Wiecher de Vreeze Projectleider Loopbaancentrum

Het CvB heeft naar aanleiding van de uitkomsten en aanbevelingen van de “Evaluatie intake en plaatsingsbeleid” de opdracht verstrekt om te komen tot de inrichting van een Loopbaancentrum dat los staat van het Servicecentrum en in nauwe verbinding staat met de studentenadministratie. Ook de intake voor het passend onderwijs zal belegd worden bij het Loopbaancentrum en niet meer plaats vinden door het team passend onderwijs. Eén van de aanbevelingen is om voor de implementatieperiode een projectorganisatie in te richten met een looptijd van 1 jaar die de taak en de bevoegdheid heeft om deze afdeling vorm te geven, de werkwijze neer te zetten en knelpunten op te lossen in de uitvoering. 

Doelen projectorganisatie

De projectorganisatie heeft de volgende doelen: het mede inrichten van het loopbaancentrum en het vormgeven van de centrale werkwijze binnen de hele organisatie; het ontwerpen van de inrichting van Eduarte voor de centrale intake; het analyseren van managementinformatie en rapporteren aan de stuurgroep; het monitoren van de organisatie van de korte intake in combinatie met informatiebijeenkomsten; het monitoren van het verloop van het proces van opleidingen met toelatingseisen; het uitzetten van opdrachten naar domeinen en overleg met domeinleiders over de acceptatie en implementatie (voorlichting, expertteams, kritische succesfactoren etc); het onderzoeken van mogelijkheden voor andere manieren van aanmelden om de druk bij de SA te verminderen; het genereren van extra aandacht voor de intake passend onderwijs; het signaleren van knelpunten en het doen van verbetervoorstellen.

De projectorganisatie bestaat uit Mieke Harlaar (administratie), Hester van Roode

(dienst onderwijs), Sjoerd Visser (servicecentrum), Hanna Sanches en de projectleider.

Via de interne sollicitatieprocedure is Wiecher de Vreeze als projectleider voor 0,5 fte aangesteld. Officieel begint Wiecher per 1 maart 2015 maar hij werkt zich vanaf nu al in.

Wiecher krijgt  de volgende taken/verantwoordelijkheden:

  • sturing geven aan de projectgroep en regie houden over de voortgang;
  • het creëren van eigenaarschap en van het samenhangende proces van intake en het leiding geven aan het team op de werkvloer;
  • het begeleiden van de afspraken en procedures binnen de centrale intake van het loopbaancentrum;
  • het bewaken van efficiency in de werkwijze en verbeteren van de werkwijze;
  • het verhogen van de kwaliteit van de intakegesprekken, de kwaliteit van de negatieve plaatsingsadviezen en bewaken van de afwijzingen;
  • het maandelijks rapporteren van de stand van zaken aan opleidingen en domeinen wie via korte, uitgebreide intake en passend onderwijs is aangenomen op studentniveau;
  • het coördineren van de interne doorstroom;
  • het verantwoordelijk zijn voor de deskundigheidsbevordering. 
Bel ons Mail ons