Don't fill in this field:
  • Uw voorkeur:

  • Uw gegevens:

  • Privacy statement
    De gegevens die u op dit formulier invult, worden door de Duurzaamheidsfabriek verwerkt om u te kunnen informeren d.m.v. nieuwsuitingen. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen tot het moment dat u zich afmeld voor de nieuwsbrief. Dit kan op ieder gewenst moment via een link in de nieuwsbrief. Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; De Duurzaamheidsfabriek geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.