Terug naar het overzicht

Economie & ondernemerschap • Mbo-certificaat

MBO-certificaat Digitale vaardigheden basis

Mbo-certificaat K0022

Centraal in het keuzedeel Digitale vaardigheden basis staan de kennis, vaardigheden en competenties die de deelnemer nodig heeft bij de uitoefening van zijn of haar beroep ongeacht het softwarepakket, de vorm van verwerking en werkwijze. Wij hebben te maken met een informatiesamenleving waarin er een toevloed is aan digitale informatie en data, op een grote diversiteit aan devices en waarbij werknemers steeds meer inzicht moeten hebben in de koppeling tussen systemen, het op juiste wijze verspreiden van informatie en de verantwoording voor toekomstige juiste bewaring. Alle informatie en communicatie wordt immers verspreid door en vindt plaats met behulp van systemen. Dit betekent dat niet alleen kennis over het systeem aanwezig moet zijn, maar dat ook een keuze moet worden gemaakt voor een vorm waarin digitaal wordt gecommuniceerd en de wijze waarop de werknemer te werk gaat. Tot slot moet er inzicht zijn in hoe effectief men ICT in kan zetten bij zijn beroep.

Informatie

Duur en lestijden Duur en lestijden

Dit certificeerbare keuzedeel wordt aangeboden in 10 weken. Elke week wordt een dagdeel les verzorgd.

Voor wie Voor wie

Werknemers maken deel uit van een informatiesamenleving, met een toenemende hoeveelheid digitale informatie en data, diversiteit aan devices en behoefte aan inzicht in samenhang tussen systemen. De keuzedelen Digitale vaardigheden basis en gevorderd omvatten digitale kennis, vaardigheden en competenties die werknemers breed in kunnen zetten bij het uitoefenen van hun beroep, ongeacht het softwarepakket, de vorm van verwerking of werkwijze. Deze keuzedelen zijn relevant voor alle beroepen waar intensief gebruik wordt gemaakt van digitale informatie, gegevens en content als input voor verdere verwerking. Door een certificaat te koppelen aan deze keuzedelen wordt de waarde en herkenbaarheid voor de arbeidsmarkt vergroot.

Toelatingseisen Toelatingseisen

 • de deelnemer heeft minimaal 8 uur per week een scholingsgerelateerde functie
 • de deelnemer is minimaal 2 weken in dienst bij een werkgever of werkzaam als stagiaire of vrijwilliger
 • een praktijkovereenkomst en/of scholingsovereenkomst zijn van toepassing
 • de deelnemer heeft een PC, laptop en is digitaal vaardig
 • een diploma vmbo basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengde- of theoretische leerweg, een diploma entreeopleiding of een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo

De deelnemer dient voor minimaal 8 uur per week, gedurende het traject werkzaam te zijn bij een erkend leerbedrijf.

Resultaat Resultaat

Resultaat van deze scholing is een mbo-certificaat (niveau 2 of 3). Dit certificaat wordt landelijk erkend door het Ministerie van Onderwijs. Na het doorlopen van het programma en praktijkopdrachten wordt een examen afgenomen. Na succesvolle examinering wordt het behaalde Mbo-certificaat ingeschreven in het diplomaregister van DUO en in heel Nederland erkend als officieel deeldiploma.

Na het behalen van dit mbo-certificaat Digitale Vaardigheden basis is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het mbo-certificaat Digitale Vaardigheden gevorderd.

Investering Investering

Voor bedrijfsgroepen gaan wij graag in gesprek voor een passende offerte.

Opzet en inhoud Opzet en inhoud

Dit mbo-certificaat kent de volgende onderdelen:

 • Verzamelt informatie, gegevens en content
 • Produceert informatie/content
 • Beheert informatie/content

Bij deze kerntaken staan de onderstaande werkprocessen centraal:

 • Complexiteit
 • Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
 • Vakkennis en vaardigheden
 • Wint digitale informatie in

Informatie Informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij het Da Vinci College via:

Marieke van Halm
accountmanager Da Vinci College
Leven Lang Ontwikkelen
E mvanhalm@davinci.nl
T 06-30798124