Workshops voor studenten/docenten

Goede communicatie is belangrijk voor een leuke, maar vooral ook effectieve tijd op school. Voor zowel studenten als docenten is begrip voor elkaar essentieel. Herken, erken en waardeer een ieder om wie hij of zij is. Nilufer Sonmezer, studiecoach bij Da Vinci College, geeft en organiseert diverse workshops, waarin studenten en docenten tools aangereikt krijgen die hen bewust maken van hun eigen waarden en leren die van een ander te achterhalen. Ook organiseert ze workshops voor ouders om hen te betrekken bij de schooltijd van hun kind.

Een aantal voorbeelden van (regelmatig) georganiseerde workshops/bijeenkomsten:

  • Netwerkbijeenkomst ‘Kansen op de arbeidsmarkt’: bijeenkomst van Da Vinci College in samenwerking met het bedrijfsleven voor studenten met een niet-westerse achtergrond en hun ouders. Dit initiatief is genomen om studenten te helpen met het maken van een goede studiekeuze, wat essentieel is voor het gemotiveerd en succesvol afronden van een opleiding. Aangezien vroegtijdig schoolverlaten bij jongeren met een niet-westerse achtergrond groot is, is het maken van een goede keuze voor deze groep een punt van aandacht.
  • Informatiebijeenkomst ‘Kansen in de techniek’: bijeenkomst van Da Vinci College in samenwerking met de Gorinchemse scholen het Gilde en Omnia College over de mogelijkheden in de techniek. Techniek is een sector waarvan, bij veel jongeren en hun ouders, een verkeerd beeld leeft. Zonde, omdat de vraag naar technisch personeel (en met name naar jonge technici) groot is.
  • Motiverende verhalen van oud-studenten: oud-studenten van Da Vinci College met een niet-westerse achtergrond vertellen huidige studenten over hun ervaringen: wat ze hebben moeten doen/laten om te kunnen bereiken waar ze nu staan. Het doel van deze bijeenkomsten is studenten te motiveren hun opleiding af te ronden en eventueel door te studeren.
  • Workshop voor docenten over het ‘herkennen, erkennen en waarderen van een ieder’. Docenten hebben tools aangereikt gekregen die hen bewust maken van hun eigen waarden en leren die van een ander te achterhalen. Dit met als doel een goede communicatie tussen docenten en studenten met een niet-westerse achtergrond. 

Docenten kunnen voor workshops met onderwerpen gerelateerd aan diversiteit en inclusie kijken op de agenda van Connessione. Studenten worden hiervoor uitgenodigd.
Heb je zelf een idee, leg dit dan voor bij studiecoach en projectleider diversiteit en inclusie Nilufer Sonmezer: 06-51788706 of nsonmezer@davinci.nl.