Aanmelden als vrijwilliger

Vrijwilliger bij het Da Vinci College

Het team Educatie binnen het Da Vinci College geeft scholing, trainingen en cursussen aan volwassenen met verschillende achtergronden, opleidingen en niveaus. Deze zijn gericht op het leren functioneren in de samenleving. Het omvat opleidingen gericht op breed maatschappelijk functioneren, opleidingen Nederlands als tweede taal en opleidingen gericht op sociale redzaamheid. Educatie is uitsluitend voor volwassenen. Zo verzorgen wij cursussen Inburgeren en Nederlands als eerste en tweede taal.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die de Nederlandse taal goed beheersen en vanuit hun passie maatschappelijk betrokken willen zijn.

Wat doet een vrijwilliger?
In overleg met de docent helpt u individuele cursisten of een groepje bij de (taal)lessen. Ook hebben we vrijwilligers nodig om cursisten te helpen die zelfstandig oefenen achter de computer.

Wie bent u?
U beheerst de Nederlandse taal goed. U vindt het leuk om mensen te coachen en te helpen hun kansen te vergroten. U bent minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar.

Wat past bij u?
De cursisten zijn ingedeeld naar taalniveau en leervaardigheid. Samen met u bekijken we wat het beste bij u past, afhankelijk van uw interesse, kennis en ervaring.

Wilt u aan de slag?
Na aanmelding krijgt u eerst een gesprek met de coördinator van de vrijwilligers. Samen bespreken jullie welke taak u gaat uitvoeren. Daarna krijgt u een contactpersoon toegewezen die u verder wegwijs maakt. Elke nieuwe vrijwilliger krijgt een basistraining en regelmatig worden thematische workshops aangeboden waarmee u uw deskundigheid kunt vergroten.

Aanmelden als vrijwilliger

Don't fill in this field:
  • Maximaal 3MB

  • Maximaal 3MB

  • Het Da Vinci College gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Hoe we dat precies doen, lees je in onzeprivacyverklaring.Privacyverklaring Da Vinci College
    Op het Da Vinci College gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze studenten, medewerkers en andere personen waar we contact mee onderhouden. Het vastleggen en gebruik van persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. In ons privacyreglement is o.a. beschreven hoe we omgaan met de verwerking van persoonsgegevens, hoe lang we deze bewaren en wat de rechten en plichten zijn van degenen waarvan we gegevens verwerken. Om (aankomende) studenten te informeren over privacy, en wat het Da Vinci College hierin van hen verwacht, is op onze website een aparte pagina ingericht.