Terug naar het overzicht

Economie & ondernemerschap • Cursus

Duurzaamheid in het Beroep C

Mbo-certificaat K0030

Het keuzedeel 'Duurzaamheid in het beroep C' is gericht op het formuleren van eigen persoonlijke verbetermogelijkheden op het gebied van duurzaamheid, het doen van onderzoek naar duurzaamheid in het bedrijf en het doen van een voorstel voor duurzaamheidsverbetering in het beroep. Dit keuzedeel is een verdieping op het keuzedeel “Duurzaamheid in het beroep B”

Informatie

Duur en lestijden Duur en lestijden

Dit keuzedeel Duurzaamheid in het Beroep C wordt aangeboden in 10 weken. Elke week wordt een dagdeel les verzorgd.

Voor wie Voor wie

Dit certificaat is bedoeld voor:

 • Werkzoekenden met ambitie of noodzaak zich verder te ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid en/of duurzaamheid binnen een bedrijf
 • Werkende medewerkers in een bedrijf waar duurzaamheid hoog in het vaandel staat en die willen doorgroeien naar een coördinerende functie en hiervoor nieuwe vakkennis en vaardigheden dienen te verkrijgen zodat zij een betere kans hebben op doorstroom hiernaartoe.
 • Werkenden en werkzoekenden die al beschikken over keuzedeel “Duurzaamheid in het beroep B” en hierop een verdiepingsslag willen maken

Toelatingseisen Toelatingseisen

 • de deelnemer heeft minimaal 8 uur per week een scholingsgerelateerde functie
 • de deelnemer is minimaal 2 weken in dienst bij een werkgever of werkzaam als stagiaire of vrijwilliger
 • een praktijkovereenkomst en/of scholingsovereenkomst zijn van toepassing
 • de deelnemer heeft een PC, laptop en is digitaal vaardig
 • een diploma vmbo basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengde- of theoretische leerweg, een diploma entreeopleiding of een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo

De deelnemer dient voor minimaal 8 uur per week, gedurende het traject werkzaam te zijn bij een erkend leerbedrijf.

Resultaat Resultaat

Door middel van het keuzedeel duurzaamheid in het beroep leert de deelnemer een afweging te maken tussen de verschillende aspecten van duurzaamheid. Het keuzedeel kent een beroeps overstijgend karakter.

Investering Investering

Dit mbo-certificaat vraagt een investering van € 1000,- per deelnemer inclusief lesmaterialen en vrij van BTW. Voor bedrijfsgroepen gaan wij graag in gesprek voor een passende offerte.

Opzet en inhoud Opzet en inhoud

Het doel is dat de deelnemer praktische kennis en vaardigheden ontwikkelt betreffende duurzaamheid in de eigen leefwereld en de beroepspraktijk. Hij kan hierdoor duurzaamheidsprincipes in zijn beroep en leefwereld toepassen. Kennis van de principes motiveert de deelnemer ook om zich aan regels te houden die gerelateerd zijn aan duurzaamheid (bijvoorbeeld milieuregels).

Extra toelichting
Met duurzaamheidsprincipes worden bedoeld:

 1. minder afhankelijk worden van delfstoffen en fossiele brandstoffen
 2. af komen van slecht afbreekbare kunststoffen of giftige stoffen voor mens en natuur.
 3. natuurlijke bronnen zo weinig mogelijk aantasten (voorraad schoon water, voorraad schone lucht en voorraad biodiversiteit)
 4. de voorraad arbeid en de voorraad welvaart eerlijk verdelen (hier en daar, noord en zuid, arm en rijk) Het betekent meer oog voor energiebesparing, duurzame energiebronnen, circulaire economy, biobased economy en cradle to cradle producten in een wereld waar biodiversiteit gekoesterd wordt en waar sociaal economisch goed met elkaar wordt omgegaan.

Duurzaamheid tracht te voorzien in de behoefte van de huidige generatie zonder het voor toekomstige generaties onmogelijk te maken in hun behoeften te kunnen voorzien.

Dat betekent heel wat zoals het vinden van een optimum tussen people planet en profit:

 • People: De deelnemer respecteert zichzelf, de eigen gemeenschap en andere culturen, streeft naar rechtvaardigheid en een evenwichtige verdeling van welzijn (met thema’s als mensenrechten, eerlijk zakendoen, arbeidspraktijk en betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap).
 • Planet: De deelnemer waardeert en respecteert de natuur en haar natuurlijke hulpbronnen, is begaan met het welzijn van andere levende wezens en de planeet en gaat hier op verantwoordelijke wijze mee om (thema’s bevolkingsgroei, klimaatverandering, energiebesparing, duurzame energie en grondstoffen, behoud biodiversiteit, kringlopen sluiten, leren uit de natuur).
 • Profit/Prosperity: De deelnemer erkent dat de economie moet kunnen draaien om te kunnen voorzien in banen, onze behoeften en ons welzijn (thema’s arbeidspraktijk, eerlijk zakendoen, consumentenaangelegenheden en betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap).

Informatie Informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij het Da Vinci College via:

Marieke van Halm
accountmanager Da Vinci College
Leven Lang Ontwikkelen
E mvanhalm@davinci.nl
T 06-30798124