Wat is de rol van de studieloopbaanbegeleider?

Samen met de student bespreekt de SLB’er de studievoortgang. Wanneer nodig wordt extra begeleiding geboden. Om dit goed te kunnen doen is de SLB’er op de hoogte van de studie- en stageresultaten, aanwezigheid in de lessen en persoonlijke omstandigheden.

Deze gesprekken vinden regelmatig plaats. Naast de studievoortgang wordt ook gesproken over loopbaanontwikkeling. Denk hierbij aan de toekomstige baan of vervolgstudie.

Ouders / verzorgers worden betrokken bij de gesprekken wanneer het nodig is voor de voortgang van de studie en de begeleiding van de student. Hierbij verloopt het contact met de ouders via de student wanneer deze 18 jaar of ouder is.

Onderdeel van de studievoortgang in het eerste jaar is het bindend studieadvies. Meer weten hierover? Kijk dan op www.davinci.nl/wat-is-bindend-studieadvies.