Zomerschool

Voor studenten die zich ingeschreven hebben bij Da Vinci College en Wellantcollege in Gorinchem wordt in week 28 (6 juli – 10 juli) de zomerschool gehouden. Tijdens de zomerschool wordt speciaal aandacht besteed aan rekenen.

Het doel is om de belangrijkste onderdelen van het rekenen te herhalen. Iedereen heeft dagelijks met rekenen te maken.

Op 2 april van 16.00 – 17.00 uur is er een bijeenkomst voor VMBO decanen, docenten en directeuren regio Alblasserwaard & Vijfheerenlanden.  Onderwerp is de veranderende VMBO profielen en de MBO kwalificatiedossiers. Door voorbeelden uit de praktijk te bespreken wordt een beeld gegeven van de huidge samenwerkingsvormen in de regio. Ook wordt uitgebreid stilgestaan bij het onderwijsconcept Regioleren.

Bel ons Mail ons