DA VINCI PROJECTEN

SPELREGELS

Om praktijkopdrachten (projecten) succesvol te laten verlopen, is er een aantal spelregels opgesteld, zodat voor alle partijen duidelijk is wat er verwacht kan worden en wat de taken en verantwoordelijkheden van deze partijen zijn.

Een praktijkopdracht…

 • Is een echte praktijkvraag/project met een externe of interne opdrachtgever.
 • Past in het onderwijsprogramma van de student(en).

WERKWIJZE WERKEN MET PRAKTIJKOPDRACHTEN

INTAKE

Een praktijkvraag komt meestal per email binnen bij Da Vinci Projecten (davinciprojecten@davinci.nl) Na ontvangst van het ingevulde formulier reageren wij binnen 14 dagen. Da Vinci Projecten zet de praktijkvraag uit bij mogelijk geschikte opleiding(en) van het Da Vinci College, daar wordt beoordeeld of de praktijkvraag passend is in het onderwijs en er een praktijkopdracht (project) van kan worden gemaakt.

BIJ EEN PASSENDE PRAKTIJKOPDRACHT:

 • Kick off met betrokken partijen
 • Kennismaken
 • Praktijkopdracht/projectomschrijving bespreken en afspraken maken
 • De samenwerking formaliseren door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst

UITVOER

 • Wij verwachten van de opdrachtgever dat hij/zij de studenten begeleidt en aanstuurt tijdens het uitvoeren van het project.
 • Studenten kunnen geen eindverantwoordelijkheid dragen voor producten, financiën of diensten omdat zij in opleiding zijn.
 • Studenten hebben uitsluitend een inspanningsverplichting, maar geen resultaatsverplichting
 • Voor het slagen van het project is van groot belang dat de opdrachtgever regelmatig contact heeft met de student(en) en de docentbegeleider.
 • Studenten voeren de praktijkopdracht(en) uit als onderdeel van hun opleiding en in principe altijd tijdens schooltijden.

EVALUATIE

 • Evaluatieformulier invullen door betrokkenen
 • Eventueel: evaluatiebijeenkomst met de betrokken partijen

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

DE OPDRACHTGEVER

1. AANVRAGEN VIA DAVINCIPROJECTEN@DAVINCI.NL
2. VOOR RELATIEF KLEINE PROJECTEN VOLSTAAT EEN SCHRIFTELIJKE BEVESTIGING, NAARMATE EEN PROJECT GROTER IS, EN ER (MEER)
FINANCIËLE BELANGEN MEE ZIJN GEMOEID, ZULLEN ONDERDELEN VAN DE AFSPRAAK WORDEN VERWERKT IN EEN CONTRACT.
3. IN OVERLEG MET EEN OPLEIDING KAN DA VINCI PROJECTEN 1E AANSPREEKPUNT ZIJN (BIJVOORBEELD BIJ KLEINE- OF OPLEIDING OVERSTIJGENDE PROJECTEN)
4. HIER KAN, IN OVERLEG, VAN WORDEN AFGEWEKEN.

En verder:

 • Is voorafgaand aan de start van de praktijkvraag (project) –indien relevant en mogelijk- aanwezig bij de kick-off.
 • Heeft regelmatig contact met het studententeam.
 • Is na de afronding van de praktijkvraag (project) aanwezig bij de evaluatie of vult daarvoor een formulier in.
 • Stelt de student in staat om deel te nemen aan het onderwijs en de schoolvakanties.
 • Stelt de student in staat te werken aan de vaardigheden beschreven in de projectomschrijving.
 • Is verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van de studenten.
 • Zorgt voor een goede begeleiding van de studenten tijdens de uitvoer van het project.
 • Neemt contact op met de docentbegeleider wanneer het project niet goed verloopt.
 • Vergoedt eventuele reiskosten van de studenten.
 • Beoordeling/evaluatieformulier van de studenten invullen.
 • Eventueel een urenverantwoording van de studenten ondertekenen.

DA VINCI PROJECTEN

 • Is de toegangspoort voor bedrijven en instellingen in de regio Drechtsteden tot het mbo onderwijs.
 • Ondersteunt onderwijs en externe opdrachtgevers bij het formuleren van praktijkvragen.
 • Is verantwoordelijk voor het doorzetten van een praktijkvraag bij een opleiding(en) van het DVC.
 • Is verantwoordelijk voor de concretisering van de omschrijving van de praktijkvraag.
 • Regisseert de communicatie met opdrachtgever en onderwijs bij een passende opdracht tot het moment van aanname van een praktijkvraag.
 • Kan, in overleg met een opleiding, 1e aanspreekpunt zijn (bijvoorbeeld bij kleine- of opleiding overstijgende projecten)
 • Monitort de doorgezette praktijkvraag tot deze is afgerond en geëvalueerd met de betrokkenen in overleg met de opleiding.

HET ONDERWIJSTEAM / DE DOCENT

 • Is verantwoordelijk voor de definitieve beoordeling en besluit tot acceptatie van een praktijkvraag en is hierna eigenaar van het project voor wat betreft het onderwijsdoel.
 • Is verantwoordelijk voor de werving en selectie van de studenten.
 • Is verantwoordelijk voor de procesmatige voortgang.
 • Is verantwoordelijk voor de begeleiding op school.
 • Onderhoudt contact met Da Vinci Projecten over de voortgang van het project.
 • Neemt contact op met de opdrachtgever wanneer e.e.a. niet goed verloopt.

DE STUDENT

 • Is bereid tot het verrichten van de werkzaamheden die omschreven staan in de vastgestelde omschrijving praktijkopdracht overeenkomstig bij de opdrachtgever geldende werkafspraken, werktijden en faciliteiten.
 • Houdt zich aan de voorschriften zoals deze gelden voor ieder personeelslid binnen de organisatie van de opdrachtgever en eventuele specifieke voorschriften voor studenten.
 • Meldt ziekte zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever én de opleiding. In dit geval worden de uren niet toegekend en vindt er een vervangende opdracht plaats en/of andere regels/afspraken/sancties die per opleiding verschillend kunnen zijn.