Wanneer wordt de toegezegde loonsverhoging van 3% geëffectueerd

Vorig jaar sloten minister en vakbonden een loonakkoord voor de overheid; in 2015 2,05 % en in 2016 3% loonsverhoging, totaal dus 5,05%.  Hiermee was de financiële paragraaf van de af te sluiten Cao’s geregeld. Omdat de minister voor 2015 de financiële middelen al beschikbaar had gesteld, is die 2,05 % verhoging eind vorig jaar al ingegaan.

De 3% verhoging voor 2016 zou oorspronkelijk worden gefinancierd  uit de verlaging van de pensioenpremie ABP maar zoals bekend heeft het ABP een kink in de kabel veroorzaakt door juist de pensioenpremies te verhogen. Hierdoor ontstond enige tijd een patstelling want wie ging die loonsverhoging betalen?

Inmiddels heeft de minister toegezegd de kosten van de 3% loonverhoging voor dit jaar voor zijn rekening te nemen en kunnen de loonafspraken in de nieuwe cao’s worden vastgelegd.

Het HBO en VO hebben inmiddels nieuwe cao’s afgesloten. Daarbij is het tegoed aan loon dat is veroorzaakt in de periode tussen 1-1-2016 en de ingangsdatum van de cao, als eenmalige uitkering toegekend.

Het wachten is nog op het PO en MBO. Zodra de nieuwe cao MBO een feit is, zal naar verwachting de 3% salarisverhoging op soortgelijke wijze worden doorgevoerd. We hopen natuurlijk dat dit snel het geval  zal zijn maar kunnen nu nog niet goed inschatten wanneer dat precies zal zijn. Voor dit moment zullen we nog wat geduld moeten hebben.

Bel ons Mail ons