kunnen, ondersteuning en eventueel een (tijdelijke) andere  onderwijsplek te bieden.

We hebben hiervoor, naast extra begeleidingsmogelijkheden o.a. een “les groep” die de studenten  ondersteunt bij het werk en ze b.v.  aan de algemene vakken laat werken.

Onder het motto een probleem komt nooit alleen, hebben we samenwerking gezocht met  verschillende hulpverleningsinstellingen in  de regio.

Hierdoor krijgen we een gezamenlijke aanpak en daardoor een beter afstemming.

Om te weten of en wanneer een van jouw studenten hiervoor in aanmerking komt kun je contact opnemen met  de zorg coördinator van jouw domein of met de medewerkers van het ZOW.

Te weten,

Willy Koolwijk

Rob Nederlof

Ben Smulders

Indien gewenst  kunnen we, op afroep in de teams, over de verschillende mogelijkheden voorlichting komen geven.

Bel ons Mail ons
Home Sluiten