Informatiemiddag vavo

Don't fill in this field:
  • Tijdens infomiddagen brengen we je rechtstreeks in contact met een docent van de richting van jouw keuze. Als je je aanmeldt, plannen we een individuele afspraak van 20 minuten voor jou in. En natuurlijk mag je ouder of verzorger daar ook bij zijn. Je krijgt een uitnodiging in je mailbox en op het afgesproken tijdstip ga je online of telefonisch in gesprek met de contactpersoon van de opleiding.

  • Het Da Vinci College gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Hoe we dat precies doen, lees je in onzeprivacyverklaring.Privacyverklaring Da Vinci College
    Op het Da Vinci College gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze studenten, medewerkers en andere personen waar we contact mee onderhouden. Het vastleggen en gebruik van persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. In ons privacyreglement is o.a. beschreven hoe we omgaan met de verwerking van persoonsgegevens, hoe lang we deze bewaren en wat de rechten en plichten zijn van degenen waarvan we gegevens verwerken. Om (aankomende) studenten te informeren over privacy, en wat het Da Vinci College hierin van hen verwacht, is op onze website een aparte pagina ingericht.