Voorlichtingsplan

Nieuw aan het voorlichtingsplan is dat er rondom de voorlichtingsactiviteiten meer wordt samengewerkt door verschillende diensten en dat onze loopbaanadviseurs meer taken krijgen in de  voorlichtingsactiviteiten op de scholen. Zij krijgen vooral een belangrijke taak in  het voeren van eindgesprekken met leerlingen die mee hebben gedaan aan het Windroosproject. Het Windroosproject is ons hoofdmenu in het voorlichtingsplan.

Als scholen besluiten in te tekenen op het Windroos menu betekent dat, dat onze loopbaanadviseurs eindgesprekken gaan voeren met de vo leerlingen. Deze gesprekken vinden vooral plaats in de maanden december, januari en februari. Ook wordt er een beroep gedaan op veel van onze eigen studenten. In het Windroosproject krijgen leerlingen van het vo de mogelijkheid om te speeddaten met studentambassadeurs van de opleidingen. Naast de harde kern van studentambassadeurs zijn er extra studenten nodig die met de vo leerlingen in gesprek gaan over hun ervaringen met hun opleiding. We verwachten dat door deelname aan het Windroosproject toekomstige studenten beter voorbereid beginnen aan de gekozen mbo opleiding en dat er minder uitval is tijdens het eerste jaar.

Lees meer in het voorlichtingsplan.

Vragen? Neem contact op met Nicolette Groenhart.

Bel ons Mail ons