Zin in een docentenstage bij de lerarenopleiding?

Het Da Vinci College en het Instituut voor lerarenopleidingen van de Hogeschool Rotterdam (IvL) vinden het belangrijk dat er een goede aansluiting is tussen het MBO en het HBO. We werken samen om studenten van de lerarenopleidingen te interesseren en goed voor te bereiden op het werken in het middelbaar beroepsonderwijs. Om dit te bereiken is het van belang dat docenten die werkzaam zijn in het MBO en HBO kennis hebben van en zicht hebben op de inhoud van elkaars curriculum en op de kwalificatiestructuur.

Voor het volgend schooljaar zijn wij dan ook op zoek naar 2 docenten die mee willen doen aan deze docentstage. Dit gaat als volgt. Je wordt gekoppeld aan een docent van de lerarenopleiding met hetzelfde vakgebied. Met deze collega trek je samen op en ga je gedurende het schooljaar bij elkaar in de organisatie/klas kijken en werken aan een gezamenlijk geformuleerde opdracht. Aan het einde van de docentstage presenteer je samen met je collega van de Hogeschool je bevindingen en de resultaten van je opdracht in beide organisaties.

Ben je geïnteresseerd, wil je meer informatie of wil je je opgeven? Meld je aan bij Ria van Suijdam of Miranda Jongenotter, project docentstage. Breng ook je leidinggevende op de hoogte. Er zijn 60 uur voor beschikbaar.